Geaccrediteerde nascholing
Menu

Voor auteurs

PsyXpert is een nascholingsconcept (geaccrediteerde e-learnings in combinatie met kwartaaltijdschrift) over Psychotherapie, gericht op klinisch psychologen, psychiaters , psychotherapeuten en neuropsychologen.

Voor (aspirant-) auteurs

Bijdragen op eigen initiatief aan ons nascholingsconcept zijn zeer welkom. (Aspirant-)auteurs worden dan ook nadrukkelijk uitgenodigd om manuscripten in te dienen bij de redactie. Op deze pagina vindt u de algemene scope van PsyXpert beschreven en kunt u, als (aspirant-) auteur, de auteursinstructies voor artikelen downloaden.

Scope PsyXpert

PsyXpert beoogt de cursist/lezer op postdoc-niveau bij- en na te scholen op het brede terrein van psychotherapie. De informatie is evidence-based, gebaseerd op de laatste wetenschappelijke kennis en inzichten, feitelijk, niet opiniërend, en beoogt nadrukkelijk een brug te slaan naar de dagelijkse praktijk van de psychotherapeut.

De verschillende referentiekaders of scholen komen in PsyXpert aan bod en onze invalshoek is bij uitstek integratief, waarbij we er naar streven zicht te krijgen op universele werkingsmechanismen van therapie, aansluitend op fundamentele processen (affectief, cognitief, conatief, interpersoonlijk, biologisch, etc.) in de patiënt.

De artikelen in PsyXpert dienen in de eerste plaats een educatief doel en dienen daarom aan bepaalde vereisten qua inhoud en vorm te voldoen.

Per kwartaal verschijnen 4 e-learningmodules die tevens als Hoofdartikel in het tijdschrift zullen verschijnen. Per module/hoofdartikel worden specifieke leerdoelen geformuleerd. Naast de e-learnings/hoofdartikelen verschijnen tevens andere artikelen (‘Overige artikelen’).

Leerdoelen PsyXpert

Generieke leerdoelen van PsyXpert zijn:

  • de cursist/psychotherapeut te voorzien van de laatste evidence-based wetenschappelijke kennis en inzichten op het terrein van psychotherapie, zowel op het terrein van diagnostiek als dat van behandelen
  • de cursist/psychotherapeut te informeren over nieuwe methoden en technieken van psychotherapie en/of nieuwe toepassingen en resultaten hiervan
  • de cursist/psychotherapeut praktische handvatten, richtlijnen en aanwijzingen te geven zodat hij/zij de kennis en informatie kan toepassen in zijn/haar eigen praktijk (ook: casus)

Indienen van voorstellen en manuscripten

U kunt concept-artikelen en manuscripten indienen bij de redactie van PsyXpert via het emailadres: redactie@psyxpert.nl. Vermeld u daarbij in de onderwerp-regel van uw email het woord ‘manuscript’ met werktitel en de naam van de eerste auteur. Uw manuscripten dienen te voldoen aan de auteursinstructies van PsyXpert, die u op deze pagina kunt downloaden.

Downloads

Richtlijnen voor auteurs: