Geaccrediteerde nascholing
Menu

Het sequentiële model van emotionele verwerking: een routekaart voor een productief therapeutisch proces

 • 00Inleiding
 • 01Sequentieel model van emotionele verwerking
 • 02Opeenvolgende fases van het sequentiële model in kaart gebracht
 • 03Negatieve zelfevaluaties en existentiële behoeften 
 • 04Assertieve kwaadheid, zelfcompassie en/of verdriet/emotionele pijn 
 • 05Acceptatie en agency: bewegen in de richting van resolutie
 • 06Fasen van de behandeling en emotionele transformatie
 • 07Het model als een routekaart van het proces; een conclusie
 • 08Reacties (0)

Samenvatting

'Emotie veranderen met emotie' is altijd al een van de essentiële credo's geweest van de Emotion-Focused Therapy (EFT). In 2007 beschreven Pascual-Leone en Greenberg al hoe opeenvolgende emotionele stappen leiden tot verandering in emotie. Cliënten gaan door verschillende typen van emoties heen, voordat zij tot verwerking komen: van globaal en ongedifferentieerd lijden, al dan niet via secundair reactieve emoties, naar primair maladaptieve emoties en eindigen bij de primair adaptieve emoties en de vervulling van de behoeften die hierin vervat liggen. Het model van emotionele verwerking biedt de therapeut op die manier een ‘routekaart’ van een productief therapeutisch proces. Het hier beschreven veranderingsproces van menselijke emotie is fundamenteel; het model is in potentie een universeel model, onafhankelijk van de theoretische oriëntatie. Nu het procesonderzoek verder gevorderd is, bevindt EFT zich in een positie om theoretisch gezien meer specifiek te zijn in het beschrijven van de afzonderlijke emoties die het meest worden waargenomen binnen deze bredere emotiecategorieën.

Bent u lid? Log in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Pascual-Leone, A.
Becking, J.
Renders, K.
Kramer, U.
Thema Hoofdartikel - Diagnostiek
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 15 december 2017
Editie PsyXpert - Jaargang 3 - editie 4 - 2017-4

Leerdoelen

Na het bestuderen van dit artikel:

 • weet u de basisuitgangspunten van de Emotion Focused Therapy (EFT);
 • kent u de principes van de routemap van de emotieverwerking in de vorm van het sequentiële model;
 • kent u het verschil tussen productieve emotionele ervaringen en welke dit niet zijn;
 • kent u de fases van behandeling binnen de EFT waarbinnen de emotionele transformatie van de client kan plaatsvinden.