Geaccrediteerde nascholing
Menu

Te zot voor woorden?

De diagnostische waarde van kindbeschrijvingen in de kinder- en jeugdpsychiatrie

Door op 21-03-2018
 • 00Inleiding
 • 01Kanttekeningen bij generieke vragenlijsten als instrument voor screening
 • 02De lexicale hypothese
 • 03Vrije karakterbeschrijvingen, psychopathologie en het vijf-factorenmodel
 • 04Een unieke zoektocht naar de (klinische) waarde van karakterbeschrijvingen
 • 05Het onderzoek
 • 06Karakterbeschrijvingen in de kinder- en jeugdpsychiatrie, het vijf-factorenmodel en psychopathologie
 • 07 Woorden over woorden
 • 08Bijlage
 • 09Reacties (0)

Samenvatting

De (kinder- en jeugd)psychiatrie maakt normaliter gebruik van gestandaardiseerde, generieke vragenlijsten om te screenen op (het type van) psychopathologie. In de praktijk blijken informanten als leerkrachten, ouders en de kinderen zelf te verschillen in hun visie op de problematiek. Curium-LUMC, academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie, vraagt inmiddels al vijftien jaar lang ouders (of verzorgers) het aangemelde kind in hun eigen woorden te beschrijven. Dit heeft 27.774 kindbeschrijvingen opgeleverd, wat neerkomt op gemiddeld acht per kind. Deze beschrijvingen bleken zinvol vertaald te kunnen worden in termen van het vijf-factorenmodel van persoonlijkheid. Vervolgens is de bruikbaarheid van deze kindbeschrijvingen in relatie tot (type van) psychopathologie onderzocht. De vrij gekozen kindbeschrijvingen bleken klinisch relevante aspecten van het kind weer te geven. Mogelijk is de door ouders als prettig ervaren taak het kind in hun eigen woorden te beschrijven van toegevoegde waarde bij diagnostiek en indicatiestelling.

Bent u lid? Log in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Koopmans, T.A. ,
Siebelink, B.M.
Thema Hoofdartikel - Diagnostiek
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 21 maart 2018
Editie PsyXpert - Jaargang 4 - editie 1 - 2018-1

Leerdoelen

Na het bestuderen van dit artikel:

 • kunt u een verklaring geven voor het feit dat uitkomsten op gestandaardiseerde, generieke vragenlijsten sterk kunnen verschillen voor uiteenlopende informanten;
 • kunt u aan de hand van de lexicale hypothese toelichten dat kindbeschrijvingen door de ouder unieke en relevante (gedrags)aspecten van het kind weergeven;
 • bent u in staat zich een oordeel vormen in hoeverre zelfgekozen kindbeschrijvingen door de ouder verstaan kunnen worden in termen van het vijf-factorenmodel voor persoonlijkheid;
 • hebt u een visie ontwikkeld op de bijdrage die het vijf-factorenmodel levert in relatie tot het onderscheiden van verschillende typen van psychopathologie;
 • kunt u zich een oordeel vormen van de mogelijke (diagnostische) waarde om de ouder te vragen het aangemelde kind in zijn of haar eigen woorden te beschrijven.