Geaccrediteerde nascholing
Menu

Vanaf € 295,- incl. btw

Inschrijven is mogelijk t/m 13 mei

Over dit congres

LET OP: in verband met Covid-19 wordt dit congres omgezet in een online event. Binnenkort meer nieuws hierover.

---

Specialisme: Klinisch (neuro-)psychologen, psychiaters, eerstelijnspsychologen, psychotherapeuten (BIG), GZ-psychologen

Accreditatie:

 • Er is accreditatie aangevraagd bij het NVP (voor 5 of 6 punten).
 • Het FGzPT heeft het congres geaccrediteerd met 7 nascholingspunten.
 • De NVvP kent 6 nascholingspunten toe.
 • Het NIP-EL heeft 5,5 nascholingspunten toegekend.

Innovatieve Psychotherapie (CGT, EMDR, psychodynamisch, schema-, groeps-)
Psychotherapeuten uit alle belangrijke referentiekaders werken onderhand wel op de een of andere manier met vormen van blended psychotherapie (of beginnen daaraan). Daarbij worden apps en online technologie gecombineerd met persoonlijke begeleiding door een psychotherapeut. 

Dit PsyXpert congres beoogt een overzicht te geven van de laatste stand van zaken wat betreft blended behandeling in alle leidende referentiekaders (EMDR, CGT, schema- en groepstherapie en psychodynamische psychotherapie). Deze themadag (middag + avond) staat onder inhoudelijk auspiciën van dr. Tim Wind, klinisch psycholoog en psychotherapeut in samenwerking met PsyXpert, praktijkgerichte nascholing over psychotherapie. 

Let op: middag en vroege avond! (aanvang 13.30 u - einde 20.30 uur).
Donderdag 14 mei 2020, Veenendaal.

Kosten: Leden van PsyXpert betalen bij inschrijving na 21 februari € 295,00. Niet-leden betalen voor deelname € 369,00. (Prijzen zijn voor het gehele programma inclusief BTW, parkeerkosten en lunch- en cateringkosten.)

Het programma

Programma onder voorbehoud

 • 13.00 - 13.25 Ontvangst en registratie
 • 13.25 - 13.30 Opening door dagvoorzitters Anne-Marie Claassen en dr. Tim Wind
 • 13.30 - 14.30 Keynote 1: CGT en blended behandeling - dr. Tim Wind
 • 14.30 - 15.30 Keynote 2: EMDR en blended behandeling - Prof. dr. Ad de Jongh en dr. Suzy Mathijssen
 • 15.30 - 16.00 Pauze
 • 16.00 - 17.00 Workshops
 • 17.00 - 18.00 Keynote 3: Schematherapie en blended behandeling - Bram van der Boom
 • 18.00 - 19.00 Diner
 • 19.00 - 20.00 Keynote 4: Psychodynamische behandeling en blended behandeling - Prof. dr. Patrick Luyten
 • 20.00 - 20.30 Plenaire discussie onder leiding van Tim Wind en Anne-Marie Claassen
 • 20.30 Einde

Programma-inhoud

Keynote 1: CGT en blended behandeling

Deze key note geeft een overview van de huidige stand van zaken van blended CGT, bespreekt blended CGT-casuistiek en het wetenschappelijke bewijs voor blended CGT en werpt een blik op de toekomst.

14 mei 2020
Keynote 2: EMDR en blended behandeling

De effecten van EMDR-therapie worden het best verklaard door de werkgeheugentheorie. De theorie voorspelt ondermeer dat de effectiviteit van EMDR-therapie verder kan worden verbeterd als het geheugen sterk wordt geactiveerd en het werkgeheugen van de patiënt maximaal wordt belast. Deze uitgangspunten en aanpak worden inmiddels gebruikt in intensieve behandelprogramma's voor complexe PTSS en de effectiviteit ervan wetenschappelijk onderzocht. Het doel van deze lezing is om aandacht te hebben voor de digitale kansen die dit biedt. Zo laten we zien hoe Virtual Reality Therapy (VRET) kan worden ingezet om mensen met ernstige PTSS te helpen om herinneringen maximaal te activeren zodat ze gemakkelijker kunnen worden bewerkt met behulp van standaard EMDR. Daarnaast is er aandacht voor het desensitisatie-stuk van EMDR, met name modaliteit-specifieke technieken die kunnen worden ingezet om herinneringen te destabiliseren en te desensitiseren. Ook tonen we hoe een mogelijke toekomst met digitale EMDR er uit kan gaan zien.

14 mei 2020
Workshop 1: CGT

De afgelopen 10 jaar hebben online interventies een steeds grotere rol gekregen in het dagelijkse werk van de zorgprofessional. Het blijkt echter lastig om delen van bestaande behandelingen online aan te bieden, terwijl de meeste hulpverleners wel toegang hebben tot online platforms. Deze workshop is bedoeld om verder kennis te maken met de mogelijkheden van blended behandelen, te ontdekken hoe CGT online aan te bieden en te oefenen met relevante casuïstiek. De workshop is vooral ook bedoeld om veel vragen te stellen en mogelijk de drempel om met blended behandelen te starten te verlagen.

14 mei 2020
Workshop 2: Schematherapie

Contact houden tussen sessies kan ingewikkeld zijn. Voor ons als therapeuten vanwege onze werkdruk en de grenzen die we willen stellen, zeker bij de specifieke problemen bij onze cliënten. Toch zijn er ook situaties waarin we graag een sterkere verbinding tussen de sessies willen houden.

Door vroege hechtingsproblematiek bij veel van onze cliënten, is de beschikbaarheid en de begrenzing van de therapeutische relatie een belangrijk thema in therapie. Cliënten kunnen beschrijven dat het contact wordt verbroken zodra ze de therapiekamer verlaten. Zonder dit gevoel van verbinding tussen de sessies kunnen zij er niet op vertrouwen dat de therapeut er voor hen is wanneer ze niet letterlijk aanwezig zijn. Cliënten voelen zich verlaten en verloren. Hierdoor kunnen negatieve leefpatronen worden verstrekt, wat het therapeutisch proces bemoeilijkt.

In de workshop zal worden gedemonstreerd welke rol online mogelijkheden kunnen spelen om het contact binnen, maar vooral ook buiten de sessies, beter vorm te geven. Er zullen voorbeelden worden getoond van lopende behandelingen waarbij deze online mogelijkheden zijn geïntegreerd in de reguliere schematherapie. 

Deelnemers worden aangemoedigd eigen wensen en grenzen in de therapeutische relatie te verwoorden, gebaseerd op eigen kernwaarden als therapeut. Hierbij worden experientiële technieken ingezet.

14 mei 2020
Workshop 3: Psychodynamische therapie

Er is steeds meer wetenschappelijke evidentie dat psychodynamische therapie werkzaam is bij een brede waaier van psychologische problemen en stoornissen. In het laatste decennium zijn er vanuit deze vaststelling ook een heel aantal online varianten van psychodynamische therapie ontwikkeld en hun werkzaamheid onderzocht. Het gaat hierbij om zowel pure zelfhulp programma’s, zonder ondersteuning door een professional, als meer ‘blended’ vormen van online hulp, waarbij de afwisseling tussen face-to-face sessies en werk op het internet centraal staat. In deze workshop gaan we concreet aan de slag met de blended variant van Dynamische Interpersoonlijke Therapie (DIT), een integratieve vorm van psychodynamische therapie voor depressie en een brede waaier van gerelateerde aandoeningen, zoals angstproblematiek en functioneel somatische klachten.

14 mei 2020
Workshop 4: Naar een verbeterde versie van EMDR therapie

Deze workshop is een aanvulling op de lezing. Deelnemers krijgen uitleg over diverse methoden die binnen EMDR-therapie kunnen worden gebruikt met als doel betere behandelresultaten te verkrijgen. Aan bod komen technieken zoals het motiveren voor EMDR therapie, het activeren en het desensitiseren van herinneringen. Aan de hand van videoclips van behandelingen wordt geïllustreerd hoe deze nieuwe methodieken kunnen worden ingezet. Deelnemers krijgen de gelegenheid te oefenen met een nieuwe veelbelovende techniek om herinneringen te desensitiseren, de Flash 2.0.

14 mei 2020
Keynote 3: Schematherapie en blended behandeling

Online en blended schematherapie wordt wereldwijd onderzocht en gegeven aan patiënten met persoonlijkheidsstoornissen.  Op dit moment onderzoekt Bram van der Boom, onder prof. dr. Heleen Riper en Prof. Dr. Arnoud Arntz, het effect van online groep schematherapie.
In deze sessie krijgt u een update over de laatste evidentie, praktische kennis en nieuwe inzichten over online en blended schematherapie, zowel individueel als in groepsverband. 

14 mei 2020
Keynote 4: Psychodynamische therapie en blended behandeling

Online psychotherapie kan niet alleen de drempel om hulp bij psychische problemen te zoeken verlagen, maar kan ook een belangrijke rol spelen in de huidige druk op de gezondheidszorg. Afhankelijk van het type van behadeling (puur online of eerder blended) kan er vaak aanzienlijke ‘winst’ geboekt worden in termen van de tijd die therapeuten anders besteden aan face-to-face gesprekken, zodat er tijd en dus middelen vrijkomen voor andere patiënten. Onderzoek toont echter aan dat pure online zelfhulp slechts weggelegd is voor een heel kleine minderheid van mensen. De combinatie van ‘traditionele’ gesprekstherapie en online werk lijkt veelbelovender: de eerste studies suggereren dat ze net zo effectief kunnen zijn als ‘pure’ face-to-face therapie, terwijl het aantal face-to-face sessies typisch gehalveerd wordt. Ook deze manier van werken is echter niet voor iedereen weggelegd, maar het indicatiegebied lijkt in ieder geval veel ruimer dan bij pure online zelfhulp. In deze lezing bespreek ik recente evoluties in de ontwikkeling en empirische evaluatie van online psychodynamische psychotherapie. Ik focus daarbij ook op mogelijkheden en valkuilen bij de implementatie van deze behandelvormen in de context van de ontwikkeling van depressiehulp.be, een nieuw online platform voor informatie en de behandeling van depressie in Vlaanderen en een aantal lopende gerandomiseerde studies. De klemtoon ligt daarbij op een hands-on demonstratie van deze toepassingen.

14 mei 2020

De sprekers

Klinisch psycholoog en psychotherapeut, implementatie-manager e-Health
Klinisch psycholoog, Senior onderzoeker
Patrick Luyten is hoogleraar Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen aan de Katholieke Universiteit Leuven.

De locatie

Van der Valk Hotel Veenendaal
Bastion 73
3905 NJ

Route plannen