Geaccrediteerde nascholing
Menu

Geïntegreerde Richtlijnbehandeling persoonlijkheidsstoornissen I

Achtergrond, rationale en implementatie

Door op 01-12-2015

De behandeling van mensen met een persoonlijkheidsstoornis is de afgelopen twee decennia ingrijpend verbeterd. De beroepsgroep beschikt nu over vijf bewezen effectieve psychotherapieën. Dit zijn specialistische behandelingen, die een hoog niveau van vaardigheden en expertise van de therapeut vragen. De laatste jaren wordt duidelijk dat ook goed gestructureerde, gemanualiseerde, generieke behandelingen een goede effectiviteit laten zien. Deze generieke behandelingen zijn weliswaar gebaseerd op psychotherapeutische principes en op common features van effectieve specialistische psychotherapieën, maar vereisen voor de uitvoering niet het deskundigheidsniveau dat noodzakelijk is voor de specialistische psychotherapieën. De Geïntegreerde Richtlijnbehandeling (GRB) is hiervan een voorbeeld. In dit artikel komen de achtergrond, de rationale en aspecten van de implementatie van de GRB aan de orde.

Bent u lid? Log in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Hutsebaut, J.
Kaasenbrood, A.
Thema Richtlijnbehandeling
Publicatie 1 december 2015
Editie PsyXpert - Jaargang 1 - editie 1 - 2015-1