Geaccrediteerde nascholing
Menu

Destigmatiserend werken in de GGZ

 • 00Stigma en psychische problematiek
 • 01Werken aan stigmavermindering
 • 02Destigmatiserend werken met patiënten
 • 03Reflecteren op de eigen attitude (individueel en als team)
 • 04Interventies gericht op GGZ-professionals en teams
 • 05Tot slot
 • 06Reacties (0)

Samenvatting

In 2019 werd de generieke module Destigmatisering opgenomen in het Register van kwaliteitsstandaarden van Zorginstituut Nederland en daarmee beschikken GGZ-professionals over een generieke, dat wil zeggen niet-diagnosegebonden, kwaliteitsstandaard over de gevolgen van het stigma voor psychische aandoeningen en hoe deze te reduceren. De standaard geeft aan hoe GGZ-professionals gericht aandacht kunnen besteden aan het voorkomen of verminderen van stigma, als een factor in het individueel herstel en de sociale inclusie van mensen met (ernstige) psychische aandoeningen. De GGZ-professional komt bij destigmatisering een belangrijke rol toe. Dit nascholingsartikel biedt behalve kennis daarover, een extra focus op de praktijk met concrete handvatten voor destigmatiserend werken in de GGZ. 

---

Opmerkingen:

 • Wij hanteren hier de term patiënt in overeenstemming met de generieke module. Voor patiënt kan ook cliënt worden gelezen.
 • De generieke module werd in 2017 geautoriseerd door betrokken (beroeps)organisaties en is onderdeel van de jongste serie kwaliteitsstandaarden in de GGZ. Zorgstandaarden zijn diagnosegebonden, modules gelden ongeacht de diagnose. Patiënten- en familieorganisaties, beroepsverenigingen, GGZ-professionals, ervaringsdeskundigen en experts hebben aan de standaarden meegewerkt.
 • Naast de generieke module (waarvoor een literatuursearch werd uitgevoerd) en waarin alle literatuurverwijzingen opgenomen zijn, is het Handboek Destigmatisering bij psychische aandoeningen een belangrijke bron. (J. van Weeghel et al., 2016)

Bent u lid? Log in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Ralston, A.
Weeghel, J. Van
Erp, N. van
Kienhorst, G.H.M.
Oudejans, S.C.C.
Koppen, L.
Thema Hoofdartikel - Behandelen
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 25 maart 2020
Editie Psyxpert - Jaargang 6 - editie 1 - 2020-1

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel:

 • kent u de achtergrond van stigmatisering van mensen met psychische aandoeningen;
 • kent u belangrijke aspecten van stigma in de GGZ en de daarbij betrokken processen;
 • kent u belangrijke ingrediënten en handvatten voor destigmatiserend werken;
 • kent u interventies ter vermindering van (zelf)stigma en stigma in de hulpverlening;
 • bent u zich bewust van de grote impact van (zelf)stigmatisering op het herstel en functioneren van patiënten en de urgentie om het aan te pakken;
 • ziet u in dat GGZ-professionals een eigen rol hebben bij (de)stigmatisering in voorlichting en educatie, in de behandeling van de patiënt, in contact met collega's en binnen de eigen organisatie.