Geaccrediteerde nascholing
Menu

Voorspellers van behandelresultaat in angststoornissen: ROM in de praktijk

Door op 01-12-2016
 • 00Casus 1
 • 01Casus 2
 • 02Inleiding
 • 03Methoden
 • 04Resultaten
 • 05Discussie
 • 06De rol van ROM in de praktijk en in onderzoek
 • 07Conclusie
 • 08Reacties (0)

Samenvatting

Dit artikel beschrijft een verkenning van factoren die samenhangen met een ongunstig beloop van een poliklinisch behandelde paniekstoornis, agorafobie, sociale fobie en/of gegeneraliseerde angststoornis in de praktijk. Met behulp van Routine Outcome Monitoring (ROM) werden gegevens van de eerste en vervolgmetingen verzameld. Met survival analyse werden voorspellers van respons (verbetering van ten minste 50%) over een periode van maximaal twee jaar geïdentificeerd. Verschillende patiëntkenmerken voorspelden een verminderde kans op respons, te weten: niet-Nederlandse afkomst, geen dagbesteding, laag opleidingsniveau, agorafobie, alcoholmisbruik/ -afhankelijkheid, affectlabiliteit en gedragsproblemen. Voor jongere (< 26 jaar) patiënten hing het wonen bij familie samen met een hogere kans op respons. Deze resultaten laten zien welke patiëntkenmerken het beloop van angststoornissen voorspellen. Ze tonen daarnaast aan hoe een uitgebreide screeningsprocedure bij intake, zoals in ROM, de behandelaar kan helpen patiënten te identificeren met een verhoogde kans op chroniciteit, en hoe gegevens verzameld in een zorgvuldig opgezette ROM kunnen worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek.

Bent u lid? Log in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Schat, A.
Noorden, M.S. van
Thema Hoofdartikel - Behandelen
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 1 december 2016
Editie PsyXpert - Jaargang 2 - editie 4 - 2016-4

Leerdoelen

Na het bestuderen van het artikel:

 • bent u beter op de hoogte van risicofactoren voor chroniciteit onder poliklinisch behandelde patiënten met veelvoorkomende angststoornissen;
 • hebt u meer zicht op de bijdrage die een ROM kan leveren aan de klinische praktijk;
 • ziet u hoe een uitgebreide ROM-screening inzicht kan geven in prognose;
 • kunt u een aantal vereisten voor een sterke ROM voor onderzoeksdoeleinden benoemen.