Geaccrediteerde nascholing
Menu

Vanaf € 119,- incl. btw

Inschrijven niet meer mogelijk

Over de cursus

Eind mei 2020 zijn veel behandelaren als gevolg van de Covid 19-crisis inmiddels zo’n drie maanden – 90 dagen – bezig met online behandelen. De koudwatervrees is verdwenen, er is veel ervaring opgedaan en veel geleerd, maar er zijn ook veel nieuwe vragen gerezen. Deze nieuwe serie van online masterclasses is bedoeld om die nieuw gerezen vragen te beantwoorden.

20200511 190045

De masterclass bestaat in totaal uit zes live webinars. De docenten zijn toonaangevende specialisten uit binnen- en buitenland, die ruime ervaring hebben in e-health en online behandelen binnen alle leidende referentiekaders. 

Online behandelen. 90 Dagen later. Wat hebben we geleerd?
GZ-behandelaren zijn in maart dit jaar massaal overgegaan tot online behandelen. Omdat het eenvoudig niet anders kon. Inmiddels zijn we alweer bijna drie maanden verder. Hoe gaat het met dat online behandelen? Wat gaat goed, wat kan beter? Welke lessen hebben we geleerd? Wat zijn de do’s en don’ts?

Vervolg op de eerste reeks webinars van eHealthspecialists
De webinar reeks ’90 Dagen later. Online behandelen – lessons learned’ geeft antwoord op deze vragen. Deze reeks van 6 geaccrediteerde avond-webinars is een samenwerking tussen PsyXpert en Ehealthspecialists. Zij is een vervolg op de eerste twee reeksen webinars (masterclasses) van eHealthspecialists en PsyXpert.

Praktische inhoud
Deze nieuwe reeks is bij uitstek praktisch van inhoud. Deelnemers kunnen vooraf hun eigen vragen en problemen insturen, zodat onze experts deze kunnen behandelen. De webinars zitten boordevol casuïstiek, praktijkvoorbeelden, rollenspellen, do’s en don’ts. 

De docenten zijn zonder uitzondering vooraanstaande experts op dit terrein, zoals Ad de Jongh, Suzy Matthijssen, Michiel van Vreeswijk, Patrick Luyten, de eHealtspecialists: Tim Wind, Bram van der Boom en Bart Vemer, en PsyXpert-hoofdredacteur Anne-Marie Claassen.

Leerdoelen
Na het volgen van deze reeks masterclasses:

  • Heeft de deelnemer een scherpere, meer onderbouwde visie dan voorheen op de praktijk van online psychotherapie;
  • Is de deelnemers op de hoogte van de belangrijkste do’s en don’ts voor online behandelen;
  • Heeft de deelnemer kennis van enkele specifieke ontwikkelingen (apps en technologieën) die online behandelen faciliteren, en de voor- en nadelen daarvan;
  • Heeft de deelnemer kennis van online therapie in enkele specifieke referentiekaders; (Psychodynamische psychotherapie, Schema en groepstherapie, CGT, EMDR), die een belangrijke rol spelen in de praktijk van online psychotherapie;
  • Is de deelnemer beter in staat om zin en onzin van elkaar te onderscheiden wanneer gesproken wordt over online behandelen;
  • Is de deelnemer in staat om, vanuit het eigen specialisme, professionele online therapie aan te bieden aan cliënten.

Specialisme
Klinisch (neuro-)psychologen, psychiaters, eerstelijnspsychologen, psychotherapeuten (BIG), GZ-psychologen.

Kosten
Leden van PsyXpert betalen € 119 voor de hele webinarreeks (6 webinars).
Niet leden betalen € 149 voor de hele webinarreeks (6 webinars).

Accreditatie
Geaccrediteerd voor 1 punt per webinar (6 PE punten totaal) door FGZPt.
Accreditatie in aanvraag bij het NVP, NVvP en NIP-EL.

Het programma

Les 1: Online psychotherapie, algemeen | 26 mei 2020, 20.00 - 21.15 uur
Door Dr. Tim Wind, Bart Vemer, Bram van der Boom, Anne-Marie Claassen
In dit eerste webinar van de reeks ’90 Dagen later’ komen generieke vragen en antwoorden over online psychotherapie in brede zin aan bod. Op basis van door de deelnemers vooraf ingestuurde vragen geven de deskundigen (eHealthspecialists + hoofdredacteur PsyXpert) antwoord op vragen als: welke apps en platforms wel of niet gebruiken, waar moeten behandelaren speciaal op letten, wat kan er mis gaan en hoe op te lossen, hoe vermoeidheid door beeldbellen verminderen.
Ervaringen uit verschillende GGZ-instellingen en referentiekaders komen aan bod. In het eerste gedeelte (ca. 35-35 minuten) van de webinar geven de docenten een overzicht op basis van ingezonden vragen, in de tweede helft behandelen zij specifieke vragen van psychotherapeuten en andere behandelaren over online behandelen in algemene zin.

Les 2: Online CGT | 28 mei 2020, 20.00 - 21.15 uur
Door Bart Vemer, Dr. Tim Wind
Dit webinar geeft een overzicht van de jongste ervaringen van CGT-behandelaren en de huidige stand van zaken van online CGT en bespreekt CGT-casuïstiek die met name door deelnemers vooraf is ingezonden. Beide docenten, Vemer en Wind, hebben zeer ruime ervaring in online CGT behandelingen en zij kunnen dus putten uit een rijk arsenaal aan tips, advies, do’s en don’ts.
De afgelopen 10 jaar hebben online interventies een steeds grotere rol gekregen in het dagelijkse werk van de zorgprofessional. Het blijkt echter lastig om delen van bestaande behandelingen online aan te bieden, terwijl de meeste hulpverleners wel toegang hebben tot online platforms. Dit webinar is mede bedoeld om verder kennis te maken met de mogelijkheden van online behandelen, te ontdekken hoe CGT op een goede manier online aan te bieden en te oefenen met relevante casuïstiek. Het Webinar is vooral ook bedoeld om de vele vragen die in de afgelopen ‘Covid-maanden’ bij online behandelaren zijn gerezen, te behandelen en te beantwoorden. En om eventuele drempels die behandelaren nog ervaren, te verlagen en zo veel mogelijk weg te nemen.

Les 3: Online psychodynamische therapie | 2 juni 2020, 20.00 - 21.15 uur
Door Prof. dr. Patrick Luyten
In het laatste decennium zijn er een heel aantal online varianten van psychodynamische therapie ontwikkeld en is hun werkzaamheid onderzocht. In deze lezing bespreek ik recente evoluties in de ontwikkeling en empirische evaluatie van online psychodynamische psychotherapie. Ik focus daarbij ook op mogelijkheden en valkuilen bij de implementatie van deze behandelvormen in de context van de ontwikkeling van depressiehulp.be, een nieuw online platform voor informatie en de behandeling van depressie in Vlaanderen en een aantal lopende gerandomiseerde studies. De klemtoon ligt daarbij op een hands-on demonstratie van deze toepassingen. We gaan o.a. concreet aan de slag met Dynamische Interpersoonlijke Therapie (DIT), een integratieve vorm van psychodynamische therapie voor depressie en een brede waaier van gerelateerde aandoeningen, zoals angstproblematiek en functioneel somatische klachten. In het tweede gedeelte van de presentatie geeft prof. dr. Patrick Luyten antwoord op vragen die deelnemers hebben ingestuurd naar aanleiding van hun recente ervaringen met online psychodynamische psychotherapie.

Les 4: Online EMDR | 4 juni 2020, 20.00 - 21.15 uur
Door Prof. dr. Ad de Jongh, Dr. Suzy Matthijssen
EMDR wordt inmiddels op brede schaal gebruikt, de laatste paar maanden ook met name online. Dit webinar gaat in op de online mogelijkheden van EMDR en bouwt voort op de meest recente ervaringen van behandelaren. Deelnemers krijgen uitleg over diverse methoden die binnen EMDR-therapie kunnen worden gebruikt met als doel betere behandelresultaten te verkrijgen. Aan bod komen technieken zoals het motiveren voor EMDR therapie, het activeren en het desensitiseren van herinneringen. Aan de hand van videoclips van behandelingen wordt geïllustreerd hoe deze nieuwe methodieken kunnen worden ingezet. Deelnemers krijgen de gelegenheid te oefenen met een nieuwe veelbelovende techniek om herinneringen te desensitiseren, de Flash 2.0. In het tweede gedeelte van de presentatie geven prof. dr. Ad de Jongh en Dr. Suzy Matthijssen antwoord op vragen die deelnemers hebben ingestuurd naar aanleiding van hun recente ervaringen met online EMDR. Inclusief een casus van een patient met complexe PTSS.

Les 5: Online Schema- en groepstherapie | 9 juni 2020, 20.00 - 21.15 uur
Door Bram van der Boom, Michiel van Vreeswijk, Anne-Marie Claassen
Online en blended schematherapie wordt wereldwijd onderzocht en gegeven aan patiënten met persoonlijkheidsstoornissen.  Op dit moment onderzoekt Bram van der Boom, onder prof. dr. Heleen Riper en Prof. Dr. Arnoud Arntz, het effect van online groep schematherapie. In deze sessie krijgt u een update over de laatste evidentie, praktische kennis en nieuwe inzichten over online en blended schematherapie, zowel individueel als in groepsverband. In dit webinar zal worden gedemonstreerd welke rol online mogelijkheden kunnen spelen om het contact binnen, maar vooral ook buiten de sessies, beter vorm te geven. Er worden voorbeelden getoond van lopende behandelingen waarbij deze online mogelijkheden zijn geïntegreerd in de reguliere schematherapie. In het tweede gedeelte van dit webinar geven Bram van der Boom, Michiel van Vreeswijk en Anne-Marie Claassen antwoord op vragen die deelnemers hebben ingestuurd naar aanleiding van hun recente ervaringen met online schema- en groepstherapie.

Les 6: Online psychotherapie – Hoe verder? | 11 juni 2020, 20.00 - 21.15 uur
Door Tim Wind, Bart Vemer, Patrick Luyten, Ad de Jongh, Suzy Matthijssen, Bram van der Boom, Michiel van Vreeswijk, Anne-Marie Claassen
Dit zesde en afsluitende webinar in de reeks ’90 Dagen later. Online behandelen – Lessons learned’ presenteert alle sprekers van deze reeks tezamen. Na een inleidend overzicht, verzorgd door Dr. Tim Wind en Anne-Marie Claassen, van de voornaamste gerezen vragen en problemen onder GZ-behandelaren rond het thema online behandelen, alsmede de antwoorden daarop en oplossingen daarvoor, volgt een plenaire discussie tussen de sprekers, die ieder voor zich vooraanstaande experts op hun eigen referentiekader zijn, als inmiddels zeer ervaren in online behandelen. Waar liggen de grootste kansen? Waar de grootste problemen en hindernissen? Hoe ziet de toekomst van online psychotherapie er uit, in de 1.5 meter-samenleving, en ‘beyond’? Doelstelling is om de deelnemers een motiverende en ondersteunende take home message mee te geven. Immers, online psychotherapie werkt! Soms bijna even goed, vaak even goed, en soms zelfs beter dan face-to-face en blended!

De sprekers

Psychotherapeut | Psycholoog
Klinisch psycholoog en psychotherapeut, implementatie-manager e-Health
Hoogleraar Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen aan de Katholieke Universiteit Leuven
Klinisch psycholoog, senior onderzoeker

De locatie