sluiten Om www.psyxpert.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid

Herkennen en diagnosticeren van ADHD bij (jong)volwassenen 1 punt

Hoofdartikel - Diagnostiek

ADHD (attention-deficit hyperactivity disorder; aandachtsdeficiëntie/hyperactiviteitsstoornis) begint in de kindertijd en heeft vaak een chronisch beloop. Bij 2,5-4% van de (jong)volwassenen komt ADHD voor. Het wordt gezien als een neurobiologische ontwikkelingsstoornis. Bij (jong)volwassenen kan de stoornis zich op veel manieren presenteren. Een comorbide stoornis is vaak de reden om hulp te zoeken. Het is dan belangrijk om de onderliggende ADHD-problematiek te herkennen en te diagnosticeren. Naast de bekende concentratieproblemen, onrust en impulsiviteit worden emotieregulatieproblemen en executieve functiestoornissen tot de kernsymptomen van ADHD gerekend. In de Richtlijn Diagnostiek en medicamenteuze behandeling van ADHD bij volwassenen van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie wordt de DIVA aanbevolen als semigestructureerd interview waarmee de diagnose ADHD betrouwbaar kan worden vastgesteld. De mate van disfunctioneren is doorslaggevend bij het wel/niet stellen van de diagnose. Een aantal criteria overlapt met andere stoornissen, zoals de borderline- en antisociale persoonlijkheidsstoornis. De aan- of afwezigheid van de andere criteria kan meestal uitsluitsel geven.

Bent u abonnee? Log in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Download bij dit artikel

Abonneer op PsyXpert

Een abonnement geeft u toegang tot alle artikelen van het tijdschrift en de geaccrediteerde e-learning

Meer informatie

Inloggen