Geaccrediteerde nascholing
Menu

Gasgeven en remmen tegelijk: episoden met gemengd (hypo)manische en depressieve kenmerken in affectieve stoornissen

 • 00Historie
 • 01De huidige classificatie in de DSM-5
 • 02Alternatief voor de DSM-5-specificatie ‘gemengde kenmerken’ bij depressie
 • 03Differentiële diagnostiek
 • 04Behandeling
 • 05Enkele belangrijke conclusies
 • 06Reacties (0)

Samenvatting

In dit artikel wordt een kritische blik geworpen op de diagnostiek van de specificatie ‘Met gemengde kenmerken’ bij unipolaire en bipolaire stemmingsstoornissen. Deze specificatie is met de DSM-5 verruimd ten opzichte van de voorgaande edities, maar heeft als grootste manco, dat motorische onrust en innerlijke agitatie uitsluitend als depressieve kenmerken worden gezien. In de praktijk gaat men steeds meer uit van een gemengde depressieve episode met agitatie als belangrijkste kenmerk van de tegenoverliggende pool. Deze benadering heeft consequenties voor de diagnostiek, prevalentie en behandeling van een gemengde depressieve episode. Ook op de DSM-5-criteria voor een gemengde (hypo)manische episode is kritiek, omdat depressieve kenmerken gedurende het grootste gedeelte van de (hypo)manische episode moeten bestaan. We beschrijven de geschiedenis van gemengde kenmerken, de DSM-5-criteria en alternatieve voorstellen vanuit de literatuur voor gemengde kenmerken. Daarnaast gaan we kort in op de differentiële diagnostiek en de behandeling. We hebben een door ons vertaalde vragenlijst van de kenmerken van een gemengde depressieve episode toegevoegd.

Bent u lid? Log in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Dul, C.
Heycop ten Ham, B.F. van
Blanker, C.
Thema Nascholing diagnostiek
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 28 juni 2023
Editie PsyXpert - Jaargang 9 - editie 2 - 2023-2

Leerdoelen

Na het bestuderen van dit artikel:

 • kunt u het concept ‘gemengde kenmerken’ bij affectieve stoornissen uitleggen;
 • kent u de DSM-5-criteria voor gemengde kenmerken bij depressie en (hypo)manie;
 • kent u de geschiedenis van het concept ‘gemengde toestand’ bij affectieve stoornissen;
 • weet u welke bezwaren er zijn tegen de DSM-5-criteria;
 • kent u de verruiming van de criteria voor gemengde episoden.