Het Cultural Formulation Interview: Nederlandse ervaringen 1 punt

Hoofdartikel - Diagnostiek

Samenvatting van geaccrediteerde e-learning (1 PE-punt) over culturele context bij psychodiagnostiek

Voor de DSM-5 ontwikkelde een studiegroep van experts het Cultural Formulation Interview (CFI) voor routinegebruik bij de psychodiagnostiek van patiënten. Het CFI geeft onderwerpen en richtlijnen om de impact van de culturele achtergrond en context van een patiënt op psychische problemen te beoordelen. In dit artikel, een beknopte samenvatting van het nascholingsartikel dat onder dezelfde titel is verschenen in PsyXpert, wordt de achtergrond van het CFI beschreven en wordt kort verslag gedaan van een Nederlandse studie over het interview.

Een goede kwaliteit van geestelijke gezondheidszorg voor migranten is afhankelijk van een op migranten afgestemd accuraat diagnostisch proces. Mede daarom werd bij het verschijnen van de DSM-IV voor het eerst een raamwerk opgenomen dat clinici konden gebruiken om in kaart te brengen op welke wijze cultuur het ziekteproces, de sociale context en de klinische geschiedenis van de ziekte beïnvloedt: de zogeheten Outline for Cultural FormulationII (OCF).

Nederland
De OCF werd in 2002 in Nederland geïntroduceerd, gelijktijdig met het Nederlandse Culturele Interview (CI); een semigestructureerd interview met 40 vragen, dat kan dienen als hulpmiddel om een individuele OCF te maken. Voor de DSM-5 ontwikkelde de Study Group on Gender and Culture Issues vervolgens het CFI, dat onderwerpen en richtlijnen geeft om de impact van de culturele achtergrond en context van een patiënt op psychische problemen te beoordelen.

Voor het ontwikkelingsproces van het CFI, werd het interview behalve in Amerika, Canada, Peru, Kenya en India, ook in Nederland onderzocht. Bekeken werd of de voorlopige versie van de CFI uitvoerbaar was in de klinische praktijk, acceptabel was voor patiënten en behandelaars en of deze als potentieel nuttig werd gezien in de klinische praktijk. Aan de Nederlandse studie namen 11 getrainde behandelaars het interview af bij 30 patiënten van buitenlandse en Nederlandse origine.

Uitvoerbaar, aanvaardbaar en nuttig
Zowel patiënten als behandelaars bleken in dit Nederlandse onderzoek positief over de praktische uitvoerbaarheid, aanvaardbaarheid en het nut van het CFI. Behandelaars bleken echter iets minder overtuigd van het nut dan patiënten. Wel waren zij meer overtuigd dat het CFI het gesprek met de patiënt faciliteert. De waarde van het CFI is waarschijnlijk het grootst voor patiënten bij wie problemen in de communicatie en diagnostiek te verwachten zijn, concluderen de auteurs.

Dit artikel is een sterk verkorte weergave van het nascholingsartikel ‘Het Cultural Formulation Interview: Nederlandse ervaringen’ door dr. Hans Rohlof (psychiater, psychotherapeut) en drs. Bas van Heycop ten Ham (klinisch psycholoog), verschenen in nascholingsmagazine PsyXpert, editie 2018-3. Na het bestuderen van dat artikel:

  • Weet u waar het Cultural Formulation Interview te vinden is;
  • Weet u in welke context het Cultural Formulation Interview toegepast kan worden;
  • Weet u wat het nut van het afnemen van het Cultural Formulation Interview is voor de diagnostiek en de behandeling.

Bent u psychiater, klinisch psycholoog, NVP-lid of Eerstelijnspsycholoog NIP? Dan kunt u de bijbehorende e-learning vinden op www.psyxpert.nl en 1 PE-punt behalen.

Bent u lid? Log in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Downloads bij dit artikel

Lid worden van PsyXpert

Een abonnement geeft u toegang tot alle artikelen van het tijdschrift en de geaccrediteerde e-learning

Meer informatie

Vraag nu een gratis proefexemplaar aan

Direct aanvragen