Geaccrediteerde nascholing
Menu

Vanaf € 404,- incl. btw

Inschrijven is mogelijk t/m 16 november 2023

Over de cursus

De inschrijving voor de themadag Stress in de GGZ is geopend! De eerste 100 deelnemers die zich inschrijven ontvangen het boek 'In de ban van burn-out' van Christiaan Vinkers cadeau, dus wees er snel bij! *

Specialisme:      Psychiaters, verpleegkundig specialisten, (ziekenhuis)apothekers, psychologen
Deelnamekosten: **    € 404,- voor abonnees van Psyfar (vs) en PsyXpert
€ 475,- voor niet-abonnees
€ 404,- voor verpleegkundig specialisten ***
Accreditatie:      Geaccrediteerd met 5 nascholingspunten door de NVvP, NVZA, V&VN en het VSR. Accreditatie is in aanvraag bij KNMP, NIP, NVP en FGzPt

*   
 
 
**   
***   

Het boek wordt één keer per maand aan alle nieuwe deelnemers verstuurd. Het kan dus even duren voor u het boek in huis heeft. Indien u al in het bezit bent van het boek, kunt u dit vermelden in het opmerkingenveld. In plaats van het boek ontvangt u dan 25 euro korting op de inschrijfkosten (wij verwerken deze korting handmatig, u ontvangt hiervoor een gecorrigeerde factuur).
Prijzen zijn inclusief online toegang tot Psyfar of Psyfar vs (tot een maand na afloop van het congres).
Voor verpleegkundig specialisten die geen abonnee zijn, geeft de website bij inschrijving onjuiste prijzen door, namelijk de prijzen die voor psychiaters gelden. Bent u verpleegkundig specialist, dan wordt dit gecorrigeerd op de factuur die u per e-mail ontvangt.

 
Op vrijdag 17 november 2023 vindt de Psyfar themadag Stress in de GGZ plaats. Een themadag die nu eens niet in het teken staat van het bieden van de beste behandeling aan uw patiënt, maar volledig in het teken staat van de zorg voor uzelf en uw collega's.

De hoge werkdruk, lange wachtlijsten en complexe patiënten zorgen voor hoge stressniveaus bij zorgverleners in de GGZ. Dit leidt tot uitval, langdurig verzuim en collega’s die de zorg verlaten. Stress is heel natuurlijk en soms zelfs noodzakelijk. Maar wanneer is het teveel en leidt het tot problemen? Hoe kunt u dit bij uzelf, maar vooral ook bij uw collega’s signaleren? Wat zijn de stappen die u kunt nemen om uw weerbaarheid te verhogen? En hoe maakt u het bespreekbaar als u ziet dat een collega teveel stress heeft? Wat zijn de maatregelen die een GGZ-organisatie kan nemen om stress te beperken?

Deze en andere vraagstukken komen ter sprake tijdens het plenaire deel van de themadag. In de interactieve workshops, die u zelf kunt kiezen, gaat u direct aan de slag met praktijkgerichte voorbeelden, casuïstiek en training.

De themadag is ontwikkeld in samenwerking met prof. dr. mr. Christiaan Vinkers, hoogleraar Stress en Veerkracht in de psychiatrie.

N.B. Wilt u liever op locatie aan de themadag deelnemen? Schrijft u zich dan in via deze link voor Psyfar of via deze link voor Psyfar vs.

Het programma

09.15 - 09.30 Online ontvangst & registratie
09.30 - 09.45 Plenaire opening
Inleiding door de dagvoorzitter | Christiaan Vinkers
09.45 - 10.45 Plenaire lezing
Hoe gestrest is de psychiater? Wat hebben we geleerd van de psychiater-Thermometer 2023 | Joeri Tijdink
10.45 - 11.15 Ochtendpauze
11.15 - 12.15 Plenaire lezing
De noodzaak van een integrale aanpak van stress in de GGZ | Christiaan Vinkers
12.15 - 13.15 Plenaire lezing
Evidence-based adviezen voor zorgmedewerkers met stressklachten | Sascha Struijs
13.15 - 14.15 Lunchpauze
14.15 - 15.15 Workshopronde 1
●  Nooit meer in een burn-out | Carla Jansen van Rosendaal
●  Werkstress, is het te voorkomen? En wie moet dat dan eigenlijk doen?! | Frederieke Schaafsma
●  Gek op stress... maar niet altijd! | Merel Veen-Backhuijs
15.15 - 15.45 Middagpauze
15.45 - 16.45 Workshopronde 2
●  Knutselen aan je baan: verminder werkstress met job crafting | Madelon van Hooff
●  (Zelf)zorg voor de zorgverlener | Anna Bartak & Niels Tinga
●  Van stress-gevoelig naar stress-bestendig | Ad Vingerhoets 
16.45 Einde themadag

 
Uitleg workshoprondes
Iedere docent verzorgt één workshop op locatie, en één workshop online. Als online deelnemer volgt u de workshops dus alleen met deelnemers die eveneens online aanwezig zijn bij de themadag. Zodoende kunt u één workshop kiezen uit de workshops die onder ronde 1 vallen, en één workshop uit het lijstje uit ronde 2. Heeft u hier vragen over? Neem dan contact met ons op via evenementen@prelum.nl.

De webinars

Plenaire opening

Plenaire opening door dagvoorzitter Christiaan Vinkers. 

17 november 2023
Plenaire lezing | Hoe gestrest is de psychiater?

Wat hebben we geleerd van de psychiater-Thermometer 2023
In deze lezing worden de uitkomsten besproken van de Psychiater-Thermometer; een onderzoek geïnitieerd door redactieleden van DeJongePsychiater die als doel heeft de mentale gezondheid van psychiater (i.o.) in kaart te brengen, de belangrijkste problemen te identificeren en te kijken of er factoren zijn die samenhangen met verminderen van stress onder psychiaters en in de GGZ.

Lees verder...

Meer dan 1000 psychiaters in Nederland en Vlaanderen hebben de vragenlijst ingevuld. Er wordt een overzicht van de resultaten gegeven waarmee antwoord wordt gegeven op de volgende vragen: Komen depressieve klachten voor onder psychiaters? Hoe tevreden zijn zij eigenlijk? En welke factoren hangen daarmee samen? Wat maakt hen - in hun werk als psychiater - nu eigenlijk gelukkig? En wat zou er volgens psychiaters moeten gebeuren binnen de GGZ om stress te verminderen? Na deze lezing weet u alles van het geluk en ongeluk van psychiaters en wat we daaraan kunnen doen.

17 november 2023
Plenaire lezing | De noodzaak van een integrale aanpak van stress in de GGZ

Stress is een veelvoorkomend probleem in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ), zowel voor professionals als voor onze patiënten. Het begrijpen van de effecten en mechanismen van stress is essentieel voor het bieden van effectieve zorg, voor onszelf, maar ook voor de mensen die wij proberen te helpen. In deze lezing wordt ingegaan op het belang van het aanpakken van stress en het bevorderen van veerkracht binnen de GGZ.

Lees verder...

Doel van de lezing is professionals in de GGZ inzicht te geven in stress en veerkracht, en hen te voorzien van kennis om deze uitdagingen effectief aan te pakken. Door de impact van stress op de geestelijke gezondheid te verkennen, zullen deelnemers een beter begrip ontwikkelen van de complexiteit van stress en de bijbehorende gevolgen. Tevens zal worden ingegaan op strategieën en interventies die professionals kunnen gebruiken om stress te verminderen en veerkracht te bevorderen. Met meer kennis en bewustwording zullen professionals beter toegerust zijn om stress te managen en hun eigen welzijn te waarborgen. Dit draagt bij aan het bieden van hoogwaardige zorg en het behouden van een gezonde werk-privébalans binnen de GGZ.

17 november 2023
Plenaire lezing | Evidence-based adviezen voor zorgmedewerkers met stressklachten

Stress is van levensbelang, maar soms wordt het te veel. In deze lezing staan we stil bij dit onderscheid en wat we er als zorgmedewerkers zelf aan kunnen doen wanneer stress uit de hand dreigt te lopen.

17 november 2023
Workshop 1.1 | Nooit meer in een burn-out

De groep mensen met een burn-out groeit enorm. Toch wordt een burn-out vaak onderkend en rust er een taboe op. Wat zijn de symptomen en de oorzaken van een burn-out? En wat is er aan te doen? Het taboe rondom stress moet worden doorbroken. Door het beter bespreekbaar én zichtbaar te maken kan de erkenning van stress sneller plaatsvinden.

Lees verder...

Hierdoor kan er sneller gerichte actie volgen waardoor het mogelijk wordt om binnen drie maanden uit een burn-out te komen. Zowel de mens als de werkvloer heeft hier optimaal profijt van. In deze lezing wordt besproken op welke manieren stress te meten is en hoe dat vervolgens ingezet kan worden om stress op verschillende wijzen te reduceren.

17 november 2023
Workshop 1.2 | Werkstress, is het te voorkomen? En wie moet dat dan eigenlijk doen?!

Stressgerelateerde gezondheidsklachten bij medewerkers in de zorg komen helaas veel te vaak voor en leiden tot veel uitval, ook in de GGZ. Deze klachten zijn vaak gerelateerd aan risicofactoren - ook wel stressoren - in het werk.

Lees verder...

In deze lezing wordt ingegaan op de aard en het voorkomen van deze risicofactoren, hoe deze risicofactoren kunnen worden beïnvloed, wie welke verantwoordelijkheden heeft op de werkvloer, welke interventies effectief kunnen worden ingezet, en wat de langere termijn gevolgen kunnen zijn als er niet wordt ingegrepen. Daarnaast wordt besproken wat er gebeurt als mensen langdurig uitvallen voor hun werk.

17 november 2023
Workshop 1.3 | Gek op stress... maar niet altijd!

In deze workshop gaan we in op hoe ons stresssysteem werkt en wat er fysiologisch in ons brein en lijf gebeurt. Ons stresssysteem is een gezond, normaal fysiologisch proces waar we de hele dag door gebruik van maken. Maar dit systeem kan ook uit balans raken en je veerkracht ondermijnen.

Lees verder...

We bespreken wat signalen zijn van een stresssysteem dat uit balans raakt en je krijgt een handvat hoe je zelf een eerste stap kan zetten in het behouden van je veerkracht.

17 november 2023
Workshop 2.1 | Knutselen aan je baan: verminder werkstress met job crafting

Werkstress is een veelvoorkomend probleem onder werknemers in de (geestelijke) gezondheidszorg. De oorzaken en oplossingen hiervan zijn complex en liggen vaak buiten de invloedsfeer van individuele werknemers. Desondanks zijn er stappen die werknemers zelf kunnen ondernemen om stressveroorzakende factoren in het werk te verminderen en/of motiverende aspecten te vergroten.

Lees verder...

Een veelbelovend begrip in deze context is “job crafting”. Binnen deze benadering ligt de focus op de mogelijkheden die werknemers hebben om hun werkgerelateerde taken, relaties en cognities op zo’n manier aan te passen dat ze minder werkstress ervaren en meer voldoening halen uit hun werk.

Tijdens deze workshop zullen allereerst wetenschappelijke inzichten over job crafting worden gedeeld. Vervolgens krijgen deelnemers de kans om actief aan de slag te gaan. We analyseren ons eigen werk en identificeren de belangrijkste stressfactoren en motiverende aspecten. Daarna verkennen we hoe deze factoren met behulp van job crafting positief beïnvloed kunnen worden.

17 november 2023
Workshop 2.2 | (Zelf)zorg voor de zorgverlener

Als zorgverleners zijn we gewend om te zorgen voor anderen. Het komt vaak voor dat we te laat waarnemen dat we zelf ook zorg nodig hebben. En als we dit waarnemen kan er een hoge drempel bestaan om voldoende zelfzorg te organiseren of passende hulp te zoeken.

Lees verder...

In deze workshop behandelen we deze twee thema’s. Het eerste thema omvat de kenmerken van zorgprofessionals, hoe zij omgaan met (psychische) klachten en hoe een behandeling bij hen verloopt. Het tweede thema betreft preventie en zelfzorg, gebruikmakend van de kennis uit het eerste thema. Dit thema wordt interactief vormgegeven zodat deelnemers praktische tools kunnen toepassen in hun eigen (werkzame) leven.

17 november 2023
Workshop 2.3 | Van stress-gevoelig naar stress-bestendig

Afgaand op de populaire literatuur moeten we, als we last hebben van stress, ons overgeven aan de een of andere vorm van ontspanningsoefeningen of eventueel het nemen van al dan niet reguliere medicamenten. Het probleem van zo’n aanpak is echter dat er aan de oorzaak van de problemen niets wordt gedaan.

Lees verder...

Dat is des te betreurenswaardiger omdat daar vaak voldoende mogelijkheden liggen om te interveniëren. Men moet zich dan echter wel bewust zijn dat veel van de stress het gevolg is van keuzes die we zelf maken, de manier waarop we naar de wereld kijken, beperkte sociale vaardigheden of een gebrek aan assertiviteit. Heel veel bronnen van stress creëren we zelf of zoeken we zelf op. Integrale stressmanagement impliceert dat juist daaraan adequate aandacht moet worden besteed.

17 november 2023

De sprekers

GZ-psycholoog | Universitair docent
Bedrijfsarts | Senior-onderzoeker bij Amsterdam UMC
Coach en trainer bij CSR centrum en bij Coachpraktijk Mindcolours
Universitair hoofddocent arbeids- en organisatiepsychologie
Emeritus hoogleraar Emoties en Welbevinden