Geaccrediteerde nascholing
Menu

Deenik, J.

Gezondheidspsycholoog en onderzoeker bij GGz Centraal, Amersfoort; assistant professor School of Mental Health and Neuroscience, Maastricht University, Maastricht. Financiële banden: de auteur heeft geen financiële banden met de farmaceutische industrie, ontvangt geen onderzoeksgeld van commerciële partijen en heeft geen bedrijfsbelangen of andersoortige financiële relaties met betrekking tot dit onderwerp.