Geaccrediteerde nascholing
Menu

Veelgestelde vragen

Website

Ik heb een opmerking over de website

Wij zijn geïnteresseerd in uw mening of suggestie(s). Stuur uw opmerkingen naar: website@psyxpert.nl 

Voor welke onderdelen moet ik inloggen?

In principe zijn alle onderdelen van PsyXpert besloten en alleen toegankelijk voor actieve leden. Bepaalde onderdelen kunnen echter wel bekeken worden, maar voor het daadwerkelijk raadplegen van het onderstaande dient u in te loggen:

  • De e-learning en Mijn PsyXpert
  • Volledig lezen van tijdschriftartikelen, Artikelen van de week, Vraag & antwoord, dossiers en de interactiemodule
  • Het stellen van inhoudelijke vragen en reageren op onderdelen van PsyXpert
  • Het kunnen toevoegen van items aan uw favorieten
  • Volledig bekijken van multimedia.

 

Lid worden

Wat houdt een abonnement op PsyXpert in?

Een lidmaatschap op PsyXpert biedt u het volgende:

  • 4x per jaar het nascholingstijdschrift PsyXpert (incl. een digitale versie op de iPad);
  • onbeperkt toegang tot het uitgebreide online kenniscentrum www.psyxpert.nl dat u optimaal ondersteunt bij uw dagelijkse praktijk;
  • 4 e-learningmodules bij ieder tijdschriftnummer; per jaar kunt u 16 e-learningmodules doorwerken en met goed gevolg afleggen waarmee u in totaal maximaal 16 door de FGZPt en de NVVP geaccrediteerde nascholingspunten kunt behalen.

Wat kost een abonnement op PsyXpert?

De actuele prijzen van een abonnement vind u op de abonneren pagina. 

Toegang tot de website van PsyXpert is voorbehouden aan individuele leden. Het is niet toegestaan inloggegevens met anderen te delen.

Hoe kan ik mij inschrijven?

U kunt zich aanmelden voor het lidmaatschap van PsyXpert op deze website, klik hier.

Is PsyXpert alleen bedoeld voor klinisch psychologen en psychiaters?

Nee, PsyXpert is ook een belangrijk medium voor psychotherapeuten, GZ-psychologen en andere GZ-professionals die beroepsmatig met psychotherapie bezig zijn. Ook kan PsyXpert interessant zijn voor wetenschappelijk onderzoekers aan een universiteit, beroepsopleiding, beroepsvereniging of in een GGZ-instelling.

Onze instelling/bibliotheek wil lid worden van PsyXpert. Kan dat?

Zeker, u kunt de uitgeverij benaderen voor meer informatie (Stuur een mail naar klantenservice@psyxpert.nl).

Is toegang tot de website van PsyXpert via onze bibliotheek mogelijk?

Nee, dit is niet mogelijk. De informatie en de e-learning op www.psyxpert.nl is bestemd voor individuele leden. Het is niet toegestaan om via de bibliotheek (of andere afdeling) inloggegevens van een lidmaatschap te delen. Natuurlijk is een abonnement op alleen het papieren tijdschrift voor de bibliotheek wel mogelijk; u kunt contact opnemen met onze klantenservice via klantenservice@psyxpert.nl.

Ik wil alle psychologen en/of psychiaters en/of psychotherapeuten en/of GZ-psychologen in mijn organisatie lid maken van PsyXpert. Kan dat? En is een collectief lidmaatschap voordeliger?

Dat kan zeker en het is inderdaad zeer voordelig. U kunt een offerte aanvragen bij de uitgeverij (klantenservice@psyxpert.nl).

Ik woon in het buitenland en wil alleen het nascholingstijdschrift PsyXpert ontvangen. Wat kost dit?

Voor Nederlandstalige klinisch psychologen, psychiaters en psychotherapeuten in het buitenland, is PsyXpert bijzonder geschikt. Twee van de drie componenten van het abonnement zijn immers online te benaderen van waar dan ook ter wereld. U betaalt dezelfde abonnementsprijs als Nederlandse abonnees. Maar u betaalt ook de werkelijke verzendkosten voor het tijdschrift en de certificaten die bij de kennistoets horen.

De toeslagen voor het buitenland zijn:

  • binnen Europa € 42,50
  • buiten Europa € 57,50

Mijn partner is ook klinisch psycholoog/psychiater. Wij hoeven maar één tijdschrift te ontvangen. Is dat goedkoper?

PsyXpert is een individuele nascholingsformule. De punten die worden verstrekt voor de kennistoetsen en de toegang tot en het gebruik van het online kenniscentrum zijn puur individueel. De werkelijke kosten voor PsyXpert zitten in de totstandkoming van de onderdelen en niet zozeer in de druk- en verzendkosten van een tijdschrift. Wij geven in dit scenario dus geen korting.

Is PsyXpert echt onafhankelijk van enige beïnvloeding vanuit de farmaceutische industrie?

Het kenniscentrum PsyXpert is volledig onafhankelijk van de farmaceutische industrie. Geen van de onderdelen van de website of het tijdschrift worden gesponsord. Redactie en uitgever garanderen volledige redactionele onafhankelijkheid bij de samenstelling van de inhoud van het tijdschrift.

Accreditatie

Voor hoeveel punten is PsyXpert geaccrediteerd?

PsyXpert is geaccrediteerd door de FGZPT, NVvP, NVP, en NIP-EL. Jaarlijks kunt u maximaal 16 punten behalen door de 4 e-learningmodules per nummer (1 punt per module) met goed gevolg af te leggen. 

 

Looptijd accreditatie

Iedere e-learningmodule is geaccrediteerd voor 2 jaar na de datum waarop de accreditatie is verleend (geldt voor FGZPT, NVvP en NIP-EL), met uitzondering van de NVP die voor slechts 1 jaar is geaccrediteerd. 

De precieze datum waarop de accreditatie verloopt treft u -nadat u bent ingelogd- aan bij het nascholingsoverzicht onder ‘Mijn PsyXpert’. Helaas is het voor ons niet mogelijk om accreditatietermijnen voor individuele gevallen te verlengen. De regels worden bepaald door de accrediterende instanties en wij hebben ons daar als aanbieder aan te houden.

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op met de klantenservice: klantenservice@psyxpert.nl  

Geldt deze accreditatie alleen voor klinisch (neuro-)psychologen en psychiaters?

Op dit moment geldt de accreditatie voor Nederlandse klinisch (neuro-)psychologen en psychiaters. Als u tot een andere beroepsgroep hoort en accreditatie op prijs zou stellen, laat het ons weten.

Als ik een e-learningmodule met goed gevolg heb afgelegd, hoe krijg ik dan mijn certificaat?

Uw certificaat is digitaal beschikbaar in het onderdeel Mijn PsyXpert. U ontvangt ook een bevestiging per e-mail.

Kennistoets

Tijdens het doorwerken van de e-learningmodule ben ik gestopt. Kan ik weer beginnen waar ik ben geëindigd?

Dit is inderdaad mogelijk.

Het lukte mij in eerste instantie niet om de gevraagde 70% van de vragen van de eindtoets juist te beantwoorden. Kan ik een nieuwe poging wagen?

Ja, u heeft in totaal 3 pogingen om de toets te behalen.

Tot wanneer kan ik de e-learning volgen?

Iedere e-learningmodule is door de FGZPt en de NVvP geaccrediteerd voor 2 jaar na de datum waarop de accreditatie is verleend. Dit geldt ook voor NIP Eerstelijns psychologie en Kwaliteitsregister NVP.

De precieze datum waarop de accreditatie verloopt treft u (nadat u bent ingelogd) aan bij het nascholingsoverzicht onder ‘Mijn PsyXpert’. Helaas is het voor ons niet mogelijk om accreditatietermijnen voor individuele gevallen te verlengen. De regels worden bepaald door de accrediterende instanties en wij hebben ons daar als aanbieder aan te houden.

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op met de klantenservice: klantenservice@psyxpert.nl 

 

Moet ik per nummer 4 punten halen of kan ik na het doorwerken van 1,2 of 3 modules stoppen met de e-learning en een certificaat krijgen?

U kunt inderdaad per nummer ook 1, 2 of 3 punten behalen. Voor iedere module die u met goed gevolg aflegt ontvangt u 1 punt; onafhankelijk van uw score op de overige modules van dat nummer.

Hoe anoniem is mijn deelname aan de e-learning?

Gegevens over individuele deelnames en scores worden op geen enkele wijze aan derden verstrekt.

Ik heb mij recentelijk opgegeven als lid, maar ik zou toch ook graag de kennistoetsen willen maken (met certificaat) voor alle nummers van dit jaar. Kan dat?

Dat kan. Uw abonnement gaat dan met terugwerkende kracht in. Neem hiervoor contact op met de klantenservice: telefonisch tijdens kantooruren (030 63 550 60) of per e-mail: klantenservice@psyxpert.nl 

Multimedia

Wat houdt dit onderdeel in?

In de rubriek multimedia treft u nu al het beeldmateriaal aan van de reeds verschenen edities. Dit onderdeel zal de komende tijd verder worden uitgebreid met relevante videofragmenten en animaties uit in- en externe bronnen.

Beroepskosten en AMS

Ik ben vrijgevestigd psychiater. Kan ik de kosten van mijn abonnement van de belasting aftrekken als beroeps-/scholingskosten?

Dit is inderdaad voor 100% mogelijk.

Ik ben klinisch psycholoog / psychiater in dienst bij een GGZ-instelling. Kan ik de kosten van mijn abonnement door mijn werkgever laten vergoeden?

Volgens de AMS-GGZ kunnen de kosten die u maakt voor uw nascholing in het kader van uw herregistratie ten laste komen van uw persoonlijk opleidingsbudget. PsyXpert dus ook!

Betalen en opzeggen

Kan ik ook een ander factuuradres opgeven, bijvoorbeeld van mijn werkgever?

Dit is zeker mogelijk. Dit kunt u opgeven bij uw inschrijving, maar ook naderhand aan onze abonnee-administratie: telefonisch tijdens kantooruren (030 63 550 60) of per e-mail: klantenservice@psyxpert.nl  

Is de genoemde prijs voor het lidmaatschap in- of exclusief BTW?

De prijs is inclusief BTW. De prijs exclusief BTW staat erachter vermeld).

Hoe kan ik mijn abonnement opzeggen?

Het abonnement wordt na een jaar automatisch verlengd. U kunt het abonnement tot uiterlijk 3 maanden voor het verlopen van de vervaldatum opzeggen. Stuur de schriftelijke opzegging via het contactformulier of naar:

Prelum | Medische media en nascholing
t.a.v. Klantenservice PsyXpert
Postbus 545
3990 GH Houten

NB: u ontvangt te allen tijde een bevestiging van uw opzegging per post of e-mail. Wanneer u na 2 weken nog niets hebt ontvangen, verzoeken wij u contact met ons op te nemen. Opzeggingen kunnen niet telefonisch worden verwerkt dus een schriftelijke aanvulling zal altijd worden gevraagd.

Overige

Ik verhuis binnenkort. Aan wie geef ik mijn adreswijziging door?

U kunt inloggen en uw gegevens bij Mijn PsyXpert aanpassen. U kunt ook contact opnemen met de klantenservice: telefonisch tijdens kantooruren (030 63 550 60) of per e-mail: klantenservice@psyxpert.nl  

Hoe kan ik een artikel of artikelidee aan de redactie van PsyXpert voorleggen?

Over het algemeen worden auteurs uitgenodigd voor publicatie in PsyXpert. Bijdragen op eigen initiatief zijn echter zeer welkom. Zie voor meer informatie de pagina Voor auteurs.

Mijn vraag staat er niet bij. Wat te doen?

Neem in dit geval contact op met de klantenservice: telefonisch tijdens kantooruren (030 63 550 60) of per e-mail: klantenservice@psyxpert.nl