Geaccrediteerde nascholing
Menu

WHODAS 2.0

Hét DSM-5 instrument voor meten van functioneren

 • 00Inleiding
 • 01Functioneringsproblemen in de klinische praktijk
 • 02Meten van functioneren van DSM-IV naar DSM-5
 • 03Achtergrond van de WHODAS2
 • 04De WHODAS2
 • 05En dan de praktijk…
 • 06WHODAS2 gratis verkrijgbaar
 • 07Conclusie
 • 08Reacties (0)

Samenvatting

Met de DSM-5 komt ook de WHODAS 2.0 er aan. In de DSM-5 draagt informatie over functioneringsbeperkingen bij aan het ernstcriterium en daarmee aan diagnostische classificatie. De WHODAS2 meet functioneringsbeperkingen en wordt voorgesteld als vervanger van de GAF. De WHODAS2 is objectiever en geeft meer en gedetailleerdere informatie over de gevolgen van gezondheidsproblemen. Dit instrument kan in de klinische praktijk gebruikt worden voor diagnostiek en shared decision making, om met de cliënt in gesprek te komen over zijn/ haar functioneren en behandeldoelen, en voor monitoring van behandelvoortgang en -effect. De WHODAS2 kent een aantal uitvoeringen die – afgezien van de lengte – inhoudelijk gelijk zijn. Welke uitvoering gebruikt wordt, hangt af van de benodigde informatie, tijd en cliëntkenmerken. Wat informatieniveau betreft heeft de 36-item interviewvariant de voorkeur. Gebruik van de WHODAS2 vergt geen specifieke vooropleiding; beheersing van algemene interviewtechnieken en toepassing van de (uitgebreide) richtlijnen en instructies zijn voldoende.

Bent u lid? Log in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Hoeken, D. van
Meer, I.H. van der
Braam, N.T.
Hoek, H.W.
Thema Hoofdartikel - Diagnostiek
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 1 maart 2017
Editie PsyXpert - Jaargang 3 - editie 1 - 2017-1

Leerdoelen

Na het bestuderen van dit artikel:

 • weet u wat de WHODAS2 is en waarvoor deze gebruikt kan worden;
 • kunt u beoordelen of, en in welke fase(n) van het hulpverleningstraject vooral, afname van de WHODAS2 is geïndiceerd;
 • bent u in staat om te bepalen welke variant van de WHODAS2 u kunt gebruiken voor toepassing in uw situatie;
 • hebt u een mening gevormd over de voor- en nadelen die er anno 2016 aan gebruik van de WHODAS2 verbonden zijn.