Geaccrediteerde nascholing
Menu

Gewaarworden van de mate van emotionele gewaarwording van de patiënt

Handreiking voor de diagnostiek van emotional awareness en alexithymie

 • 00Inleiding
 • 01De functie van emoties gewaarworden
 • 02Alexithymie: een eerste definitie
 • 03Prevalentie van alexithymie
 • 04Alexithymie: verfijning van het concept
 • 05Diagnostiek van alexithymie en emotionele gewaarwording  
 • 06Conclusies en klinische implicaties
 • 07Casusbeschrijving: Alex
 • 08Reacties (0)

Samenvatting

Toenemende aandacht voor diagnoseoverstijgende aspecten van het menselijk (dis)functioneren maakt dat de visie op geestelijke gezondheid en psychopathologie geleidelijk verschuift. Dat heeft gevolgen voor zowel de behandeling als de diagnostiek van psychische problematiek.
Dit artikel richt zich op ‘emotionele gewaarwording’. Er wordt stilgestaan bij zowel de feitelijke als – niet geringe – klinische betekenis van deze transdiagnostische factor en hoe deze zinvol in kaart te brengen is door middel van psychodiagnostisch onderzoek. In het bijzonder wordt aandacht besteed aan alexithymie, een fenomeen waarbij sprake is van een zeer lage mate van emotionele gewaarwording. Naast enige theoretische verdieping, wordt geprobeerd een heldere vertaling te maken naar de praktijksituatie.

Bent u lid? Log in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Derks, Y.P.M.J.
Westerhof, G.J.,
Koelen, J.A.,
Bohlmeijer, E.T.
Thema Hoofdartikel - Diagnostiek
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 16 september 2016
Editie PsyXpert - Jaargang 2 - editie 3 - 2016-3

Leerdoelen

Na het bestuderen van dit artikel:

 • weet u welke problemen kunnen optreden wanneer de mate van emotionele gewaarwording bijzonder laag is;
 • kent u de oorsprong en betekenis van het concept ‘alexithymie’ en kunt u dit onderscheiden van het bredere concept ‘emotionele gewaarwording’;
 • weet u bij welke (DSM-)stoornissen u extra bedacht moet zijn op alexithymie;
 • weet u hoe de mate van emotionele gewaarwording – of het ontbreken daarvan – door middel van psychodiagnostisch onderzoek in kaart gebracht kan worden;
 • begrijpt u dat het kenmerkende beeld van alexithymie kan voortkomen uit een verstoorde informatieverwerking op in elk geval twee emotioneel-cognitieve niveaus – leidend tot agnosie, respectievelijk anomie – en snapt u waarom het van belang is deze twee vormen te onderscheiden.