Geaccrediteerde nascholing
Menu

Aanbieding (tijdelijk):
nu hele jaargang 2019 (16 PE punten) met 50% korting!

Abonnee worden met terugwerkende kracht? Door nu een abonnement te nemen op PsyXpert vanaf maart 2019, kunt u tot 16 extra e-learningmodules doorlopen – en dus 16 extra nascholingspunten verdienen!* Voor jaargang 2019 ontvangt u 50% korting en betaalt u slechts € 167,50 (voor jaargang 2020 betaalt u het reguliere bedrag van € 335,-).

Bijscholen aan de keukentafel

Nascholen over psychotherapie
was nog nooit zo makkelijk

Dit krijgt u bij een lidmaatschap:

  • Onbeperkt E-learning (16 PE punten)
  • Het tijdschrift PsyXpert (per kwartaal)
  • Online kenniscentrum

Vrijblijvend proberen        Direct abonneren

PsyXpert weer telefonisch bereikbaar

Beste klant, vanwege de landelijke maatregelen omtrent het coronavirus konden wij u de afgelopen weken alleen per e-mail te woord staan. Vanaf heden is de klantenservice van PsyXpert tijdens kantooruren weer telefonisch bereikbaar via 030 63 55 060

Onze excuses voor eventueel ongemak en bedankt voor uw begrip tijdens de afgelopen periode.

Contactpagina

Webinar - Online werken voor zorgprofessionals (GGZ)

De noodzaak van online behandelen is door Covid-19 in een grote stroomversnelling terecht gekomen.
Dr. Tim Wind (klinisch psycholoog), Bram van der Boom (psychiater) en Bart Vemer (GZ-psycholoog) vormen samen eHealthspecialists. Samen hebben zij meer dan 20 jaar ervaring in online behandelen. Zo wijzen zij zorgprofessionals, met name in de GGZ, de weg. eHealthspecialists organiseerden in april 2020 – in samenwerking met Prof. dr. Heleen Riper en nascholingsconcept PsyXpert – een gratis webinar over online behandelen. Dit webinar kunt u hier terugkijken.

 

 

Vrijblijvend proberen?

psyxpert_waaier.png

Vraag een proefversie aan

Digitaal of direct op de mat? Vraag nu een proefnummer aan van één van onze recente magazines.

Proefversie aanvragen

laptop2

Test onze E-learning

Maak vrijblijvend kennis met onze e-learnings en ontvang één gratis PE punt voor de e-learning die u maakt.

E-learning testen

psyxpert devices

Start uw abonnement

Via onze manier van nascholing 16 PE punten per jaar vergaren? Vraag direct uw abonnement aan.

Abonnement aanvragen

Interviews

Bij elke editie van PsyXpert wordt een interview opgenomen met een prominente gast uit het vakgebied. Voor abonnees zijn de 1 uur durende interviews hieronder te bekijken. Voor niet-abonnees staan hier de eerste 10 minuten van alle interviews.

Editie 2

2020-2

Zoek de verschillen: persisterende versus episodische depressie

Samenvatting van geaccrediteerde nascholing De depressieve stoornis kent vele verschijningsvormen. Voor de klinische praktijk is dit soms lastig. Het beloop van de depressie blijkt een goede voorspeller voor het behandelresultaat. Wij maken hierin – conform de DSM-5 – onderscheid tussen een episodische en een persisterende depressieve stoornis. Mensen met een persisterend beloop hebben minder baat bij de huidige evidence-based behandelmethoden voor depressie dan mensen met een episodisch beloop. Naast het beloop zijn er andere belangrijke verschillen tussen de episodische en de persisterende depressie die aandacht verdienen binnen de diagnostiek en de (indicatiestelling voor) behandeling. In deze samenvatting van een artikel zoals verschenen in PsyXpert, worden deze verschillen besproken en is er tevens aandacht voor de praktische implicaties hiervan. Episodische depressieve stoornis De episodische depressieve stoornis is beter bekend als de depressieve stoornis of de unipolaire depressie. Volgens de Diagnostic Statistical Manual (DSM) spreekt men van een depressieve episode wanneer er ten minste twee weken sprake is van een sombere stemming en/of verlies van interesse of plezier in combinatie met een vijftal andere symptomen zoals slaapproblemen, concentratieproblemen, schuldgevoelens of gevoelens van waardeloos zijn, suïcidale ideaties en energieverlies. Om in aanmerking te komen voor de diagnose moeten de klachten beperkend zijn voor het dagelijks functioneren en mogen ze niet verklaard worden door andere stoornissen of aandoeningen. Persisterende depressieve stoornis In het geval van een persisterende depressieve stoornis (voorheen chronische depressie) heeft men ten minste twee jaar lang last van de eerdergenoemde klachten, zonder volledige remissie gedurende ten minste twee maanden. In de DSM-5 is besloten de persisterende depressieve stoornis een eigen categorie te geven (300.4), waarbinnen ook de dysthyme stoornis is opgenomen. Er worden tegenwoordig vier subtypen onderscheiden: 1) pure dysthymie; 2) persisterende (enkelvoudige) depressieve stoornis; 3) intermitterende depressieve episoden met een huidige depressieve episode; 4) intermitterende depressieve episoden zonder een huidige depressieve episode. In de gevallen 3 en 4 wordt ook wel gesproken van een al dan niet actuele ‘dubbele depressie’. Verschillen tussen episodische en persisterende depressie Sommige factoren blijken een grotere rol te spelen in het ontwikkelen van een episodische, dan wel een persisterende depressie. Erfelijkheid en jeugdtrauma blijken een grotere rol te spelen in het ontwikkelen van een persisterende depressieve stoornis. Een rijke diversiteit aan comorbiditeit is verder ook kenmerkend voor de persisterende depressieve stoornis. Ook blijken patiënten met een persisterende depressieve stoornis vaker last te hebben van angststoornissen en komen persoonlijkheidsstoornissen hierbij vaker voor. Uit onderzoek blijkt verder dat de persoonlijkheidskenmerken extraversie en neuroticisme sterker geassocieerd zijn met de persisterende depressieve stoornis dan met de episodische depressieve stoornis. Mensen met een persisterende depressieve stoornis ervaren bovendien meer psychosociale problematiek. Praktische implicaties voor diagnostiek Bij de diagnostiek van depressie is het belangrijk om de klachten in een breder perspectief te zien door eerst vroege risicofactoren samen met het beloop van de klachten systematisch in kaart te brengen. Uiteindelijk zal dit leiden tot een betere indicatiestelling, waarmee recht wordt gedaan aan de precieze aard en ernst van de klachten. Dit kan bijvoorbeeld door gebruik te maken van de life chart-methode, waarbij alle depressieve episodes in kaart worden gebracht. In dit verband kan het ook nuttig zijn om onderscheid te maken tussen retrospectieve en prospectieve risicofactoren. Retrospectieve risicofactoren, zoals familiaire belasting, trauma en onveilige gehechtheid, geven een indicatie of er sprake zou kunnen zijn van persisterende depressie. Prospectieve risicofactoren, zoals beperkt mentaliseren of psychosociale problematiek, geven zicht op de kans dat een huidige depressieve episode niet in remissie zal gaan (chronificering). Behandelvormen Wanneer er sprake lijkt te zijn van een persisterende depressie, lijkt het verstandig een behandelvorm te zoeken die hierop aansluit, zoals Cognitive Behavioral Analysis System of Psychotherapy ( CBASP ). Volgens de zorgstandaard Depressieve stoornissen kan ook interpersoonlijke psychotherapie (IPT) worden overwogen. Volgens een netwerk meta-analyse is deze therapievorm echter minder effectief dan CBASP of medicamenteuze behandeling als monotherapie. Een meta-analyse naar het effect van CBASP laat zien dat CBASP even effectief is als farmacotherapie en dat de combinatie van CBASP en farmacotherapie het meest effectief is. CBASP is momenteel de meest onderzochte psychotherapie bij persisterende depressie en is daarmee de eerstekeusbehandeling op het gebied van psychotherapie voor patiënten met deze diagnose. Een aantal andere behandelvormen, die in de praktijk vaak worden aangeboden, zoals psychodynamische psychotherapie of schematherapie, zijn nog onvoldoende onderzocht. PsyXpert Dit artikel is een sterk verkorte weergave van het nascholingsartikel ‘Zoek de verschillen: persisterende versus episodische depressie’ door dr. Jurrijn Koelen, GZ-psycholoog en onderzoeker aan de UvA en dr. Jenneke Wiersma, GZ-psycholoog en docent aan de VU. Het volledige artikel is verschenen in nascholingsmagazine PsyXpert, editie 2020-2. Na het bestuderen van dit artikel: bent u op de hoogte van de subtypen van persisterende depressies binnen de DSM-5; bent u op de hoogte van verschillen tussen de episodische depressieve stoornis en de persisterende depressieve stoornis; kent u risicofactoren voor de terugval of het persisteren van depressie; weet u waar u in de diagnostiek van (persisterende) depressieve stoornissen op moet letten; kunt u een inschatting maken welk type behandeling het meest passend is op grond van diagnostische inventarisatie. Bent u psychiater, klinisch psycholoog, NVP-lid of Eerstelijnspsycholoog NIP? Dan kunt u de bijbehorende e-learning vinden op www.psyxpert.nl en 1 PE-punt behalen.

Lees het hele artikel

Narratieve Exposure Therapie bij vluchtelingen

Samenvatting van geaccrediteerde nascholing Vluchtelingen die naar Nederland komen, hebben veel traumatische ervaringen meegemaakt. Zij hebben een verhoogde kans op een posttraumatische stressstoornis (PTSS) en depressie. In deze samenvatting van een PsyXpert-nascholingsartikel wordt dieper ingegaan op Narratieve Exposure Therapie, een kortdurende bewezen effectieve behandeling die bijzonder geschikt is voor vluchtelingen. Tijdens de therapie wordt de levensgeschiedenis van de patiënt gereconstrueerd en traumatische ervaringen worden in detail doorgewerkt door middel van imaginaire exposure. Vluchtelingen die naar Nederland komen, hebben doorgaans noodgedwongen hun land verlaten vanwege oorlog en repressief geweld. In verschillende studies wordt een hoge prevalentie van stressgerelateerde psychische stoornissen beschreven bij vluchtelingen, in het bijzonder depressie en posttraumatische stressstoornis (PTSS). NET In de richtlijnen voor PTSS zijn exposurebehandelingen het meest effectief gebleken. In de richtlijnen wordt CGT met exposure of EMDR wordt aanbevolen. In de internationale richtlijnen van de American Psychological Association uit 2017, is ook Narratieve Exposure Therapie (NET) opgenomen, als aanbevolen behandeling voor PTSS. Er is inmiddels veel evidentie voor de werkzaamheid van NET bij PTSS. De behandeling wordt vaak aanbevolen voor mensen met complexe en meerdere trauma's in de levensgeschiedenis, zoals vluchtelingen. Boemen en stenen In NET staat het levensverhaal van de patiënt centraal, waarbij de trauma’s in de context van de levensgeschiedenis worden geïntegreerd. In de behandeling wordt na uitgebreide psycho-educatie een levenslijn gelegd. De mooie en goede gebeurtenissen of periodes in het leven van de patiënt worden door een bloem gesymboliseerd, en de traumatische gebeurtenissen of periodes door een steen. De levenslijn wordt doorgaans op de grond gelegd, in de vorm van een lint of een touw. De therapeut bespreekt met de patiënt op gestructureerde wijze in het kort de belangrijke gebeurtenissen uit zijn levensgeschiedenis. De patiënt kiest een bloem of een steen, legt deze langs de levenslijn en geeft een naam aan de gebeurtenis. De levenslijn biedt overzicht, het is een 'routekaart' voor de behandeling. Aan de hand van het aantal 'stenen' kan worden bepaald hoeveel zittingen met exposure nodig zullen zijn en hoe lang de therapie zal gaan duren. Complicerende factoren Na het meemaken van een heftig trauma zullen veel mensen proberen de herinnering hieraan weg te stoppen, en het vermijden om terug te keren naar de meest pijnlijke momenten. Als de wil om te vermijden sterk is, kan het voorkomen dat iemand er alles aan doet om zijn emoties niet te voelen. Het kan ook zijn dat iemand zich schaamt of schuldig voelt. Het hangt af van de houding van de therapeut, die een coachende gesprekstechniek hanteert, om iemand aan te moedigen toch stil te staan bij deze 'hot spots'. Het kan ook voorkomen dat iemand juist zo overweldigd wordt door zijn emoties, dat hij even het contact met het hier en nu kwijtraakt, en dissocieert. Als de therapeut weet dat iemand daar gevoelig voor is, kan het helpen van tevoren een afspraak maken over wat te doen als dit optreedt. Verslaglegging De therapeut doet verslag van de zitting en draagt zo bij aan de reconstructie van de levensgeschiedenis, als een getuigenis. Elke zitting wordt het verslag van de zitting ervoor voorgelezen en is er ruimte voor reflectie en betekenisgeving. De zittingsverslagen worden in één verslag gebundeld. Dit verslag wordt op de laatste zitting in zijn geheel voorgelezen. Het overhandigen markeert het einde van de therapie. Dit artikel is een sterk verkorte weergave van het nascholingsartikel ‘Narratieve Exposure Therapie bij vluchtelingen’ door dr. Simone de la Rie, klinisch psycholoog/psychotherapeut bij ARQ Centrum ‘45. Het volledige artikel is verschenen in nascholingsmagazine PsyXpert, editie 2020-2. Na het bestuderen van dit artikel: weet u wat de gevolgen zijn van trauma en gedwongen migratie bij vluchtelingen; kunt u de aard benoemen van de psychische klachten en post-migratiestress bij vluchtelingen; kent u de inhoud van Narratieve Exposure Therapie en de wijze van toepassing; kunt u een indicatie stellen voor behandeling van getraumatiseerde vluchtelingen; heeft u een visie ontwikkeld over de samenhang van klachten en post-migratiestress bij vluchtelingen. Bent u psychiater, klinisch psycholoog, NVP-lid of Eerstelijnspsycholoog NIP? Dan kunt u de bijbehorende e-learning vinden op www.psyxpert.nl en 1 PE-punt behalen.

Lees het hele artikel

Bekijk alle artikelen

Lees de laatste D!scura column

D!SCURA, onafhankelijk discussieplatform over professionaliteit in de zorg, werkt samen met PsyXpert. Wekelijks publiceert D!SCURA een column over een actueel onderwerp.

Naar de website

logo discura