Geaccrediteerde nascholing
Menu

Indicatiestelling voor (dag)klinische psychotherapie bij persoonlijkheidsstoornissen

Match me if you can

 • 00(Dag)klinische psychotherapie in Nederland
 • 01Effectiviteit van (dag)klinische psychotherapie
 • 02Samenhangend behandelen
 • 03Stepped care of matched care?
 • 04Indicatiestelling voor (dag)klinische psychotherapie in de klinische praktijk
 • 05Zorgtoewijzing met behulp van checklisten?
 • 06De paradox van indicatiestelling voor (dag)klinische psychotherapie
 • 07Conclusie
 • 08Reacties (0)

Samenvatting

In dit nascholingsartikel worden relevante en doorslaggevende indicatoren geschetst voor de keuze voor (dag)klinische psychotherapie bij patiënten met ernstige en complexe persoonlijkheidsproblematiek. Om optimaal gebruik te maken van deze effectieve en ook intensieve vorm van behandeling en de beschikbare capaciteit daarvan gericht en verantwoord in te zetten, zijn uiteenlopende parameters aan te wijzen voor een passende indicatiestelling. De hulpvraag en klachten van de cliënt staan hierin centraal, maar niet los van diens complexe pathologie en de context waarbinnen de problematiek zich heeft kunnen ontwikkelen of onderhouden wordt. Psychopathologie beschreven in termen van psychologische functies, waaronder het niveau van de persoonlijkheidsontwikkeling, dient als uitgangspunt voor het proces van ‘matched care’ indicatiestelling. Ook de voorkeur van de cliënt en diens systeem speelt hierbij een grote rol, naast het vermogen en de bereidheid om gezamenlijk een dergelijk intensief behandelproces aan te gaan.

Bent u lid? Log in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Claassen, A.M.T.S.
Bartak, A.
Ingenhoven, T.
Thema Nascholing diagnostiek
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 1 maart 2023
Editie PsyXpert - Jaargang 9 - editie 1 - 2023-1

Leerdoelen

Na het bestuderen van dit artikel:

 • weet u wat er wordt verstaan onder (dag)klinische psychotherapie en kent u het verschil met andere vormen van behandeling;
 • weet u wat de begrippen ‘stepped care’ en ‘matched care’ betekenen bij de indicatiestelling voor (dag)klinische psychotherapie;
 • weet u welke psychologische functies/ cliëntfactoren/ contextfactoren relevant zijn bij de indicatiestelling voor (dag)klinische psychotherapie;
 • weet u welke factoren u moet afwegen wanneer u een cliënt wilt verwijzen voor (dag)klinische psychotherapie.