Geaccrediteerde nascholing
Menu

Gezondheid binnen de schematherapie

Het accent op de empathische confrontatie en de imaginatie met rescripting vanuit de Gezonde Volwassene

Door op 01-03-2016
 • 00Wat is gezondheid binnen de context van de psychotherapie?
 • 01Schematherapie en de Gezonde Volwassene
 • 02Van modus naar mens
 • 03De therapeutische relatie met de Gezonde Volwassene
 • 04Imaginatieoefening met rescripting vanuit de Gezonde Volwassene
 • 05Reacties (0)

Samenvatting

De effectiviteit van het behandelen van cliënten met persoonlijkheidsproblematiek door middel van schematherapie is reeds bekend. Dat de technieken vanuit de positieve psychologie upcoming zijn, is mogelijk nog niet tot elke psychotherapeut doorgedrongen. Het denken vanuit een deficiëntiemodel, dus vanuit pathologie, zit namelijk ingebakken in onze werkwijze en visie op de cliënt. Het gaat immers over de behandeling van klachten. Het ‘ga in je kracht staan’ leidt bij menigeen tot irritatie  en wekt de angst op dat het vak van hardcore behandelen tot een softe bezigheid wordt gedegradeerd. In dit artikel wordt evidence aangedragen dat het effect van psychotherapie vergroot kan worden wanneer men zowel klacht- als krachtgerichte interventies inzet in de behandeling van cliënten met meervoudige problemen. In de positieve psychologie spreekt men eerder over persoonsgericht behandelen. Binnen de schematherapie verwijst dat naar de specifieke interventies die rechtstreeks de Gezonde Volwassene vergroten, verstevigen en versterken. Om ze te kunnen toepassen is een visie op algemene gezondheid nodig.

Bent u lid? Log in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Claassen, A.M.T.S.
Thema Hoofdartikel - Behandelen
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 1 maart 2016
Editie PsyXpert - Jaargang 2 - editie 1 - 2016-1

Leerdoelen

Na het bestuderen van dit artikel weet u:

 • wat de nieuwste visie is op gezondheid binnen de hedendaagse psychotherapie;
 • waarom integratie van de positieve psychologie van belang is binnen de bestaande psychotherapeutische stromingen;
 • wat het verschil is tussen de Gezonde Volwassene-modus en de Gezonde Volwassene benaderd vanuit ik-integratie;
 • wanneer iemand nu gezond volwassen is of vanuit een oud patroon (schema) reageert;
 • hoe u een tweetal positieve schematherapeutische technieken via de e-learning kunt inzetten in de behandeling van cliënten met meervoudige problematiek.