Geaccrediteerde nascholing
Menu

Bijscholen aan de keukentafel

Nascholen over psychotherapie
was nog nooit zo makkelijk

Dit krijgt u bij een lidmaatschap:

  • Onbeperkt E-learning (16 PE punten)
  • Het tijdschrift PsyXpert (per kwartaal)
  • Online kenniscentrum

Vrijblijvend proberen        Direct abonneren

PsyXpert weer telefonisch bereikbaar

Beste klant, vanwege de landelijke maatregelen omtrent het coronavirus konden wij u de afgelopen weken alleen per e-mail te woord staan. Vanaf heden is de klantenservice van PsyXpert tijdens kantooruren weer telefonisch bereikbaar via 030 63 55 060

Onze excuses voor eventueel ongemak en bedankt voor uw begrip tijdens de afgelopen periode.

Contactpagina

Webinar - Online werken voor zorgprofessionals (GGZ)

De noodzaak van online behandelen is door Covid-19 in een grote stroomversnelling terecht gekomen.
Dr. Tim Wind (klinisch psycholoog), Bram van der Boom (psychiater) en Bart Vemer (GZ-psycholoog) vormen samen eHealthspecialists. Samen hebben zij meer dan 20 jaar ervaring in online behandelen. Zo wijzen zij zorgprofessionals, met name in de GGZ, de weg. eHealthspecialists organiseerden in april 2020 – in samenwerking met Prof. dr. Heleen Riper en nascholingsconcept PsyXpert – een gratis webinar over online behandelen. Dit webinar kunt u hier terugkijken.

 

 

Vrijblijvend proberen?

psyxpert_waaier.png

Vraag een proefversie aan

Digitaal of direct op de mat? Vraag nu een proefnummer aan van één van onze recente magazines.

Proefversie aanvragen

laptop2

Test onze E-learning

Maak vrijblijvend kennis met onze e-learnings en ontvang één gratis PE punt voor de e-learning die u maakt.

E-learning testen

psyxpert devices

Start uw abonnement

Via onze manier van nascholing 16 PE punten per jaar vergaren? Vraag direct uw abonnement aan.

Abonnement aanvragen

Interviews

Bij elke editie van PsyXpert wordt een interview opgenomen met een prominente gast uit het vakgebied. Voor abonnees zijn de 1 uur durende interviews hieronder te bekijken. Voor niet-abonnees staan hier de eerste 10 minuten van alle interviews.

Editie 3

2020-3

Het kernconflict in de Affectfobietherapie

Samenvatting van geaccrediteerde nascholing In deze samenvatting van een artikel zoals verschenen in PsyXpert, wordt ingegaan op het psychodynamisch werkmodel van de Affectfobietherapie (AFT). Aan de hand van de conflict- en personendriehoek van Malan brengt de behandelaar in kaart welke intra- en interpersoonlijke kernconflicten bepalend zijn in de problematiek van de patiënt, hoe deze samenhangen met diens geschiedenis en herhaald worden in huidige relaties. Daarmee biedt het model een aanvulling op de DSM-5-diagnose en een heldere route voor behandeling. De kernconflicten worden besproken met de patiënt, om zo te bepalen of de hypotheses kloppen en de behandeling op koers ligt. AFT is een integratieve psychotherapie voor de behandeling van angst, depressie en ontwijkende persoonlijkheidsstoornissen (cluster C in de DSM-5). AFT wordt als individuele en groepspsychotherapie in de ambulante, semi-ambulante en klinische Nederlandse GGZ steeds meer toegepast. McCullough Vaillant, de grondlegger van AFT, gebruikte de leertheoretische en gedragstherapeutische term ‘affectfobie’ om angst voor gevoel mee te typeren. De fobie is in dit geval dus geen angst voor iets buiten de persoon, zoals ruimtes of spinnen, maar een (onbewuste) angst voor verlangens en gevoelens binnen de persoon: een interne fobie. Remmende en activerende gevoelens Als kinderen in de loop van hun ontwikkeling leren dat bepaalde gevoelens (zoals woede, verdriet of opwinding) of behoeftes niet geaccepteerd worden door hun belangrijkste hechtingsfiguren, zullen zij die gevoelens als slecht beleven en verdringen. Zo kan een affectfobie ontstaan. De afgekeurde gevoelens raken door een proces van klassieke conditionering verbonden met angst, schuldgevoel of schaamte. Deze worden in het AFT-model aangeduid als remmende gevoelens. Daarnaast zijn er gevoelens en behoeftes die tijdens de ontwikkeling niet afgekeurd of geremd werden en er dus wel mogen zijn. Die noemen we activerende gevoelens. Conflict- en personendriehoek De conflict- en personendriehoek van Malan staan centraal in het psychodynamisch werkmodel van de AFT. De dynamiek van afweer, remmende en activerende gevoelens wordt grafisch weergegeven in de zogeheten conflictdriehoek. Aan de hand van de conflictdriehoek wordt bepaald welke intrapsychische conflicten bepalend zijn in de problematiek van de patiënt. Met de personendriehoek worden interpersoonlijke conflicten in kaart gebracht: relaties met personen in verleden en heden, inclusief de relatie met de therapeut. De kernconflicten die zo worden geïdentificeerd vormen een aanvulling op de DSM-5-diagnose. Het kernconflict Het kernconflict formuleert de therapeut in de vorm van hypotheses over de belangrijkste affectfobieën die ten grondslag liggen aan de problemen van de patiënt. Daarbij wordt langs de elementen van de conflictdriehoek gegaan: afweer, remming en gevoel. Deze worden vervolgens verbonden met specifieke personen in de personendriehoek. Niet alleen de therapeut werkt hiermee. De invulling wordt ook met de patiënt besproken, zodat deze inzicht verwerft en met de verschillende elementen aan de slag kan gaan. Het kernconflict biedt zo een route voor de behandeling en een begin- en een eindpunt. Met deze routekaart op zak gaan therapeut en patiënt samen op weg om het gestelde doel te bereiken. PsyXpert Dit artikel is een sterk verkorte weergave van het nascholingsartikel ‘Het kernconflict in de Affectfobietherapie’ door dr. Quin van Dam, klinisch psycholoog, psychodynamisch psychotherapeut. Het volledige artikel is verschenen in nascholingsmagazine PsyXpert, editie 2020-3. Na het bestuderen van dit artikel: weet u wat de Affectfobietherapie (AFT) is; kent u de opbouw van het model; kent u het onderscheid tussen remmende en activerende gevoelens; bent u op de hoogte van het gebruik van de conflict- en personendriehoek in de klinische praktijk; kent u de formulering van een kernconflict; bent u op de hoogte van de bepaling van doel en richting van de behandeling op basis van het kernconflict. Bent u psychiater, klinisch psycholoog, NVP-lid of Eerstelijnspsycholoog NIP? Dan kunt u de bijbehorende e-learning vinden op www.psyxpert.nl en 1 PE-punt behalen.

Lees het hele artikel

E-mental health

Samenvatting van geaccrediteerde nascholing De implementatie van e-health is traag op gang gekomen, maar sinds de COVID-19-uitbraak in een stroomversnelling geraakt. Er zijn talloze onderzoeken die de effectiviteit van verschillende vormen van e-mental health (EMH) aantonen. In deze samenvatting van nascholing wordt een spectrum van EMH besproken, waarbij menselijke begeleiding in toenemende mate een rol speelt. Toevoeging van EMH blijkt de efficiëntie én effectiviteit van reguliere behandeling te verhogen en met name de behandeltrouw te vergroten. In de afgelopen decennia zijn talloze vormen van e-health ontwikkeld, zowel binnen de medische wereld als in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). De term ‘e-health’ verscheen voor het eerst in het jaar 2000. Na een eerste verruiming van de mogelijkheden voor toepassing van e-health heeft de NZa op 17 maart 2020 de mogelijkheden voor zorg op afstand verder verruimd en door de COVID-19-uitbraak is de implementatie van e-health in een stroomversnelling gekomen. Enkele van de voordelen van e-mental health zijn: geen reistijd, geen besmetting (bij pandemie), kostenbesparend, dringt wachtlijsten terug en preventief inzetbaar. Definitie Wij definiëren EMH als volgt: 'het gebruik van digitale vormen van hulpverlening om de GGZ te ondersteunen en waar mogelijk te verbeteren'. In de nascholing gaat het er uitsluitend om hoe EMH kan worden ingezet als interventie, en niet zozeer voor dossiervorming en databeheer. Toepassingen Binnen het brede spectrum van EMH zijn vele toepassingen. Er zijn twee belangrijke dimensies, waarmee verschillende vormen van EMH kunnen worden onderscheiden: de graad van therapeutische begeleiding en of het contact synchroon (‘live’) dan wel asynchroon verloopt. Op basis hiervan zijn vier varianten te onderscheiden. Onbegeleide zelfhulp Internetprogramma’s die therapeutisch kunnen worden ingezet bij angst en depressie zijn ontworpen vanuit de bevinding dat zelfhulpprogramma’s ook effectief zijn. Enkele voorbeelden van Nederlandse zelfhulpprogramma’s zijn www.mentaalvitaal.nl , www.psyfit.nl en www.kleurjeleven.nl . Niet alle programma’s zijn echter bewezen effectief. De website www.beacon.anu.edu.au geeft een tamelijk volledig overzicht van programma’s, hun eigenschappen en of ze wetenschappelijk zijn onderzocht en met welk resultaat. Een nadeel bij zelfhulpprogramma’s is dat deze voor iedereen toegankelijk zijn en dat er dus geen selectie en matching kan plaatsvinden, en dat de drop-out erg hoog is. Begeleide zelfhulp Bij begeleide zelfhulp gaat het meestal om digitale communicatie met een zorgverlener aan de hand van cognitief-gedragstherapeutische interventies. Hoewel het meeste onderzoek gedaan is bij patiënten met angst- en stemmingsstoornissen (met name depressie), wordt het behandelaanbod snel uitgebreid. Bekende aanbieders in Nederland zijn: Minddistrict, Therapieland, Karify, TelePsy (nu: Embloom), Pluform en MyMindspace. Het belangrijkste verschil met de onbegeleide variant van EMH is, dat er mogelijkheden zijn voor interactie met een therapeut. Schrijven is bij deze vorm van therapie een essentieel onderdeel. Synchrone online therapie Bij synchroon online contact vindt er in ‘real time’ interactie plaats tussen de patiënt en de therapeut, door middel van chat, videobellen of mailen. Er is nog relatief weinig onderzoek gedaan naar de effecten van beeldbellen, maar een recent overzichtsartikel van onderzoeken naar beeldbellen bij depressie door middel van cognitieve gedragstherapie (inclusief exposure en gedragsactivatie) beschouwt het als veelbelovend. Blended behandeling De meest recente trend binnen EMH is het combineren van face-to-facegesprekken (kan ook via beeldbellen) en internetbegeleiding. Dit wordt een ‘blended behandeling’ genoemd. Deze behandeling is voortgekomen uit de bevinding dat het toevoegen van een assessmentgesprek voorafgaand aan een internetmodule de effectiviteit van de behandeling verhoogt. Ook zijn er studies die aantonen, dat het van belang is om enkele ontmoetingen in te voegen, bijvoorbeeld in het midden en aan het eind. Blended behandeling kent een aantal varianten die variëren in de focus op en volgorde van internetbegeleiding en face-to-facecontact. PsyXpert Dit artikel is een sterk verkorte weergave van het nascholingsartikel ‘Digitale toepassingen in de geestelijke gezondheidszorg van zelfzorg tot online psychotherapie’ door dr. Jurrijn Koelen, GZ-psycholoog en postdoctoraal onderzoeker UvAcare. Het volledige artikel is verschenen in nascholingsmagazine PsyXpert, editie 2020-3. Na het bestuderen van dit artikel: bent u op de hoogte van verschillende vormen van e-mental health (EMH) en hun toepassingen in de GGZ; kent u de effectiviteit van verschillende vormen van EMH; kent u verschillende platformen; weet u welke positie EMH binnen de richtlijnen kan innemen; hebt u inzicht in de laatste ontwikkelingen en hoe deze bestaande EMH-toepassingen kunnen verbeteren; hebt u praktische tips en handvatten om EMH toe te passen. Bent u psychiater, klinisch psycholoog, NVP-lid of Eerstelijnspsycholoog NIP? Dan kunt u de bijbehorende e-learning vinden op www.psyxpert.nl en 1 PE-punt behalen.

Lees het hele artikel

Bekijk alle artikelen

Lees de laatste D!scura column

D!SCURA, onafhankelijk discussieplatform over professionaliteit in de zorg, werkt samen met PsyXpert. Wekelijks publiceert D!SCURA een column over een actueel onderwerp.

Naar de website

logo discura