Geaccrediteerde nascholing
Menu

Cultuursensitieve psychodiagnostiek

Door op 15-06-2017
  • 00Inleiding: het belang van cultuursensitieve psychodiagnostiek
  • 01De invloed van cultuur
  • 02De mythe van cultuurvrije tests en van cultuurvrij testgebruik
  • 03Overwegingen bij de inzet van onderzoeksinstrumenten: kritische punten
  • 04Reacties (0)

Samenvatting

Al voor hun geboorte worden mensen gevormd door cultuur. Neurowetenschappen en ontwikkelingsbiopsychologie gaven de afgelopen decennia op ‘harde’ natuurwetenschappelijke wijze inzicht hoe diepgaand en ver de culturele inwerking gaat. Dat is van groot belang voor diagnostiek en is van invloed geweest op de laatste versie van de DSM: de DSM-5.
Deze bijdrage gaat in op wat dit betekent voor het gebruik van diagnostische instrumenten. Aandachtspunten als spreektaalvaardigheid, stress, geletterdheid, scholing en wat een testsituatie voor een cliënt betekent, zijn aspecten van cultuur en culturele vorming die van veel breder belang zijn dan alleen voor degenen met een achtergrond van migratie of met een niet-westerse cultuur. 
In dit artikel wordt vooral ingegaan op aspecten die al bij de inzet van meetinstrumenten van belang zijn, maar de overwegingen gelden voor alle instrumenten en methoden. 

Bent u lid? Log in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Kouratovsky, V.G.
Thema Hoofdartikel - Diagnostiek
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 15 juni 2017
Editie PsyXpert - Jaargang 3 - editie 2 - 2017-2

Leerdoelen

Na het bestuderen van dit artikel:

  • bent u op de hoogte van de ontwikkelingen en verschuivingen in het denken over psychiatrie en cultuur;
  • bent u zich meer bewust hoe aspecten van cultuur en culturele vorming, als spreektaalvaardigheid, stress, geletterdheid, scholing en wat een testsituatie voor een cliënt betekent, van invloed zijn op diagnostiek en het gebruik van instrumenten;
  • bent u in staat om deze aspecten in de keuze voor instrumenten en bij de interpretatie van uitkomsten mee te wegen;
  • hebt u zicht op het belang van cultuur in de praktijk en ziet u het toenemend belang in van cultuur en interculturele diagnostiek.