Geaccrediteerde nascholing
Menu

Traumatische rouw: herkenning en behandeling in de klinische praktijk

Door op 01-03-2023
 • 00Inleiding: classificatie van rouw
 • 01Prevalentie
 • 02Etiologie
 • 03Diagnostiek
 • 04Behandelopties voor PRS
 • 05Psychotherapie voor persisterende en traumatische rouw
 • 06Conclusie
 • 07Reacties (0)

Samenvatting

Traumatische rouw omvat klachten van persisterende-rouwstoornis, posttraumatische stressstoornis (PTSS) en depressie na verlies van een dierbare. Er is hierbij sprake van een preoccupatie met de overledene of de omstandigheden van het overlijden, een sterk gemis of kwellend verlangen naar de overledene, met daarnaast regelmatig identiteitsverlies, ongeloof, vermijding, verlies van betekenis van het leven, gevoelens van verdoving, boosheid of schuld, intrusies of nachtmerries, hyperarousal en verlies van functioneren. Traumatische rouw kan optreden bij nabestaanden van een onverwacht of traumatisch verlies (door geweld, oorlog, ramp, suïcide of ontbreken van behandelmogelijkheden bij ziekte), waarbij onder andere het verlies van kind of partner, een hogere leeftijd, lager opleidingsniveau, rechtsgang na moord en migratieachtergrond het risico op klachten vergroten. Adequate diagnostiek, verwijzing en behandeling zijn van maatschappelijk belang. Beknopte eclectische psychotherapie voor persisterende en traumatische rouw (BEP-PTG) kan door middel van psycho-educatie, exposure, het doorbreken van inadequaat rouwgedrag en betekenisgeving leiden tot aanzienlijke klachtenreductie en helpen om het verlies beter te integreren in het leven.

Bent u lid? Log in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Hengst, S.M.C.
Smid, G.E.
Thema Nascholing diagnostiek
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 1 maart 2023
Editie PsyXpert - Jaargang 9 - editie 1 - 2023-1

Leerdoelen

Na het bestuderen van dit artikel:

 • kunt u traumatische rouw in de klinische praktijk herkennen en classificeren;
 • kunt u onderscheid te maken tussen posttraumatische stressstoornis, persisterende-rouwstoornis en depressie;
 • bent u bekend met de prevalentie en risicofactoren voor het ontwikkelen van traumatische rouw;
 • bent u in staat psycho-educatie te verlenen over traumatische rouw;
 • bent u bekend met de psychotherapeutische mogelijkheden voor traumatische rouw.