Geaccrediteerde nascholing
Menu

Euthanasie in de psychiatrie: de Nederlandse praktijk verkend

Door op 31-12-2022
 • 00Inleiding
 • 01Criteria van de euthanasiewet
 • 02Aantallen en kenmerken
 • 03Enkele medisch-ethische kwesties rondom euthanasie bij psychiatrie
 • 04Resultaten uit onderzoek onder Nederlandse psychiaters, huisartsen, patiënten en naasten
 • 05Conclusie
 • 06Reacties (0)

Samenvatting

Deze nascholing gaat over een controversieel onderwerp: hulp bij zelfdoding en euthanasie bij ondraaglijk psychisch lijden. Eerst wordt ingegaan op de wettelijke criteria, richtlijnen, cijfers en karakteristieken, en de medisch-ethische literatuur. Vervolgens behandelen we diverse onderzoeken onder artsen, patiënten en naasten in Nederland die hun licht laten schijnen op ervaringen en overwegingen. In de conclusie wordt kort ingegaan op mogelijke oplossingsrichtingen en alternatieven. Na het lezen van deze nascholing bent u op de hoogte van de context rondom hulpverlening bij het levenseinde in relatie tot psychiatrie, en van onderzoek dat in Nederland heeft plaatsgevonden.

Bent u lid? Log in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Pronk, R.
Thema Nascholing diagnostiek
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 31 december 2022
Editie PsyXpert - Jaargang 8 - editie 4 - 2022-4

Leerdoelen

Na het bestuderen van dit artikel:

 • kunt u de wettelijke zorgvuldigheidscriteria voor hulp bij zelfdoding en/of euthanasie beschrijven;
 • u heeft een visie ontwikkeld over euthanasie of hulp bij zelfdoding bij een patiënt die lijdt aan een psychische aandoening;
 • u kent de voordelen van het met de patiënt bespreken van de optie hulp bij zelfdoding of euthanasie;
 • weet u welke richtlijnen er zijn die u kunnen helpen de zorgvuldigheidscriteria te begrijpen en te interpreteren.