Geaccrediteerde nascholing
Menu

22e Wereldcongres psychotherapie: Psychotherapy, stronger through diversity

Door op 21-12-2018
 • 00Keynote spreekster Marylene Cloitre
 • 01Depressie
 • 02Diagnostiek
 • 03Heeft routine outcome measuring (ROM) wel zin? 
 • 04E-health
 • 05Integratieve psychotherapie
 • 06 Hechting
 • 07Obsessief-compulsieve stoornis
 • 08Persoonlijkheidsstoornissen
 • 09Positieve psychologie
 • 10Psychische stoornissen bij kinderen en adolescenten:
 • 11Psychotherapie bij speciale groepen
 • 12Psychotherapieonderzoek: effectiviteit en werkzame mechanismen
 • 13Therapeutische alliantie
 • 14Transdiagnostische factoren
 • 15Traumabehandeling
 • 16Trauma en psychose
 • 17Nawoord
 • 18Reacties (0)

Samenvatting

22e Wereldcongres psychotherapie: Psychotherapy, stronger through diversity

Samenvatting van geaccrediteerde nascholing

Klinisch psycholoog Bas van Heycop ten Ham geeft in zijn nascholingsartikel voor PsyXpert een selectie weer van de bijdragen aan het 22e Wereldcongres psychotherapie: Psychotherapy, stronger through diversity, dat van 7 tot 9 juni plaatsvond in Amsterdam.

In zijn artikel gaat Van Heycop ten Ham in op de volgende onderwerpen: depressie, diagnostiek, Routine Outcome Monitoring (ROM), e-health, hechting, integratieve psychotherapie, obsessief-compulsieve stoornis, persoonlijkheidsstoornissen, positieve psychologie, psychische stoornissen bij kinderen en adolescenten, psychotherapie bij speciale groepen, psychotherapieonderzoek, therapeutische alliantie, transdiagnostische factoren, traumabehandeling en trauma en psychose. Ook vat hij samen waarover keynote speaker Marylene Cloitre sprak.

Op deze plek kiezen we ervoor dieper in te gaan op de bijdragen over effectiviteit en predictie in psychotherapieonderzoek.

Toevoegingen aan CGT
Anton van Balkom lichtte toe dat het effect van CGT bij angst- en dwangstoornissen kan worden vergroot door toevoeging van farmacotherapie, maar dan alleen bij de non-responders op CGT. Bij depressie kan farmacotherapie helpen om specifieke depressieve symptomen te beïnvloeden, waardoor de respons op psychotherapie toeneemt. Na herstel is het de vraag of farmacotherapie moet worden gecontinueerd en of psychotherapie geïndiceerd is om terugval te voorkomen. Claudi Bockting pleitte voor toevoeging van preventieve cognitieve therapie bij patiënten die hun antidepressivum continueren en bij hen die willen stoppen met hun antidepressivum na herstel.

Algoritme bepaalt therapie
Het is inmiddels mogelijk om depressieve patiënten toe te wijzen aan een specifieke therapie op grond van voorspellingen over de uitkomst. Er is een algoritme ontwikkeld, de Personalized Advantage Index, om patiënten vooraf te kunnen toewijzen aan cognitieve therapie of interpersoonlijke therapie. Deze toewijzing gaf een beter therapieresultaat dan at random toewijzing.

Verhoogde risico’s
Een onderzoeksgroep uit Trier ontwikkelde een tool om te kunnen voorspellen welke patiënten aan het begin van de therapie een verhoogd risico hebben op drop-out, treatment failure en suïcide. Deze tool meet vijf risicogebieden via psychometrische feedback: crisismanagement/suïcidaliteit, motivatie/behandeldoelen, therapeutische alliantie/interpersoonlijke vaardigheden, sociale steun en kritische life-events, en emotieregulatie/zelfregulatie.

Maatwerk
In verschillende bijdragen werd gepleit voor een geïndividualiseerde toepassing van psychotherapie: psychotherapie is maatwerk. Een onderzoek bij eetstoornissen liet echter zien dat de implementatie van een geprotocolleerde behandeling (cognitive behavior therapyenhanced, CBT-E) een betere behandeluitkomst en minder drop-out geeft bij de klinische behandeling van eetstoornispatiënten dan treatment as usual. De laatste wordt in de praktijk door verschillende disciplines geïndividualiseerd en naar eigen inzicht ingevuld (Elske van den Berg).

Train de therapeut
Kan de therapeut getraind worden om betere behandeluitkomsten te genereren? Deze vraag stond centraal in een symposium van Kim de Jong, Michael Barkham en Bruce Wampold. Therapeuten verschillen in de mate van succesvolle therapieën en onderzoek laat zien dat therapeuten uit zichzelf niet verbeteren gedurende hun carrière. Onderzoek toont aan dat therapeuten daadwerkelijk te trainen zijn, waardoor ze succesvoller worden. Ook feedback over het therapeutische proces door ROM verbetert de uitkomst van behandeling.

-----

Dit artikel is een sterk verkorte weergave van het nascholingsartikel ‘22e Wereldcongres psychotherapie: Psychotherapy, stronger through diversity’ door Bas van Heycop ten Ham (klinisch psycholoog). Het volledige artikel is verschenen in nascholingsmagazine PsyXpert, editie 2018-4. Na het bestuderen van dit artikel:

 • bent u op de hoogte van recente ontwikkelingen in de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen;
 • weet u welke nieuwe therapie voor een dwangstoornis is ontwikkeld;
 • kent u de ontwikkelingen op het gebied van traumabehandeling;
 • weet u dat dit congres meer over diversiteit dan over integratie ging.

Bent u psychiater, klinisch psycholoog, NVP-lid of Eerstelijnspsycholoog NIP? Dan kunt u de bijbehorende e-learning vinden op www.psyxpert.nl en 1 PE-punt behalen.

Bent u lid? Log in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Heycop ten Ham, B.F. van
Thema Hoofdartikel - Behandelen
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 21 december 2018
Editie PsyXpert - Jaargang 4 - editie 4 - 2018-4

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel:

 • bent u op de hoogte van recente ontwikkelingen in de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen;
 • weet u welke nieuwe therapie voor een dwangstoornis is ontwikkeld;
 • kent u de ontwikkelingen op het gebied van traumabehandeling;
 • weet u dat dit congres meer over diversiteit dan over integratie ging.