Geaccrediteerde nascholing
Menu

ACT and beyond

Door op 31-12-2022
 • 00Inleiding
 • 01Het ACT-model van psychologische (in)flexibiliteit
 • 02Gedragsverandering door middel van ACT
 • 03Functioneel contextualisme en de link met ACT
 • 04Wetenschappelijke evidentie voor ACT
 • 05De procesgerichte benadering
 • 06Conclusies
 • 07Reacties (0)

Samenvatting

Acceptance and Commitment Therapy is een derdegeneratie gedragstherapie. De therapie gaat ervan uit dat alle mensen psychologisch vastlopen door processen die in de loop van de evolutie beschikbaar gekomen zijn. Deze processen leiden tot grotere overlevingskansen, maar ook tot problemen. De processen worden in ACT verder uitgewerkt in psychologische inflexibiliteit en flexibiliteit. Omdat taal inflexibiliteit beïnvloedt, wordt binnen ACT gewerkt met interventies die de ervaring van de cliënt aanspreken en versterken. Dit gebeurt door experiëntiële oefeningen en metaforen. Aan de hand van een casus wordt een voorbeeld gegeven hoe dit er in de praktijk kan uitzien. Er wordt kort stilgestaan bij het functioneel contextualisme, waarop ACT is gebaseerd. Vervolgens komt de wetenschappelijke evidentie aan de orde met betrekking tot effectiviteit en mediatie. Tot slot wordt stilgestaan bij een nieuwe ontwikkeling, die raakt aan ACT, namelijk de Process Based Approach.

Bent u lid? Log in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs A-Tjak, J.G.L.
Thema Nascholing behandelen
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 31 december 2022
Editie PsyXpert - Jaargang 8 - editie 4 - 2022-4

Leerdoelen

Na het bestuderen van dit artikel:

 • kent u enige ACT-interventies en hun relatie tot het ACT-model van psychologische (in)flexibiliteit;
 • hebt u kennisgenomen van de achterliggende theorie van het functioneel contextualisme en begrijpt u het belang van het begrip functie;
 • bent u op de hoogte van de wetenschappelijke evidentie voor ACT;
 • kent u de betekenis van het nieuwe woord idionomisch;
 • kent u de Process Based Approach en de relatie daarvan met ACT.