Geaccrediteerde nascholing
Menu

Religie, spiritualiteit, zingeving in psychotherapie

Door op 22-06-2018
  • 00Inleiding
  • 01Kennis
  • 02Houding
  • 03De professional
  • 04Reacties (1)

Samenvatting

In deze bijdrage wordt in termen van kennis, vaardigheden en houding ingegaan op de vraag wat in psychotherapie (in het algemeen) nodig is om religieuze, spirituele en existentiële thema’s bespreekbaar te maken en waar nodig mee te laten wegen in diagnostiek en psychotherapeutische behandelingen. Daar is alle reden toe, gezien het vele onderzoek waaruit blijkt dat er een positieve correlatie is tussen religie, spiritualiteit en geestelijke gezondheid. Ook blijkt daaruit dat therapieën die aangepast zijn aan religieuze en spirituele thema’s niet alleen even effectief zijn als ‘gewone’ psychotherapieën, maar daarbij ook een betere uitkomst geven op spirituele variabelen. Het artikel is dan ook tevens een uitnodiging om de eigen houding, al dan niet in intervisieverband, onder de loep te nemen. 

Bent u lid? Log in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Verhagen, P.J.
Thema Hoofdartikel - Diagnostiek
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 22 juni 2018
Editie PsyXpert - Jaargang 4 - editie 2 - 2018-2

Leerdoelen

Na het bestuderen van dit artikel:

  • bent u zich bewust van de vraag welke opvattingen u huldigt ten aanzien van religie, spiritualiteit en zingeving in psychotherapie;
  • bent u zich bewust (of zult u zich afvragen) hoezeer uw eigen levensbeschouwelijke biografie een rol speelt in de positie die u inneemt;
  • bent u zich bewust van het belang van noodzakelijke vaardigheden om waar nodig religie, spiritualiteit of zingeving te adresseren in psychotherapie;
  • kunt u begrijpen hoe religie, spiritualiteit en zingeving een rol spelen in psychotherapie wanneer het gaat om de manier waarop de patiënt zich verhoudt tot diens stoornis;
  • hebt u kennisgenomen van mogelijkheden om woorden te vinden en geven aan spirituele en existentiële vragen of strubbelingen (‘distress’).