Geaccrediteerde nascholing
Menu

De therapeutische relatie: Heilige Graal van de psychotherapeut?

Door op 15-06-2017
 • 00Inleiding
 • 01Hedendaagse visie op de therapeutische relatie: bijdrage van Edward Bordin
 • 02Enkele problemen met de huidige conceptualisatie
 • 03Veilige gehechtheid en epistemisch vertrouwen in de therapeutische relatie
 • 04Therapeutkenmerken: een illustratie aan de hand van de gehechtheidtheorie
 • 05Bespreking van de casus aan de hand van enkele vragenlijsten
 • 06Conclusies en aanbevelingen
 • 07Reacties (0)

Samenvatting

De therapeutische relatie wordt door vele therapeuten gezien als de ‘Heilige Graal’ van de psychotherapie. Is de relatie goed, dan loopt de therapie ook goed, zo luidt het credo. In dit artikel worden recente ontwikkelingen besproken rond onderzoek naar de therapeutische relatie en de invloed ervan op het therapieresultaat. Er wordt eerst stilgestaan bij de hedendaagse opvattingen over de therapeutische relatie. Uit onderzoek blijkt, dat de bijdrage van de therapeutische relatie zoals tegenwoordig begrepen aan het uiteindelijke therapieresultaat gering is. Ook het volgen van barsten in de alliantie en het repareren ervan dragen slechts in geringe mate bij tot therapeutische verbetering. Nieuwe inzichten wijzen op onder andere het belang van zowel patiënt- als therapeutkenmerken, de onderlinge interactie en hechtingsprocessen.

Bent u lid? Log in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Koelen, J.A.,
Rohlof, J.G.B.M.,
Thema Hoofdartikel - Behandelen
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 15 juni 2017
Editie PsyXpert - Jaargang 3 - editie 2 - 2017-2

Leerdoelen

Na het bestuderen van dit artikel:

 • weet u wat het begrip therapeutische relatie inhoudt;
 • kunt u inschatten in welke mate een positieve therapeutische relatie bijdraagt aan therapiesucces;
 • hebt u meer inzicht in wat bijdraagt aan de ontwikkeling van een positieve therapeutische relatie;
 • kunt u inschatten welke patiëntgroepen het meest gebaat zijn bij de monitoring van de therapeutische relatie;
 • hebt u kennisgenomen van recente wetenschappelijke ontwikkelingen op dit gebied en weet u welke vragen nog onbeantwoord zijn;
 • kent u enkele instrumenten om de therapeutische relatie te meten.