Geaccrediteerde nascholing
Menu

Aanbieding (tijdelijk):
nu hele jaargang 2019 (16 PE punten) met 50% korting!

Abonnee worden met terugwerkende kracht? Door nu een abonnement te nemen op PsyXpert vanaf maart 2019, kunt u tot 16 extra e-learningmodules doorlopen – en dus 16 extra nascholingspunten verdienen!* Voor jaargang 2019 ontvangt u 50% korting en betaalt u slechts € 167,50 (voor jaargang 2020 betaalt u het reguliere bedrag van € 335,-).

Bijscholen aan de keukentafel

Nascholen over psychotherapie
was nog nooit zo makkelijk

Dit krijgt u bij een lidmaatschap:

  • Onbeperkt E-learning (16 PE punten)
  • Het tijdschrift PsyXpert (per kwartaal)
  • Online kenniscentrum

Vrijblijvend proberen        Direct abonneren

PsyXpert weer telefonisch bereikbaar

Beste klant, vanwege de landelijke maatregelen omtrent het coronavirus konden wij u de afgelopen weken alleen per e-mail te woord staan. Vanaf heden is de klantenservice van PsyXpert tijdens kantooruren weer telefonisch bereikbaar via 030 63 55 060

Onze excuses voor eventueel ongemak en bedankt voor uw begrip tijdens de afgelopen periode.

Contactpagina

Webinar - Online werken voor zorgprofessionals (GGZ)

De noodzaak van online behandelen is door Covid-19 in een grote stroomversnelling terecht gekomen.
Dr. Tim Wind (klinisch psycholoog), Bram van der Boom (psychiater) en Bart Vemer (GZ-psycholoog) vormen samen eHealthspecialists. Samen hebben zij meer dan 20 jaar ervaring in online behandelen. Zo wijzen zij zorgprofessionals, met name in de GGZ, de weg. eHealthspecialists organiseerden in april 2020 – in samenwerking met Prof. dr. Heleen Riper en nascholingsconcept PsyXpert – een gratis webinar over online behandelen. Dit webinar kunt u hier terugkijken.

 

 

Vrijblijvend proberen?

psyxpert_waaier.png

Vraag een proefversie aan

Digitaal of direct op de mat? Vraag nu een proefnummer aan van één van onze recente magazines.

Proefversie aanvragen

laptop2

Test onze E-learning

Maak vrijblijvend kennis met onze e-learnings en ontvang één gratis PE punt voor de e-learning die u maakt.

E-learning testen

psyxpert devices

Start uw abonnement

Via onze manier van nascholing 16 PE punten per jaar vergaren? Vraag direct uw abonnement aan.

Abonnement aanvragen

Interviews

Bij elke editie van PsyXpert wordt een interview opgenomen met een prominente gast uit het vakgebied. Voor abonnees zijn de 1 uur durende interviews hieronder te bekijken. Voor niet-abonnees staan hier de eerste 10 minuten van alle interviews.

Editie 2

2020-2

Wanneer het erop aankomt

Samenvatting van geaccrediteerde nascholing Motiverende gespreksvoering is een praktische interventie die allerlei vormen van destructief gedrag blijkt te kunnen verminderen in de meest uiteenlopende doelgroepen. In deze samenvatting van een artikel zoals verschenen in PsyXpert, wordt besproken wat motiverende gespreksvoering is, hoe het werkt en op welke manier het gebruikt kan worden om het risico op zelfdoding te verminderen. Ook de ontstaanswijze en de diagnostiek van suïcidaal gedrag komen aan de orde. Mensen zijn ergens voor gemotiveerd als aan vier voorwaarden voldaan is: allereerst moet iemand een reden hebben om het te doen. Hij of zij moet het willen . Alleen iets willen is echter niet genoeg, iemand moet ook geloven dat het haalbaar is en bereid zijn de kosten ervoor op te brengen. Dan is iemand gemotiveerd om het te doen, maar om het ook écht te doen moet hij of zij het natuurlijk ook nog kunnen . Bij het doen van een suïcidepoging is dit niet anders. Basiselementen Motiverende gespreksvoering bestaat uit vier processen: ‘Engageren’ en ‘Focussen’ zijn vooral gericht op het optimaliseren van de werkrelatie en vormen samen de basis voor de processen ‘Ontlokken’ en ‘Plannen’, waarin daadwerkelijk aan het versterken van motivatie wordt gewerkt. Tijdens alle processen wordt vrijwel uitsluitend gebruikgemaakt van een select groepje gesprekstechnieken, waarin onder meer het stellen van open vragen, reflecteren, samenvatten en het benadrukken van autonomie een rol spelen. • Proces 1: Engageren In de eerste fase van het gesprek is het zorgen voor een goede werkrelatie het enige doel: er wordt bijvoorbeeld nog niet geprobeerd om informatie te vergaren of iets te veranderen aan wat iemand denkt, doet of voelt, zelfs niet als dit behoorlijk heftig is. • Proces 2: Focussen Tijdens motiverende gespreksvoering wordt regelmatig expliciet besproken wat er besproken zal worden. Dit wordt ‘focussen’ genoemd. Focussen voorkomt dat de gesprekspartners direct al op een ander spoor belanden, of het gesprek chaotisch of gezapig wordt. Bij focussen is het van belang iemands autonomie te benadrukken. Meestal gebeurt dat door iemand simpelweg toestemming te vragen om over het betreffende onderwerp te praten. • Proces 3: Ontlokken Tijdens het derde proces van motiverende gespreksvoering wordt geprobeerd om iemands suïcidale gedrag te verminderen. Dat gebeurt door dissonantie op te wekken: een subtiel, onaangenaam gevoel, dat ontstaat als we onszelf erop betrappen dat we niet consequent zijn. Als ons gedrag niet strookt met onze opvattingen, bijvoorbeeld, of we er opvattingen op nahouden die niet met elkaar verenigbaar zijn. Die dissonantie wordt opgewekt door mensen te stimuleren zoveel mogelijk dingen te zeggen die niet helemaal stroken met hun suïcidale gedrag. • Proces 4: Plannen Wanneer iemand voldoende gemotiveerd lijkt om te werken aan het voorkómen van zelfdoding, kan gestart worden met het vierde en laatste proces van motiverende gespreksvoering, waarin een plan geformuleerd wordt om het risico op suïcide te verlagen. Onderzoeken Meerdere onderzoeken hebben inmiddels aangetoond dat hulpverleners suïcide nauwelijks beter kunnen voorspellen dan toeval, ook niet met behulp van taxatie-instrumenten. Toch kan het nodig zijn hiernaar enig onderzoek te doen, bijvoorbeeld om aan regelgeving te voldoen of aangrijpingspunten te vinden voor andere interventies dan motiverende gespreksvoering. Evidentie De effectiviteit van motiverende gespreksvoering voor suïcidaal gedrag is onderzocht in een pilotstudie, die vond dat één of twee sessies tot een aanzienlijke afname in suïcidale ideatie leidden. In een RCT kon de toegevoegde waarde hiervan echter niet worden vastgesteld (hierbij moet wel worden opgemerkt dat de controlegroep in dit onderzoek een behoorlijk intensieve klinische behandeling aangeboden kreeg). Motiverende gespreksvoering voor suïcidaal gedrag staat kortom nog in de kinderschoenen, maar lijkt veelbelovend. PsyXpert Dit artikel is een sterk verkorte weergave van het nascholingsartikel ‘Wanneer het erop aankomt’ door Wilco Janssen, GZ-psycholoog bij 113 Zelfmoordpreventie en Teije Koopmans, klinisch psycholoog bij Stichting Valk. Het volledige artikel is verschenen in nascholingsmagazine PsyXpert, editie 2020-2. Na het bestuderen van dit artikel: weet u wat motiverende gespreksvoering bij suïcidaal gedrag inhoudt; begrijpt u waarom motiverende gespreksvoering effectiever is dan het exploreren van het hoe en waarom van suïcidaal gedrag; weet u uit welke fasen of processen motiverende gespreksvoering bij suïcidaal gedrag bestaat; weet u welke gesprekstechnieken gebruikt kunnen worden in deze motiverende gespreksvoering. Bent u psychiater, klinisch psycholoog, NVP-lid of Eerstelijnspsycholoog NIP? Dan kunt u de bijbehorende e-learning vinden op www.psyxpert.nl en 1 PE-punt behalen.

Lees het hele artikel

Hoog Intensieve Trauma Therapie: de toekomst van traumatherapie? *

Samenvatting van geaccrediteerde nascholing De laatste jaren bieden instellingen steeds meer intensieve en kortdurende traumagerichte behandelingen aan. Er zitten echter veel verschillen tussen de behandelingen, en er zijn veel vragen. Is een intensieve traumagerichte behandeling effectief bij PTSS? Is deze behandeling geschikt voor patiënten met complexere vormen van PTSS? Wanneer zou je een intensieve traumagerichte therapie kunnen inzetten? In de samenvatting van dit artikel zoals verschenen in PsyXpert, wordt ingegaan op de wetenschappelijke evidentie van intensieve traumagerichte therapieprogramma’s. Ook wordt de ontwikkeling van het Hoog Intensieve Trauma Therapie (HITT-)programma, ontwikkeld bij ARQ Centrum'45, beschreven. In Nederland lijken therapeuten inmiddels doordrongen van het belang zo snel mogelijk te beginnen met de traumabehandeling van patiënten met een posttraumatische stressstoornis. Vaak gaat het hierbij om evidence-based behandelingen zoals exposure, EMDR, Beknopte Eclectische Psychotherapie voor PTSS (BEPP)en de Narratieve Exposure Therapie (NET). Verschillende meta-analyses laten zien dat het aantal gevolgde sessies de belangrijkste factor is die het slagen van een traumagerichte therapie voorspelt. Dus hoe beter men zich kan houden aan een behandelprotocol hoe groter de kans op een succesvolle therapie. Intensiveren biedt mogelijk een uitkomst. Als antwoord op dit probleem zijn er intensieve kortdurende programma’s voor traumatherapie ontwikkeld. In Nederland worden er sinds 2016 verschillende kortdurende intensieve programma’s aangeboden, en het land is in deze ontwikkeling internationaal een koploper. HITT In ARQ Centrum'45 wordt sinds 2016 Hoog Intensieve Trauma Therapie (HITT) aangeboden. De HITT is bedoeld om een vastgelopen of traag verlopende behandeling te intensiveren. Oorzaak voor deze vertraging kan de complexiteit van de klachten zijn, stevige vermijding, dubbele diagnoses, of overbelasting van patiënt en systeem gedurende een langdurig behandeltraject. De HITT behelst een opname van vijf dagen waarin drie dagen twee keer per dag EMDR wordt aangeboden en op de derde en vierde dag EMDR in de ochtend en exposure in vivo in de middag. Dit programma wordt aangevuld met trauma-sensitieve yoga. Alle patiënten met PTSS of complexe PTSS kunnen worden geïncludeerd, mits zij al behandeld worden en de traumatische herinneringen redelijk kunnen verwoorden. De resultaten van de pilot uit 2016 waren veelbelovend. Inmiddels behoort de HITT tot het vaste aanbod en inspireert het tot intensivering van meerdere klinische programma’s: zoals de pilot voor de Hoog Intensieve Narratieve Exposure Therapie, die in 2018 werd gestart. Instellingen Psytrec, Fier en Psychotraumacentrum Zuid Nederland bieden gelijksoortige intensieve kortdurende programma’s voor traumatherapie. Onderdeel van lopende behandeling De HITT wordt als onderdeel van een lopende behandeling beschouwd. Dit bekent dat, om de HITT te kunnen volgen, het een voorwaarde is dat een patiënt al deelneemt aan een lopende (trauma)behandeling. Het idee hierachter is tweeledig. Aan de ene kant is de patiënt niet in vijf dagen van alle PTSS-klachten af en moet nog poliklinisch opgevolgd worden om de resultaten te kunnen laten generaliseren en bestendigen. Daarnaast heeft de patiënt dikwijls al 5, 10 of 20 jaar PTSS-klachten en zijn er vaak veel bijkomende klachten, zoals verandering van de persoonlijkheid en noodzakelijke aanpassing van het systeem rondom de patiënt. Na het verwerken van de meest invaliderende herinneringen is dus integratie nodig en het erbij betrekken van het systeem. Wetenschappelijk onderzoek De programma’s van HITT en Psytrec baseerden zich aanvankelijk op de resultaten van het onderzoek van Ehlers en collega’s uit 2014. Zij onderzochten de verdraagbaarheid en de effectiviteit van een zevendaagse intensieve traumagerichte cognitieve gedragstherapie (CGT) vergeleken met wekelijkse CGT-sessies bij 121 patiënten met PTSS. In elk van de behandelcondities kregen de proefpersonen tot 20 uur behandeling. De beide condities leidden tot een sterke vermindering van PTSS-symptomen, angstklachten en depressieve klachten, en de kwaliteit van leven verbeterde. De intensieve variant leidde tot snellere verbetering en bleek net zo effectief als de wekelijkse variant. Ten slotte trad bij geen van de groepen een toename van de klachten op en was er nauwelijks uitval. Verschillende pilotstudies lieten dezelfde resultaten zien. Een kort en hoogintensief aanbod blijkt ook daar zowel effectief als verdraagbaar. Helaas kunnen deze resultaten nog niet gegeneraliseerd worden. De onderzoeken hebben allemaal een ander programma met verschillende combinaties en zijn op twee onderzoeken na niet gecontroleerd of gerandomiseerd. Wel zijn dit veelbelovende resultaten die hoopvol zijn voor mensen die niet kunnen profiteren van een wekelijks aangeboden traumagerichte therapie. PsyXpert Dit artikel is een sterk verkorte weergave van het nascholingsartikel ‘Hoog Internsieve Trauma Therapie: de toekomst van traumatherapie?’ door drs. Mavaris Zepeda Méndez, klinisch psycholoog/psychotherapeut/onderzoeker bij ARQ Centrum ’45 en met medewerking van Hans Rohlof. Het volledige artikel is verschenen in nascholingsmagazine PsyXpert, editie 2020-2. Na het bestuderen van dit artikel: weet u welke verschillende kortdurende intensieve traumagerichte behandelprogramma’s er in Nederland zijn; weet u op welk wetenschappelijk onderzoek deze intensieve traumagerichte behandelprogramma’s gebaseerd zijn en welk wetenschappelijk onderzoek veelbelovende resultaten laat zien; kent u de indicaties voor deelname aan de Hoog Intensieve Trauma Therapie (HITT). Bent u psychiater, klinisch psycholoog, NVP-lid of Eerstelijnspsycholoog NIP? Dan kunt u de bijbehorende e-learning vinden op www.psyxpert.nl en 1 PE-punt behalen.

Lees het hele artikel

Bekijk alle artikelen

Lees de laatste D!scura column

D!SCURA, onafhankelijk discussieplatform over professionaliteit in de zorg, werkt samen met PsyXpert. Wekelijks publiceert D!SCURA een column over een actueel onderwerp.

Naar de website

logo discura