Geaccrediteerde nascholing
Menu

Vanaf € 395,- incl. btw

Inschrijven niet meer mogelijk

Over de cursus

Specialisme: Klinisch (neuro-) psychologen, psychiaters, eerstelijnspsychologen, psychotherapeuten (BIG), GZ-psychologen
Kosten: Leden van PsyXpert betalen € 395,00. Niet-leden betalen voor deelname € 495,00. (Prijzen zijn voor het gehele programma inclusief BTW, parkeerkosten en lunch- en cateringkosten.)
Let op
: leden van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) en Nederlandse Vereniging voor Gezondheidzorgpsychologie en haar specialismen (NVGzP) hebben recht op een gereduceerd tarief. Zie toelichting bij "Inschrijven".


Accreditatie:

 • Geaccrediteerd door de NVvP, FGZPT en NVP met 6 punten;
 • Door NIP Eerstelijnspsychologen met 7 punten.

De Psychotherapie van de Toekomst

"De psychotherapeut van 2050 is een robot die op basis van Artificial Intelligence en met behulp van zelflerende algoritmes patiënten de best mogelijke, meest gepersonaliseerde psychotherapie biedt voor hun specifieke klachten en kwetsbaarheden."

"Door toenemende aandacht voor welbevinden en bijbehorende technologische ondersteuning zal preventie toenemen en zullen lichte en milde psychische klachten en aandoeningen sterk in aantal verminderen."

Waar gaat het heen? Wat is waarheid, en wat wijsheid? En wat betekent dit voor de psychotherapeut en diens professie? Wat betekent het voor u?

---

Op vrijdag 10 mei 2019 bent u van harte welkom op dit eerste grote PsyXpert-event bij Van der Valk Hotel in Veenendaal.

Het PsyXpert-Congres brengt u via...

 • een vijftal plenaire keynotes,
 • een praktijkgerichte workshopronde (keuze uit 4),
 • verschillende demo's (robotica, rTMS en Virtual Reality),
 • én een interactieve paneldiscussie met alle keynote-sprekers

...op de hoogte van de belangrijkste nieuwe ontwikkelingen in de psychotherapie. Hoe ontwikkelt zich het vak? En de professional? Wat zijn de belangrijkste trends, en hoe verandert dat uw werk?

De keynote- en workshop-sprekers zijn zonder uitzondering excellente professionals met een uitgesproken en onderbouwde visie, die een herkenbare brug slaan tussen de theorie en uw dagelijkse praktijk.

Het programma

Programma onder voorbehoud

 • 08.30 - 09.00 Ontvangst
 • 09.00 - 09.15 Opening: Anne-Marie Claassen (Dagvoorzitter)
 • 09.15 - 10.00 De toekomst van de psychotherapie van de toekomst (Prof. dr. Koen Kas)
 • 10.00 - 10.30 Koffiepauze
 • 10.30 - 11.15 Kunstmatige intelligentie in de GGZ (Frank Verhoef, NewHealth Collective)
 • 11.15 - 12.00 Zonder welbevinden geen herstel - een nieuw model ... (prof. dr. Ernst Bohlmeijer)
 • 12.00 - 12.15 Changement
 • 12.15 - 13.00 Workshopronde (dr. Tim Wind, dr. Marloes Huijbers, Sara Bosman, Joris van Neijenhof)
 • 13.00 - 14.00 Lunchpauze
 • 14.00 - 15.00 Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van traumabehandeling (dr. Suzy Matthijssen)
 • 15.00 - 15.30 Theepauze
 • 15.30 - 16.15 Non-specifieke factoren en de rol van het placebo effect (prof. dr. Andrea Evers)
 • 16.15 - 17.00 Plenaire discussie met alle keynote-sprekers, interactie met de zaal, o.l.v. dagvoorzitter
 • 17.00 Einde

De webinars

Keynote 1: De toekomst van de psychotherapie van de toekomst

10 mei wordt u gekatapulteerd naar de toekomst van de psychotherapie en de gehele gezondheidszorg. U maakt kennis met de ingrediënten om te evolueren van een geneeskunde die ons probeert te genezen naar een die ons gezond houdt of ooit zelfs ‘beter’ maakt.
Maak u klaar voor het gebruik van uw persoonlijke biologische code (uw genoom), onzichtbare sensoren, coachende kleding, smartphone-apps, slimme sociale media, serieuze spelletjes. Voor veel engagement, aantrekkelijk design, verrassende creativiteit, unieke ervaringen en warm menselijk gedrag.
En dat allemaal verpakt in uw virtuele dubbelganger, uw ultieme persoonlijke assistent. Mens EN ‘machine’, niet mens VERSUS ‘machine’

Leerdoelen

Na het volgen van deze bijdrage:

 • Weet u dat u niet moet wachten tot 2050 op een robot die op basis van Artificial Intelligence en met behulp van zelflerende algoritmes patiënten de best mogelijke, meest gepersonaliseerde psychotherapie biedt voor hun specifieke klachten en kwetsbaarheden
 • Hebt u inzicht in een revolutionair idee om op basis van onze persoonlijke DNA code (ons genoom), en verschillende meetsystemen, ziekte te gaan anticiperen, en daardoor preventief te kunnen ingrijpen
 • Kent u 3 nieuwe digitale tools om te overwegen morgen in uw praktijk in te zetten
 • Bent u in staat om een aantal uitdagingen rond privacy, ethiek en moraliteit in een heel nieuw kader te zien. Maar bovenal gaat psychotherapie … Delightful zijn.

 

10 mei 2019
Keynote 2: Kunstmatige intelligentie in de GGZ

Het toekomstbeeld is lonkend: kunstmatige intelligentie, ook wel Artificial Intelligence (AI) genoemd, zal ons leven aangenamer en eenvoudiger maken. Maar er is ook wantrouwen. Gaan robots of virtuele dokters het werk van mensen overnemen? GGZ is toch bij uitstek mensenwerk?
Om goed te kunnen beoordelen wat kunstmatige intelligentie in de GGZ kan bieden is allereerst beter begrip nodig wat kunstmatige intelligentie is. Er zijn verschillende vormen, elk geschikt voor bepaalde toepassingen. Inzet van kunstmatige intelligentie kent ook beperkingen en risico’s.
In de GGZ zijn diverse actuele voorbeelden -> wat kunnen we daarvan leren?
Het doel van de presentatie is om goed inzicht te krijgen in de huidige en toekomstige mogelijkheden van kunstmatige intelligentie en van de beperkingen, zodat ieder een genuanceerd oordeel van vormen over mogelijke inzet in de eigen praktijk of organisatie.

Leerdoelen

Na het volgen van deze bijdrage:

 • Weet u welke vormen van kunstmatige intelligentie er zijn
 • Hebt u inzicht in mogelijke toepassingen van kunstmatige intelligentie in de GGZ, en ook in de risico’s en beperkingen.
 • Kent u actuele voorbeelden van toepassing van kunstmatige intelligentie
 • Bent u in staat om mogelijke toepassingen van inzet van kunstmatige intelligentie te beoordelen
10 mei 2019
Keynote 3: Zonder welbevinden geen herstel - Een nieuw model voor duurzame geestelijke gezondheid

In deze keynote presenteert Ernst Bohlmeijer een nieuw model voor duurzame geestelijke gezondheid. Duurzame geestelijke gezondheid omvat de afwezigheid van (ernstige) psychische klachten, de aanwezigheid van welbevinden en het vermogen tot adaptatie. Welbevinden is het vermogen om een vreugdevol, betrokken en betekenisvol leven te leiden, ook in de aanwezigheid van psychische of lichamelijke aandoeningen.
Ernst Bohlmeijer presenteert grootschalig onderzoek naar de relatie tussen welbevinden en psychische klachten en geeft voorbeelden van interventies die bijdragen aan duurzame geestelijke gezondheid. Ook gaat hij in op de uitdagingen voor de behandeling vanuit het model voor duurzame geestelijke gezondheid.

Leerdoel

Na afloop van de lezing:

 • Weten de deelnemers wat welbevinden is en waarom dit een belangrijk focus in de geestelijke gezondheidszorg is.

 

10 mei 2019
Workshop: Voedingspsychologie en ACT

De voedingspsychologie onderzoekt het effect van voeding op het psychisch welzijn en gaat via voeding psychische klachten behandelen.
Men focust op de mens als geheel (holistisch) en op de onderliggende -transdiagnostische- mechanismen die tot (psychische en lichamelijke) symptomen kunnen leiden. Men werkt transdiagnostisch en transdisciplinair. Zo kan bv. een schommelende bloedsuikerspiegel leiden tot klachten als spanning, angsten, paniek, depressieve gevoelens, geheugen- en concentratieproblemen en verstoorde aanmaak van neurotransmitters. Ook voedingstekorten en spijsverteringsproblemen kunnen leiden tot een verstoring van de aanmaak van belangrijke neurotransmitters zoals serotonine, dopamine, GABA en melatonine.

Leerdoelen

Na het volgen van deze bijdrage:

 • Kent u een essentiële eigenschap van voedingspsychologie en ACT: gericht op behandeling van onderliggende transdiagnostische mechanismen (diagnose overschrijdend)
 • Kent u de plaats van de voedingspsychologie binnen de gezondheidszorg
 • Hebt u inzicht in hoe symptomen van een verstoorde bloedsuikerbijnier-as kunnen verward worden met psychische klachten
 • Hebt u inzicht in hoe de aanmaak van neurotransmitters kan verstoord worden door een gebrek aan voedingsstoffen of een gebrekkige spijsvertering
 • Hebt u inzicht in hoe ACT kan gebruikt worden bij de verandering van voedingspatroon
 • Hebt u inzicht in hoe voedingspsychologie en ACT samen een transdisciplinaire (integratie lichaam-geest) aanpak van psychische klachten bieden
10 mei 2019
Workshop: Hoe e-health de behandeling van PTSS veel sneller en creatiever maakt

Deze presentatie geeft inkijk in de toekomst over hoe techniek (VR, apps, biofeedback) behandelingen effectiever - en dus sneller - maken dan de traditionele face-to-face behandelingen. Het is een inspirerend en ontroerend verhaal over een creatief, maar evidence based, avontuur binnen een horizontale therapeutische samenwerking.

Tim Wind (klinisch psycholoog & sinds 5 jaar implementatie manager e-health) vertelt samen met een voormalig cliënt (Aloys) - een Libanonveteraan met bijna 40 jaar last van posttraumatische stressklachten en straatvrees. Tussen de wekelijkse sessies door, heeft Aloys hard en met resultaat aan zijn eigen gezondheid gewerkt met inzet van apps, virtual reality en biofeedback. In deze unieke samenwerking van cliënt, therapeut en techniek zijn de klachten binnen 9 maanden blended therapie afgenomen. Onze missie is om met (o.a.) ons verhaal over therapeutische samenwerking collega’s te inspireren e-health in te zetten in therapie.

Leerdoelen

Na het volgen van deze bijdrage:

 • Weet u…… hoe met e-health de behandeling te versnellen
 • Hebt u inzicht in …… hoe e-health de therapeutische relatie horizontaal en creatief maakt.
 • Kent u …… de toepassing van VR, biofeedback, apps bij behandeling van PTSS
 • Bent u in staat om…… e-health beter in behandelingen te gebruiken
10 mei 2019
Workshop: Mindfulness: een alternatief voor antidepressiva?

Mindfulness-Based Cognitieve Therapie (MBCT) raakt steeds meer ingeburgerd in het behandelaanbod van de GGZ. In deze workshop zal eerst worden ingegaan op de wetenschappelijke evidentie voor MBCT bij mensen met een psychiatrische aandoening, met de focus op recidiverende depressies en angststoornissen. Ook wordt belicht welke rol mindfulness kan spelen bij de afbouw van antidepressieve medicatie, en de mogelijke kanttekeningen die daarbij een rol spelen.
In het tweede deel van de workshop zullen we overschakelen op een ervaringsgerichte aanpak, waarbij deelnemers middels een oefening (nader) kennismaken met mindfulness. Daarbij gebruiken we ons vermogen om de aandacht bewust te richten op de fysieke en mentale ervaringen die zich in het huidige moment voordoen, zonder hier direct op te reageren of onszelf te veroordelen. Op die manier kunnen we met een beetje afstand en op een vriendelijke manier naar onszelf kijken. Niet alleen voor patiënten, maar ook voor zorgprofessionals kan deze vaardigheid goed van pas komen.

Leerdoelen

Na het volgen van deze bijdrage:

 • Weet u welke evidentie er bestaat voor Mindfulness-Based Cognitieve Therapie (MBCT) binnen de psychiatrie
 • Hebt u inzicht in de waarde van MBCT als mogelijke vervanger van antidepressiva bij recidiverende depressie
 • Heeft u zelf kennisgemaakt met mindfulness
 • Bent u in staat om uw patiënten genuanceerde voorlichting te geven over de bruikbaarheid van mindfulness
10 mei 2019
Workshop: rTMS bij therapieresistente depressie. Een effectieve, veilige en evidence-based behandeling

Repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) is een niet-invasieve en veilige evidence-based neuromodulatie behandelmethode die succesvol blijkt bij therapieresistente depressie. rTMS is effectief als monotherapie maar werkt volgens recente onderzoeksresultaten mogelijk beter in combinatie met gelijktijdige inzet van psychotherapie. Behandeleffecten bij depressie variëren van respons (minimaal 50% klachtvermindering) in tweederde van de gevallen tot volledige remissie bij 56%. rTMS is een goede tussenstap tussen onvolledige of non-respons op psychotherapie en medicatie, en de inzet van meer invasieve technieken zoals ECT (en DBS). Behandeling vindt plaats in academische ziekenhuizen maar ook in de (vrijgevestigde) GGZ door specifiek daartoe getrainde professionals. Sinds 2017 wordt rTMS vergoed door zorgverzekeraars na positief besluit door het Zorginstituut Nederland.

Na het volgen van deze bijdrage:

 • Weet u de meest recente stand van zaken omtrent de toepassing van repetitieve transcraniële magnetische stimulatie bij therapieresistente depressie
 • Hebt u inzicht in de ontwikkelingsgeschiedenis & werkingsprincipes van rTMS, indicatiestellingscriteria, de behandeleffecten, veiligheidsaspecten & bijwerkingenprofiel
 • Kent u een zinvolle tussenstap voor uw cliënten met onvoldoende of non-respons op medicatie en/of psychotherapie en de inzet van meer invasieve behandelmethoden zoals ECT en DBS
 • Bent u in staat om uw arsenaal van behandelmogelijkheden uit te gaan breiden en mee een stap te zetten naar de toekomst van de GGZ!
10 mei 2019
Keynote 4: Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van traumabehandeling

De laatste jaren wordt er veel onderzoek gedaan naar de werking van bestaande traumabehandelingen, maar ook wordt gezocht naar nieuwe interventies om traumabehandelingen te verbeteren. Echter, niet alle nieuwe ontwikkelingen en uitkomsten van onderzoek zijn ook meteen toepasbaar in de klinische praktijk. Enkele van de nieuwe ontwikkelingen (intensivering van behandeling, aanpassingen in EMDR, Visual Schema Displacement Therapy) zullen tijdens deze presentatie worden besproken en ook wat de relevantie er van is voor de klinische praktijk. Waar kunnen we direct mee aan de slag, maar waar moeten we het hoofd (nog even) koel houden?

Leerdoelen

Na het volgen van deze bijdrage:

 • Weet u van enkele nieuwe ontwikkelingen op het gebied van traumabehandeling
 • Hebt u inzicht in de bruikbaarheid van enkele ontwikkelingen in de klinische praktijk
 • Bent u in staat om ontwikkelingen kritisch te evalueren
10 mei 2019
Keynote 5: Expectations matter: Hoe we het placebo effecten optimaal kunnen inzetten in de klinische praktijk

Van veel reguliere behandelingen weten we niet wat de werkzame ingrediënten zijn. Zo kan het effect van een placebopil even groot zijn als bijvoorbeeld een antidepressivum of een pijnstiller. De effecten van veel behandelingen in de gezondheidszorg worden dan ook voor een deel verklaard door andere factoren dan het middel of de behandeling zelf.
Met deze bevindingen wordt in de reguliere gezondheidszorg echter nog nauwelijks rekening gehouden. Dit terwijl we met behulp van deze kennis de behandelingen zouden kunnen optimaliseren en tegelijkertijd mogelijke nadelige gevolgen van behandelingen (zoals risico’s of bijwerkingen) zouden kunnen verminderen.
In deze lezing zal de rol van deze factoren voor gezondheid en ziekte, zoals die bij het placebo effect een rol spelen, worden behandeld. Hierbij zal ook vooral aandacht worden besteed aan de mogelijkheid om via psychologische processen direct lichamelijke processen, zoals het immuunsysteem, te beïnvloeden. Tevens wordt een inkijk gegeven welke innovatieve behandelingen hiervoor momenteel ontwikkeld worden. Hiermee kan deze kennis worden vertaald naar toepassingen voor de reguliere gezondheidszorg.

Leerdoelen

 • Inzicht in de werking van placebo en nocebo effecten voor de klinische praktijk
 • Begrijpen van de psychologische en neurobiologische mechanismen van placebo en nocebo effecten
 • Leren van therapeutische technieken hoe het placebo en effect optimaal in de praktijk ingezet kan worden en nocebo effecten voorkomen kunnen worden
10 mei 2019
Afsluiting: plenaire discussie (alle keynote sprekers - zaal)

Deze congresdag wordt afgesloten met een plenair debat tussen alle keynotesprekers, in interactie met de deelnemers in de zaal. Wat heeft deze dag ons gebracht? Weten we nu meer over de psychotherapie van de toekomst? Waar liggen kansen, en waar risico's?

Onder leiding van dagvoorzitter Anne-Marie Claassen.

10 mei 2019

De sprekers

Digitaal bioloog, hoogleraar moleculaire oncologie, trendwatcher
Directeur NewHealth Collective
Psycholoog, erkend gedragstherapeut (VVGT)
Klinisch psycholoog en psychotherapeut, implementatie-manager e-Health
Psycholoog en post-doctoraal onderzoeker, specialist mindfulness
GZ-(neuro)psycholoog, Hoofddocent klinische neuropsychologie
Klinisch psycholoog, senior onderzoeker
Klinisch psycholoog, Hoogleraar gezondheidspsychologie
Psychotherapeut | Psycholoog

De locatie

Van der Valk Hotel Veenendaal
Bastion 73
3905 NJ Veenendaal

Route plannen