Geaccrediteerde nascholing
Menu

Mentaliseren bevorderende therapie voor non-affectieve psychotische stoornissen

  • 00Inleiding
  • 01Mentaliserend vermogen en emotieregulatie bij psychotische stoornissen
  • 02Prementaliserende modi bij psychotische stoornissen
  • 03Kernaspecten en interventies
  • 04Behandelstructuur
  • 05 Conclusies
  • 06Reacties (0)

Samenvatting

Dit artikel staat stil bij het toepassen van mentaliseren bevorderende therapie (MBT) bij non-affectieve psychotische stoornissen (NAPS) zoals schizofrenie. MBT is gericht op het aanpakken van het verstoorde vermogen tot mentaliseren, wat een waardevolle aanvulling zou kunnen zijn op de behandeling van mensen met NAPS. Een aantal aspecten van het MBT-model wordt uitgelicht: de niet-wetende houding, de focus op het affect, het bewaken van het stressniveau en de focus op het proces in plaats van de inhoud. Ook wordt stilgestaan bij de structuur van de behandeling. Aan de hand van een casus worden ten slotte verscheidene mentaliserende interventies geïllustreerd.

Bent u lid? Log in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Kate, C.A. ten
Weijers, J.G.
Smit, W.M.A.
Thema Hoofdartikel - Behandelen
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 1 maart 2016
Editie PsyXpert - Jaargang 2 - editie 1 - 2016-1

Leerdoelen

Na het bestuderen van dit artikel:

  • weet u wat de kenmerken zijn van mentaliseren bevorderende therapie bij psychotische stoornissen;
  • kent u enkele technieken die worden ingezet om het mentaliseren te bevorderen;
  • weet u meer over de prementaliserende modi en hoe deze te herkennen bij psychotische stoornissen.