Geaccrediteerde nascholing
Menu

Affective neuroscience van Jaak Panksepp

Een integratief model omtrent temperament en persoonlijkheidsdiagnostiek

 • 00Inleiding
 • 01De zeven systemen van de basale emoties
 • 02Het model van affective neuroscience
 • 03Een geïntegreerd model; het lichaam zichtbaar in het gedrag
 • 04Verdere inbedding in hedendaagse theorievorming
 • 05Conclusie
 • 06Reacties (0)

Samenvatting

Het model van wijlen Jaak Panksepp van het affectief functioneren van het brein, door hemzelf affective neuroscience genoemd, biedt een belangrijke onderbouwing voor het handelen in de spreekkamer van de psychiater, de gz- en de klinisch psycholoog, maar zeker ook van de psychotherapeut.
Het model bestaat uit zeven systemen die verwijzen naar primaire emoties, die ten grondslag lijken te liggen aan ons hele psychisch functioneren. We beschrijven deze emoties en lichten het model verder toe, door in te gaan op zijn drie geneste hiërarchische structuren in het brein. Hoewel niet primair hiervoor ontwikkeld, is dit model ook te beschouwen als een neurobiologisch gefundeerd temperaments/persoonlijkheidsmodel.
In deze e-learning gaan we alleen in op dit model en hoe deze emoties te herkennen in onze spreekkamer. In een hoofdstuk van het boek Het lichaam en psychisch functioneren koppelen wij deze theorie aan vijf temperaments- en persoonlijkheidsmodellen.

Bent u lid? Log in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Schmeets, Dhr. M.G.J.
Reekum, Mevr. A.C.
Thema Nascholing diagnostiek
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 28 september 2022
Editie PsyXpert - Jaargang 8 - editie 3 - 2022-3

Leerdoelen

Na het bestuderen van dit artikel:

 • weet u wie Jaak Panksepp was en waarom zijn werk belangrijk is voor het werkterrein van de psychotherapeut;
 • kent u de processen die in het brein aan te wijzen zijn die duiden op een bottum-upbenadering binnen het model van de affective neuroscience;
 • weet u wat de zeven basale emotionele systemen van de mens zijn en hoe deze te herkennen;
 • weet u welke rol affecten lijken te spelen in de afstemming van nature op nurture.