Geaccrediteerde nascholing
Menu

Dimensionele persoonlijkheidsdiagnostiek voor indicatiestelling en psychotherapie

Door op 01-12-2015
 • 00Inleiding
 • 01Dimensionele modellen van persoonlijkheidspathologie
 • 02De Big Five, een populair dimensioneel model
 • 03 
 • 04Relevantie voor de psychotherapeutische praktijk
 • 05Reacties (0)

Samenvatting

Er is veel discussie over de DSM-IV-classificatie van persoonlijkheidsstoornissen. Bij de publicatie van de DSM-5 was deze discussie nog niet beslecht, zodat de classificatie van persoonlijkheidsstoornissen in de DSM-5 niet veel anders is dan die in de DSM-IV. In dit artikel wordt de kritiek op de DSM-classificatie van persoonlijkheidsstoornissen besproken en wordt een pleidooi gehouden voor het gebruik van dimensionele modellen. Het Big Five-model wordt toegelicht en gepositioneerd in de context van andere dimensionele modellen. Het Big Five-model is pantheoretisch toepasbaar en geeft aanwijzingen voor de indicatiestelling, het te verwachten beloop van de psychotherapie, en de haalbaarheid van te stellen behandeldoelen. Andere, meer psychotherapiemodel-specifieke, dimensionele modellen geven complementair houvast voor specifieke, modelgestuurde interventies.

Bent u lid? Log in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Kooiman, C.G.
Thema Hoofdartikel - Diagnostiek
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 1 december 2015
Editie PsyXpert - Jaargang 1 - editie 1 - 2015-1

Leerdoelen

Na bestudering van dit artikel weet u:

 • wat de kritiek is op de categoriale classificatie van persoonlijkheidsstoornissen van de DSM;
 • waarom in de DSM-5 wordt vastgehouden aan de classificatie van persoonlijkheidsstoornissen zoals in de DSM-IV;
 • dat er dimensionele modellen bestaan om de normale en de pathologische persoonlijkheid te beschrijven;
 • hoe het model van de Big Five geïntegreerd kan worden in het gebruik van andere, dimensionele modellen die dikwijls meer therapiespecifiek zijn;
 • hoe u het model van de Big Five zou kunnen gebruiken voor de algemene indicatie psychotherapie en het te verwachten beloop van de therapie.