Geaccrediteerde nascholing
Menu

Bijscholen aan de keukentafel

Nascholen over psychotherapie
was nog nooit zo makkelijk

Dit krijgt u bij een lidmaatschap:

  • Onbeperkt E-learning (16 PE punten)
  • Het tijdschrift PsyXpert (per kwartaal)
  • Online kenniscentrum

Vrijblijvend proberen        Direct abonneren

PsyXpert weer telefonisch bereikbaar

Beste klant, vanwege de landelijke maatregelen omtrent het coronavirus konden wij u de afgelopen weken alleen per e-mail te woord staan. Vanaf heden is de klantenservice van PsyXpert tijdens kantooruren weer telefonisch bereikbaar via 030 63 55 060

Onze excuses voor eventueel ongemak en bedankt voor uw begrip tijdens de afgelopen periode.

Contactpagina

Webinar - Online werken voor zorgprofessionals (GGZ)

De noodzaak van online behandelen is door Covid-19 in een grote stroomversnelling terecht gekomen.
Dr. Tim Wind (klinisch psycholoog), Bram van der Boom (psychiater) en Bart Vemer (GZ-psycholoog) vormen samen eHealthspecialists. Samen hebben zij meer dan 20 jaar ervaring in online behandelen. Zo wijzen zij zorgprofessionals, met name in de GGZ, de weg. eHealthspecialists organiseerden in april 2020 – in samenwerking met Prof. dr. Heleen Riper en nascholingsconcept PsyXpert – een gratis webinar over online behandelen. Dit webinar kunt u hier terugkijken.

 

 

Vrijblijvend proberen?

psyxpert_waaier.png

Vraag een proefversie aan

Digitaal of direct op de mat? Vraag nu een proefnummer aan van één van onze recente magazines.

Proefversie aanvragen

laptop2

Test onze E-learning

Maak vrijblijvend kennis met onze e-learnings en ontvang één gratis PE punt voor de e-learning die u maakt.

E-learning testen

psyxpert devices

Start uw abonnement

Via onze manier van nascholing 16 PE punten per jaar vergaren? Vraag direct uw abonnement aan.

Abonnement aanvragen

Interviews

Bij elke editie van PsyXpert wordt een interview opgenomen met een prominente gast uit het vakgebied. Voor abonnees zijn de 1 uur durende interviews hieronder te bekijken. Voor niet-abonnees staan hier de eerste 10 minuten van alle interviews.

Editie 3

2020-3

Het kernconflict in de Affectfobietherapie

Samenvatting van geaccrediteerde nascholing In deze samenvatting van een artikel zoals verschenen in PsyXpert, wordt ingegaan op het psychodynamisch werkmodel van de Affectfobietherapie (AFT). Aan de hand van de conflict- en personendriehoek van Malan brengt de behandelaar in kaart welke intra- en interpersoonlijke kernconflicten bepalend zijn in de problematiek van de patiënt, hoe deze samenhangen met diens geschiedenis en herhaald worden in huidige relaties. Daarmee biedt het model een aanvulling op de DSM-5-diagnose en een heldere route voor behandeling. De kernconflicten worden besproken met de patiënt, om zo te bepalen of de hypotheses kloppen en de behandeling op koers ligt. AFT is een integratieve psychotherapie voor de behandeling van angst, depressie en ontwijkende persoonlijkheidsstoornissen (cluster C in de DSM-5). AFT wordt als individuele en groepspsychotherapie in de ambulante, semi-ambulante en klinische Nederlandse GGZ steeds meer toegepast. McCullough Vaillant, de grondlegger van AFT, gebruikte de leertheoretische en gedragstherapeutische term ‘affectfobie’ om angst voor gevoel mee te typeren. De fobie is in dit geval dus geen angst voor iets buiten de persoon, zoals ruimtes of spinnen, maar een (onbewuste) angst voor verlangens en gevoelens binnen de persoon: een interne fobie. Remmende en activerende gevoelens Als kinderen in de loop van hun ontwikkeling leren dat bepaalde gevoelens (zoals woede, verdriet of opwinding) of behoeftes niet geaccepteerd worden door hun belangrijkste hechtingsfiguren, zullen zij die gevoelens als slecht beleven en verdringen. Zo kan een affectfobie ontstaan. De afgekeurde gevoelens raken door een proces van klassieke conditionering verbonden met angst, schuldgevoel of schaamte. Deze worden in het AFT-model aangeduid als remmende gevoelens. Daarnaast zijn er gevoelens en behoeftes die tijdens de ontwikkeling niet afgekeurd of geremd werden en er dus wel mogen zijn. Die noemen we activerende gevoelens. Conflict- en personendriehoek De conflict- en personendriehoek van Malan staan centraal in het psychodynamisch werkmodel van de AFT. De dynamiek van afweer, remmende en activerende gevoelens wordt grafisch weergegeven in de zogeheten conflictdriehoek. Aan de hand van de conflictdriehoek wordt bepaald welke intrapsychische conflicten bepalend zijn in de problematiek van de patiënt. Met de personendriehoek worden interpersoonlijke conflicten in kaart gebracht: relaties met personen in verleden en heden, inclusief de relatie met de therapeut. De kernconflicten die zo worden geïdentificeerd vormen een aanvulling op de DSM-5-diagnose. Het kernconflict Het kernconflict formuleert de therapeut in de vorm van hypotheses over de belangrijkste affectfobieën die ten grondslag liggen aan de problemen van de patiënt. Daarbij wordt langs de elementen van de conflictdriehoek gegaan: afweer, remming en gevoel. Deze worden vervolgens verbonden met specifieke personen in de personendriehoek. Niet alleen de therapeut werkt hiermee. De invulling wordt ook met de patiënt besproken, zodat deze inzicht verwerft en met de verschillende elementen aan de slag kan gaan. Het kernconflict biedt zo een route voor de behandeling en een begin- en een eindpunt. Met deze routekaart op zak gaan therapeut en patiënt samen op weg om het gestelde doel te bereiken. PsyXpert Dit artikel is een sterk verkorte weergave van het nascholingsartikel ‘Het kernconflict in de Affectfobietherapie’ door dr. Quin van Dam, klinisch psycholoog, psychodynamisch psychotherapeut. Het volledige artikel is verschenen in nascholingsmagazine PsyXpert, editie 2020-3. Na het bestuderen van dit artikel: weet u wat de Affectfobietherapie (AFT) is; kent u de opbouw van het model; kent u het onderscheid tussen remmende en activerende gevoelens; bent u op de hoogte van het gebruik van de conflict- en personendriehoek in de klinische praktijk; kent u de formulering van een kernconflict; bent u op de hoogte van de bepaling van doel en richting van de behandeling op basis van het kernconflict. Bent u psychiater, klinisch psycholoog, NVP-lid of Eerstelijnspsycholoog NIP? Dan kunt u de bijbehorende e-learning vinden op www.psyxpert.nl en 1 PE-punt behalen.

Lees het hele artikel

Behandeling van vluchtelingen

Samenvatting van geaccrediteerde nascholing Vluchtelingen vormen een diverse groep, uiteenlopend wat betreft afkomst, problematiek, en status in Nederland. Onderzoek heeft aangetoond dat psychische problematiek bij hen veel voorkomt, met name posttraumatische stressstoornis (PTSS) en depressie. Voor een goede behandeling van een vluchteling of ex-vluchteling (een persoon die hier al langer woont en hier ooit als vluchteling gekomen is), is een goede casusconceptualisatie nodig. Hierbij dienen zaken die bij vluchtelingen gemeenschappelijk voorkomen meegenomen te worden: migratie en verlies, acculturalisatie, traumatisering en marginalisatie. In deze samenvatting van een artikel zoals verschenen in PsyXpert, worden deze zaken besproken. In Nederland zijn er vluchtelingen uit meer dan honderd verschillende landen. In de periode tussen 2000 en 2010 bedroeg het totaalaantal nieuw gesettelde vluchtelingen in Nederland 69.620 (CBS). In 2014, 2015 en de eerste helft van 2016 was er een grote toestroom van vluchtelingen uit Syrië (42.593), die asiel vroegen, en uit Eritrea (13.546). PTSS en depressie Vluchtelingen hebben vaak psychische stoornissen, vooral PTSS en depressie. Overzichtsstudies hebben een hoog stressniveau bij vluchtelingen aangetoond, maar ook grote variaties in de prevalentiecijfers van stoornissen en problemen. Aan de hand van vier rubrieken wordt nader ingegaan op therapeutische keuzen en behandeldoelen bij vluchtelingen. Migratie en verlies Migratie betekent een uitdaging. Mensen hebben onder meer te maken met een groot verlies van alles wat ze eerder hadden. Naast dit verlies komt bij vluchtelingen traumatisch verlies voor: het meegemaakt hebben van de dood van familieleden in traumatische omstandigheden. In de behandeling betekenen deze zaken dat er een keus moet worden gemaakt tussen een depressiebehandeling die gebaseerd is op het accepteren van verlieservaringen, en een traumabehandeling. Bij de depressiebehandeling is het belangrijk eerst een inventarisatie te maken van alles wat verloren is, en dan door te gaan met de vluchteling moed te laten putten uit hetgeen hij of zij zelf weer kan verkrijgen. Sociale steun, onderwijs, een nieuwe toekomst zijn hierbij belangrijke focuspunten. Bij traumatische rouw is een specifieke behandeling, zoals traumatische rouwtherapie, een goede keus. Acculturalisatie Een gevolg van migratie is de noodzaak van aanpassing aan een andere cultuur. Het komt veel voor dat de behandelaar tijdens de behandeling bepaalde zaken niet begrijpt vanuit zijn eigen culturele oriëntatie. Zo is het van belang dat de vluchteling zijn eigen visie op bijvoorbeeld ouderschap en de relatie tussen mannen en vrouwen kan uiten. Westerse behandelaren hebben nogal eens de neiging vanuit hun eigen culturele bias te redeneren, en zien niet goed welk standpunt de vluchteling inneemt. Traumatisering Vluchtelingen hebben veel traumatische gebeurtenissen meegemaakt. Voor PTSS bij vluchtelingen zijn diverse traumabehandelingen mogelijk zoals Narratieve Exposure Therapie (NET), EMDR, of een cognitieve therapie. NET-behandeling, een gedragstherapeutische behandeling die is gebaseerd op de getuigenismethode die vroeger veel in Zuid-Amerika is toegepast, is de best onderzochte behandelmethode bij vluchtelingen. Onlangs is deze behandeling in PsyXpert uitvoerig beschreven, zodat daarnaar verwezen wordt. Sociale marginalisatie Vluchtelingen in het Westen bevinden zich over het algemeen in een sociaal gemarginaliseerde positie. Bij extreem gemarginaliseerde vluchtelingen, die meestal ook veel psychopathologie vertonen, kan het goed zijn een behandeling in een specifieke dagkliniek voor vluchtelingen te overwegen, of zelfs in een speciale kliniek zoals die er zijn in Den Bosch (Reinier van Arkel), Beilen (GGZ Drenthe), en Diemen (Centrum ’45). Conclusie Er is geen standaardbehandeling voor vluchtelingen. Toch zijn er wel enige gemeenschappelijke kenmerken te noemen die van belang zijn voor een goede casusconceptualisatie en een goede behandeling. Dat zijn verlies en rouw, acculturatie, traumatisering, en marginalisatie. Bij uitgesproken traumatisering past een traumabehandeling, bij een uitgesproken depressie of verlieservaring een depressiebehandeling of een traumatisch verliesbehandeling, bij uitgesproken marginalisatie een groepsbehandeling of resocialisatie, en bij acculturatieproblematiek veel psycho-educatie en voorlichting. Maar een blended behandeling van verschillende typen therapie geeft het beste resultaat. Daarbij is het dus van belang de problematiek goed te leren kennen. Het Cultural Formulation Interview kan hierbij helpen. PsyXpert Dit artikel is een sterk verkorte weergave van het nascholingsartikel ‘Behandeling van vluchtelingen’ door dr. Hans Rohlof, psychiater en psychotherapeut. Het volledige artikel is verschenen in nascholingsmagazine PsyXpert, editie 2020-3. Na het bestuderen van dit artikel: weet u hoe groot de groep vluchtelingen in Nederland is, en hoe het staat met de psychopathologie onder vluchtelingen; weet u wat de belangrijkste gemeenschappelijke psychologische kenmerken zijn bij vluchtelingen; kunt u een casusconceptualisatie opzetten bij vluchtelingen met medeneming van verschillende invalshoeken, en een behandeling; kunt u kiezen uit verschillende mogelijke behandelingen bij vluchtelingen. Bent u psychiater, klinisch psycholoog, NVP-lid of Eerstelijnspsycholoog NIP? Dan kunt u de bijbehorende e-learning vinden op www.psyxpert.nl en 1 PE-punt behalen.

Lees het hele artikel

Bekijk alle artikelen

Lees de laatste D!scura column

D!SCURA, onafhankelijk discussieplatform over professionaliteit in de zorg, werkt samen met PsyXpert. Wekelijks publiceert D!SCURA een column over een actueel onderwerp.

Naar de website

logo discura