Geaccrediteerde nascholing
Menu

Over accreditatie

Voor hoeveel punten is PsyXpert geaccrediteerd?

PsyXpert is geaccrediteerd door de FGZPT, NVvP, NVP, en NIP-EL. Jaarlijks kunt u maximaal 16 punten behalen door de 4 e-learningmodules per nummer (1 punt per module) met goed gevolg af te leggen. 

 

Looptijd accreditatie

Iedere e-learningmodule is geaccrediteerd voor 2 jaar na de datum waarop de accreditatie is verleend (geldt voor FGZPT, NVvP en NIP-EL), met uitzondering van de NVP die voor slechts 1 jaar is geaccrediteerd. 

De precieze datum waarop de accreditatie verloopt treft u -nadat u bent ingelogd- aan bij het nascholingsoverzicht onder ‘Mijn PsyXpert’. Helaas is het voor ons niet mogelijk om accreditatietermijnen voor individuele gevallen te verlengen. De regels worden bepaald door de accrediterende instanties en wij hebben ons daar als aanbieder aan te houden.

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op met de klantenservice: klantenservice@psyxpert.nl  

Geldt deze accreditatie alleen voor klinisch (neuro-)psychologen en psychiaters?

Op dit moment geldt de accreditatie voor Nederlandse klinisch (neuro-)psychologen en psychiaters. Als u tot een andere beroepsgroep hoort en accreditatie op prijs zou stellen, laat het ons weten.

Als ik een e-learningmodule met goed gevolg heb afgelegd, hoe krijg ik dan mijn certificaat?

Uw certificaat is digitaal beschikbaar in het onderdeel Mijn PsyXpert. U ontvangt ook een bevestiging per e-mail.