Geaccrediteerde nascholing
Menu

Geerts, Mevr. M

psycholoog, coördinator ARFID afdeling, Novarum, Amstelveen. De auteur heeft geen financiële banden met de farmacautische industrie, ontvangt geen onderzoeksgeld van commerciële partijen en heeft geen bedrijfsbelangen of andersoortige financiële relaties met betrekking tot dit onderwerp.