Geaccrediteerde nascholing
Menu

Pronk, R.

Medisch ethicus en onderzoeker, afdeling Ethiek, Recht en Humaniora, Amsterdam UMC, Amsterdam. Financiële banden: de auteur heeft geen financiële banden met de farmaceutische industrie, ontvangt geen onderzoeksgeld van commerciële partijen en heeft geen bedrijfsbelangen of andersoortige financiële relaties met betrekking tot dit onderwerp.