Geaccrediteerde nascholing
Menu

Hoe je een vos zijn streken afleert

Risicogestuurde behandeling van delinquenten

  • 00De psychologie van crimineel gedrag
  • 01Risk-Need-Responsivity (RNR-)model voor rehabilitatie
  • 02Behandeling volgens het RNR-model
  • 03Nederlandse behandelprogramma’s volgens het RNR-model
  • 04Reacties (0)

Samenvatting

In de forensische zorg staat maatschappelijke veiligheid centraal. In tegenstelling tot de reguliere GGZ gaat het vooral om het recidiverisico en hoeft een psychiatrische stoornis niet per se behandeld te worden wanneer deze niet tot daling van het recidiverisico leidt. Volgens de principes van het Risk-Need- Responsivity (RNR-)model moet de behandeling gericht zijn op de criminogene factoren van de delinquent die direct verband houden met het recidiverisico, zoals antisociale cognities of een procriminele sociale omgeving. De hoogte van het risico bepaalt de duur en intensiteit van de behandeling, terwijl de risicofactoren die tot delictgedrag leiden (en veranderbaar zijn) het type behandeling bepalen. Bij de keuze van de interventies dient ook rekening te worden gehouden met de leerstijl, capaciteiten en beperkingen van de delinquent. In dit artikel wordt behandeling in de forensische GGZ vanuit het RNR-model beschreven.

Bent u lid? Log in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Bode, W. den
Hoppenbrouwers, S.S.
Oomens, C.L.
Thema Hoofdartikel - Behandelen
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 1 december 2016
Editie PsyXpert - Jaargang 2 - editie 4 - 2016-4

Leerdoelen

Na het bestuderen van dit artikel:

  • bent u bekend met het Risk-Need-Responsivity model als theoretisch kader voor forensische zorg;
  • hebt u kennis verkregen over de voorwaarden van een effectieve behandeling ter vermindering van het recidiverisico;
  • kunt u een behandelplan opstellen volgens de principes van het RNR-model;
  • kunt u risicogestuurd in plaats van stoornisgericht behandelen.