Geaccrediteerde nascholing
Menu

'EMDR als klinische behandeling is een geweldige uitvinding'

Interview met Annemieke Driessen

Door op 29-03-2019

 

“EMDR als klinische behandeling is een geweldige uitvinding”

Samenvatting van het interview met Annemieke Driessen, voorzitter VEN

Annemieke Driessen is klinisch psycholoog en psychotherapeut en sinds vorig jaar voorzit-ter van de Vereniging EMDR Nederland (VEN). Driessen is als klinisch psycholoog-psychotherapeut werkzaam bij PsyQ Psychotrauma in Den Haag, waar zij mensen behan-delt met (complexe) traumaproblematiek. Ze werkt graag met EMDR (eye movement desen-sitization reprocessing, red.) en schematherapie, maar ook met cognitieve gedragstherapie. Kosse Jonker, klinisch psycholoog en redactielid van PsyXpert, ging in gesprek met Dries-sen. Onderstaand vindt u een samenvatting van dit interview, verschenen in PsyXpert 2019-01.

EMDR is booming
Annemieke Driessen mag zich sinds september 2018 voorzitter van de VEN noemen. Een vereni-ging die de laatste jaren flink gegroeid is en inmiddels 4.500 leden telt. Dat EMDR in Nederland zo booming is, komt volgens Driessen door een combinatie aan factoren. “Ik denk dat de opleidingen erg goed in elkaar zitten. Die zijn heel enthousiasmerend.”

Een andere belangrijke factor is volgens Driessen dat je overal in Nederland de opleiding kunt vol-gen en het vak heel toegankelijk is, mits je over de vooropleidingseisen beschikt. Daarnaast wordt er in Nederland veel onderzoek gedaan. “EMDR is iets wat veel interesse heeft van onderzoekers, vooral in de klinische-psychologieopleiding, waarin mensen onderzoek moeten doen. We zien dat EMDR daar heel vaak als onderwerp wordt gekozen. Het maakt deel uit van de wetenschappelijke vorming.”

 

Klinische behandeling
EMDR wordt ook aangeboden als klinische behandeling, samen met de exposurebehandeling. Een geweldige uitvinding, vindt Driessen. “Eerst dachten we dat je na een EMDR-sessie altijd een paar dagen moest wachten en dat het moest inwerken. Inmiddels zien we op basis van de resultaten van de klinische behandeling dat het ook veel sneller kan. Ik heb hier persoonlijk met een aantal patiën-ten goede ervaringen mee. In korte tijd zijn zij er enorm door opgeknapt. Daarna is er nog wel heel wat werk te verzetten, maar de heftige PTSS is in veel gevallen wel verdwenen. Heel bijzonder.”

Lichaamsgericht interventies
Jonker is benieuwd hoe Driessen denkt over het integreren van lichaamsgerichte interventies, de sensorimotor therapie, in EMDR. Volgens Driessen is dat een gebied dat nog niet zo is onderzocht. “Het is een beetje een ondergeschoven kindje. Ik hoop van harte dat, zeker die sensorimotor thera-pie, goed wordt onderzocht. De manier waarop wij in Nederland EMDR toepassen is toch vrij cogni-tief, dus dat lichaamsaspect mag wel wat meer aandacht krijgen. Voor veel mensen is dat waarde-vol en nodig. Soms ook niet, soms verandert het lichaam gewoon mee. Als de stress uit het brein verdwijnt, dan verdwijnt die op een gegeven moment ook wel uit het lijf. Maar soms is er meer no-dig. In dat geval juich ik de aanvulling van de sensorimotor therapie toe. Maar dan moet het wel goed worden onderzocht.”

EMDR nog toegankelijker
Als Driessen een miljoen euro zou mogen besteden en zelf zou mogen kiezen wat daarmee te doen, zou ze EMDR nog toegankelijker maken. En bovendien de toegang tot de zorg verbeteren. Driessen: “Dat is misschien niet eens iets specifiek van EMDR, maar ik vind dat mensen te lang op goede zorg moeten wachten. Dat vind ik echt heel schrijnend. Dus ik zou het daaraan besteden, zodat mensen sneller geholpen kunnen worden.”

---

Dit is een verkorte versie van het interview met Annemieke Driessen zoals dat is verschenen in PsyXpert, editie 2019-1. Het artikel in zijn geheel lezen? Of de video-opname van het gesprek bekijken? Kijk op www.psyxpert.nl/abonneren.

Bent u lid? Log in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Logt, G.J.
Jonker, K.
Thema Interview
Publicatie 29 maart 2019
Editie PsyXpert - Jaargang 5 - editie 1 - 2019-1