Geaccrediteerde nascholing
Menu

Genderverschillen in de GGZ-praktijk: uw aandacht gevraagd! (Diagnostiek)

Deel 1: Diagnostiek

Door op 01-03-2017
 • 00Inleiding
 • 01Diagnostiek en prevalentie
 • 02Implicaties voor de klinische praktijk
 • 03Onderliggende, verklarende mechanismen
 • 04 
 • 05Conclusies
 • 06Reacties (0)

Samenvatting

Dit artikel maakt deel uit van een tweeluik over gendersensitiviteit ten aanzien van de prevalentie, diagnostiek, onderliggende mechanismen en behandeling van geestelijke gezondheidsproblemen. In dit eerste artikel wordt ingegaan op gender bias in de diagnostiek, kennis over mannelijke en vrouwelijke symptoomrapportage en onderliggende factoren die samenhangen met sekseverschillen in prevalentie van psychische problematiek, zoals traditioneel masculiene en feminiene gedragingen en rolpatronen, hechtingstijlen, autonomiegehechtheid, copingstrategieën en seksespecifieke ervaringen. In het tweede artikel wordt beschreven hoe men dergelijke kennis kan incorporeren in behandelingen in de GGZ. Het integreren van sekse- en gendergerelateerde kennis in de GGZ levert mogelijk veel voordelen op voor therapeuten, patiënten, mannen en vrouwen.

Bent u lid? Log in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Bachrach, N.
Kunst, L.E.
Bekker, M.H.J.
Thema Hoofdartikel - Diagnostiek
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 1 maart 2017
Editie PsyXpert - Jaargang 3 - editie 1 - 2017-1

Leerdoelen

Na het bestuderen van dit artikel:

 • kent u belangrijke sekseverschillen in de prevalentie van psychopathologie en in risicofactoren voor psychopathologie;
 • bent u zich bewust van de rol van sekse binnen diagnostiek;
 • kunt u diagnostiek afstemmen op het geslacht van de patiënt;
 • weet u welke vaardigheden u kunt gebruiken om gendersensitief te handelen;
 • weet u op welke wijze hechting, autonomie, coping en stressvolle gebeurtenissen verschillen tussen de seksen.