Geaccrediteerde nascholing
Menu

Drs. M. (Maurits) Nijs,

Psychiater | Psychotherapeut

Maurits Nijs is psychiater en psychotherapeut. Hij vervulde verschillende leidinggevende functies maar is daarnaast steeds patiënten blijven behandelen, een expertise van 40 jaar. Maurits is gespecialiseerd in de behandeling van patiënten met een ernstige persoonlijkheidsstoornis. Tussen 1990 en 2008 vervulde hij verschillende functies op de afdeling psychiatrie van het Radboud UMC te Nijmegen: die van directeur patiëntenzorg, A-opleider, medisch afdelingshoofd en adviseur van de Raad van Bestuur. In 2008 werd Maurits directeur van het Centrum Persoonlijkheidsstoornissen Jelgersma in Leiden en Oegstgeest. Van 2013 tot en met 2018 was hij programmadirecteur van het Landelijk Psychiatrieonderwijs van de NVvP. Maurits heeft talloze voordrachten en workshops verzorgd over competentiegericht opleiden. Jarenlang verzorgde hij een leergang academisch leiderschap voor hoogleraren aan de universiteiten Radboud, Utrecht, Tilburg en Twente. Samen met Moniek Thunnissen schreef Maurits 'De essentie van Psychotherapie', het boek dat de leidraad vormt voor de gelijknamige masterclass. Maurits is hoofddocent van de Masterclass De Essentie van Psychotherapie en verzorgt tevens één-op-één begeleiding van de cursisten vooraf, tijdens en na afloop van de Masterclass.

Terug naar het evenement