Vanaf € 1995,- incl. btw

Inschrijven niet meer mogelijk

Kerngegevens

Specialisme: Klinisch (neuro-)Psychologen, Psychiaters, Psychotherapeuten (BIG), overige GGZ-behandelaren.
Kosten: €495,- per dag, PsyXpert leden betalen €395,-. De kosten voor de gehele cursus (6 cursusdagen) bedragen € 2495,- voor niet-leden, abonnees van PsyXpert betalen € 1995,-. Prijzen zijn inclusief btw, cursusmateriaal, cateringkosten en online toegang tot PsyXpert gedurende de cursus.


Accreditatie
Geaccrediteerd voor 6 punten per dag (36 punten in totaal) door NVvP, NVP en FGZPT.

 • Van de makers van Psyfar & PsyXpert.
 • Volledig onafhankelijk en ongesponsord.
 • Gedoceerd door een ervaren, multidisciplinair docententeam.
 • Docenten die wetenschappelijk onderzoek en klinische ervaring in hun dagelijks werk combineren
 • Intensief en praktijkgericht cursusprogramma.
 • Kleine cursusgroepen dus veel ruimte voor interactiviteit.

Leerdoelen

Na het volgen van de cursus:

 • heeft de deelnemer kennis van een breed spectrum van diagnostische technieken en middelen;
 • heeft de deelnemer de kennis en vaardigheden om op elk moment in het diagnostisch proces en gedurende de behandeling met geëigende methoden diagnostiek te doen;
 • kan de deelnemer de psychopathologie en persoonlijkheidstrekken beter doorgronden;
 • kan de deelnemer in de klinische praktijk bepalen welke vorm van diagnostiek de hypothesen over de patiënt kan aanscherpen;
 • heeft de deelnemer kennis van een aantal voor de psychotherapie belangrijke indicatieoverwegingen en welke middelen daarvoor gebruikt worden.

Cursusopzet

De cursus bestaat in totaal uit zes dagen van 09:00 tot 17:00 uur. De dagen zijn ook los te volgen. Cursusdagen zijn: 16 april, 14 mei, 4 juni, 10 september, 1 oktober en 12 november.Tijdens de bijeenkomsten zal veel gebruik worden gemaakt van actieve werkvormen (workshop/presentatie portfolio/interactiespel, etc.).

Cursusleider

bas van heycop ten ham 2

Bas van Heycop ten Ham,
Klinisch psycholoog/GZ-psycholoog, redactielid PsyXpert.

Het programma

De cursusdagen zijn ook los te volgen (voor 6 accreditatiepunten per dag (aangevraagd)).

Dag 1 - dinsdag 16 april - Ontwikkelingen in persoonlijkheidsdiagnostiek en indicatie voor psychotherapie
Docenten: dr. Han Berghuis, Bas van Heycop ten Ham en Anne-Marie Claassen
Tijdens deze dag krijgt u een overzicht van recente ontwikkelingen in persoonlijkheidsdiagnostiek en indicatie voor psychotherapie. Dr. Han Berghuis bespreekt STIP 5.1. als alternatief voor de DSM-5. Bas van Heycop ten Ham behandelt de Ontleding van moeilijk patiëntengedrag. Tot slot bespreekt Anne-Marie Claassen de Casusconceptualisatie bij schematherapie en implicaties voor de therapeutische relatie..

Dag 2 - dinsdag 14 mei - Normale ontwikkeling en ontwikkelingspathologie
Docenten: prof. dr. Geertjan Overbeek, prof. dr. Ernst Bohlmeijer en Rob Rodrigues Pereira
Op deze dag besteden we aandacht aan de normale ontwikkeling en ontwikkelingspathologie. Prof. dr. Geertjan Overbeek trapt af met de Normale ontwikkeling en een gezond opvoedingsklimaat. Vervolgens bespreekt Prof. dr. Ernst Bohlmeijer Resilience en beschermende factoren. Kinderarts Rob Rodrigues Pereira bespreekt in de middag de invloed van Medische aspecten op de ontwikkeling bij kinderen.

Dag 3 - dinsdag 4 juni - Gepersonaliseerde diagnostiek (personalized medicine)
Docenten: dr. Rutger Goekoop, Kosse Jonker, Bas van Heycop ten Ham en prof.dr. Floor Scheepers
Op deze cursusdag krijgt u uitleg over diverse aspecten van gepersonaliseerde diagnostiek. Rutger Goekoop behandelt de netwerktheorie en het longitudinaal onderzoek daaromheen.  Kosse Jonker bespreekt vervolgens de vertaling van het netwerkmodel naar verschillende interventies. Tijdens het middaggedeelte gaat Bas van Heycop ten Ham in op transdiagnostische factoren. En tot slot bespreekt prof. dr. Floor Scheepers de laatste ontwikkelingen rond big data en hoe die kunnen worden ingezet ten behoeve van individuele diagnostiek.

Dag 4 - dinsdag 10 september - Testdiagnostiek en neuropsychologisch onderzoek:
Docent: prof. dr. Jan Derksen, Dr. Martine van Zandvoort
Op deze vierde dag van de leergang worden onder leiding van prof. dr. Jan Derksen complexe casussen als uitgangspunt genomen en wordt de methodiek van de psychologische diagnostiek geïllustreerd met een accent op psychologische tests. Cursisten worden uitgenodigd hun eigen complexe casussen in te brengen met daarbij bij voorkeur testmateriaal dat via een scherm kan worden gepresenteerd. Ook kunnen deelnemers in overleg met de docent een van hun patiënten uitnodigen voor een consult met de docent in het bijzijn van de cursisten. De nabespreking is (uiteraard) zonder de patiënt.
In het laatste gedeelte van deze dag zal klinisch neuropsycholoog Dr. Martine van Zandvoort ingaan op de indicaties voor neuropsychologisch onderzoek en wat van dit onderzoek wel en niet verwacht kan worden.

Dag 5 - dinsdag 1 oktober - Casusconceptualisatie
Docenten: Kosse Jonker, dr. Hans Rohlof en Bas van Heycop ten Ham
Op deze dag is er uitgebreid aandacht voor Casusconceptualisatie. Wat is het, waarvoor is het nodig? Na de inleiding door Kosse Jonker bespreekt Bas van Heycop ten Ham de Holistische theorie. In het middaggedeelte worden onder leiding van beide docenten verschillende indelingen besproken. O.a. komen aan de orde het Ontwikkelingsprofiel van Abraham, ACT en Levensverhalen. Psychiater Hans Rohlof bespreekt 's middags casusconceptualisatie vanuit transcultureel perspectief. 

Dag 6 - dinsdag 12 november - Neurale netwerken, hoe ver zijn we?
Docenten: prof. dr. Rudi De Readt, Thijs van Oeffelt en dr. Thomas Wolfers
De laatste cursusdag maakt de balans op wat betreft Neurale Netwerken rond de vraag: hoe ver zijn we eigenlijk daamee?  Het onderwerp wordt o.a. belicht vanuit onderzoeksmodel van de Research Domain Criteria en van Jaak Panksepp (neuronale netwerken, affective neuroscience).

In de ochtend bespreekt psychiater Thijs van Oeffelt diagnostiek in relatie tot psychotische stoornissen.

In de middag bespreekt prof. dr. Rudi De Raedt  Neurale netwerken bij depressie. Zo wordt momenteel een nieuwe generatie technieken voor procesgerichte diagnostiek en behandeling ontwikkeld, die geïntegreerd kunnen worden met bestaande cognitieve en op gedrag gerichte procedures.

Dr. Thomas Wolfers is neurowetenschapper aan de universiteiten van Oslo (Noorwegen) en Nijmegen (Radboud). Zijn voordracht is getiteld 'From biological towards precision psychiatry: the role big-data, biology and machine learning in psychiatry'. 

De sprekers

Klinisch psycholoog /psychotherapeut
Klinisch psycholoog, Hoogleraar Klinische psychologie
Psychiater, neurowetenschapper
Klinisch psycholoog en psychotherapeut
Psychiater, werkzaam bij Altrecht, FACT.
Klinisch psycholoog, hoogleraar Klinische psychologie
Kinderarts sociale pediatrie
(Kinder en jeugd-) Psychiater, Hoogleraar innovatie in de Psychiatrie
Klinisch Neuropsycholoog, Associate Professor klinische Neuropsychologie

De locatie

Van der Valk Hotel Veenendaal
Bastion 73
3905 NJ Veenendaal

Route plannen