Geaccrediteerde nascholing
Menu

Erp, N. van

Senior wetenschappelijk medewerker Trimbos-instituut, trekker werkgroep Destigmatisering en inclusie in de leefomgeving, programmagroeplid Sociale inclusie (Verslavingskunde Nederland), projectgroeplid generieke module Destigmatisering. Belangen: geen.