Geaccrediteerde nascholing
Menu

Narratieve Exposure Therapie bij vluchtelingen

Door op 26-06-2020
 • 00Inleiding
 • 01Behandeling van trauma
 • 02Narratieve Exposure Therapie
 • 03Verslaglegging: getuigenis en erkenning
 • 04Conclusies
 • 05Reacties (0)

Samenvatting

Samenvatting van geaccrediteerde nascholing

Vluchtelingen die naar Nederland komen, hebben veel traumatische ervaringen meegemaakt. Zij hebben een verhoogde kans op een posttraumatische stressstoornis (PTSS) en depressie. In deze samenvatting van een PsyXpert-nascholingsartikel wordt dieper ingegaan op Narratieve Exposure Therapie, een kortdurende bewezen effectieve behandeling die bijzonder geschikt is voor vluchtelingen. Tijdens de therapie wordt de levensgeschiedenis van de patiënt gereconstrueerd en traumatische ervaringen worden in detail doorgewerkt door middel van imaginaire exposure.

Vluchtelingen die naar Nederland komen, hebben doorgaans noodgedwongen hun land verlaten vanwege oorlog en repressief geweld. In verschillende studies wordt een hoge prevalentie van stressgerelateerde psychische stoornissen beschreven bij vluchtelingen, in het bijzonder depressie en posttraumatische stressstoornis (PTSS).

NET
In de richtlijnen voor PTSS zijn exposurebehandelingen het meest effectief gebleken. In de richtlijnen wordt CGT met exposure of EMDR wordt aanbevolen. In de internationale richtlijnen van de American Psychological Association uit 2017, is ook Narratieve Exposure Therapie (NET) opgenomen, als aanbevolen behandeling voor PTSS. Er is inmiddels veel evidentie voor de werkzaamheid van NET bij PTSS. De behandeling wordt vaak aanbevolen voor mensen met complexe en meerdere trauma's in de levensgeschiedenis, zoals vluchtelingen.
Boemen en stenen
In NET staat het levensverhaal van de patiënt centraal, waarbij de trauma’s in de context van de levensgeschiedenis worden geïntegreerd. In de behandeling wordt na uitgebreide psycho-educatie een levenslijn gelegd. De mooie en goede gebeurtenissen of periodes in het leven van de patiënt worden door een bloem gesymboliseerd, en de traumatische gebeurtenissen of periodes door een steen. De levenslijn wordt doorgaans op de grond gelegd, in de vorm van een lint of een touw. De therapeut bespreekt met de patiënt op gestructureerde wijze in het kort de belangrijke gebeurtenissen uit zijn levensgeschiedenis. De patiënt kiest een bloem of een steen, legt deze langs de levenslijn en geeft een naam aan de gebeurtenis. De levenslijn biedt overzicht, het is een 'routekaart' voor de behandeling. Aan de hand van het aantal 'stenen' kan worden bepaald hoeveel zittingen met exposure nodig zullen zijn en hoe lang de therapie zal gaan duren.

Complicerende factoren
Na het meemaken van een heftig trauma zullen veel mensen proberen de herinnering hieraan weg te stoppen, en het vermijden om terug te keren naar de meest pijnlijke momenten. Als de wil om te vermijden sterk is, kan het voorkomen dat iemand er alles aan doet om zijn emoties niet te voelen. Het kan ook zijn dat iemand zich schaamt of schuldig voelt. Het hangt af van de houding van de therapeut, die een coachende gesprekstechniek hanteert, om iemand aan te moedigen toch stil te staan bij deze 'hot spots'. Het kan ook voorkomen dat iemand juist zo overweldigd wordt door zijn emoties, dat hij even het contact met het hier en nu kwijtraakt, en dissocieert. Als de therapeut weet dat iemand daar gevoelig voor is, kan het helpen van tevoren een afspraak maken over wat te doen als dit optreedt.

Verslaglegging
De therapeut doet verslag van de zitting en draagt zo bij aan de reconstructie van de levensgeschiedenis, als een getuigenis. Elke zitting wordt het verslag van de zitting ervoor voorgelezen en is er ruimte voor reflectie en betekenisgeving. De zittingsverslagen worden in één verslag gebundeld. Dit verslag wordt op de laatste zitting in zijn geheel voorgelezen. Het overhandigen markeert het einde van de therapie.

Dit artikel is een sterk verkorte weergave van het nascholingsartikel ‘Narratieve Exposure Therapie bij vluchtelingen’ door dr. Simone de la Rie, klinisch psycholoog/psychotherapeut bij ARQ Centrum ‘45. Het volledige artikel is verschenen in nascholingsmagazine PsyXpert, editie 2020-2. Na het bestuderen van dit artikel:

 • weet u wat de gevolgen zijn van trauma en gedwongen migratie bij vluchtelingen;
 • kunt u de aard benoemen van de psychische klachten en post-migratiestress bij vluchtelingen;
 • kent u de inhoud van Narratieve Exposure Therapie en de wijze van toepassing;
 • kunt u een indicatie stellen voor behandeling van getraumatiseerde vluchtelingen;
 • heeft u een visie ontwikkeld over de samenhang van klachten en post-migratiestress bij vluchtelingen.

Bent u psychiater, klinisch psycholoog, NVP-lid of Eerstelijnspsycholoog NIP? Dan kunt u de bijbehorende e-learning vinden op www.psyxpert.nl en 1 PE-punt behalen.

Bent u lid? Log in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Rie, S. M. de la
Thema Hoofdartikel - Behandelen
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 26 juni 2020
Editie PsyXpert - Jaargang 6 - editie 2 - 2020-2

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel:

 • weet u wat de gevolgen zijn van trauma en gedwongen migratie bij vluchtelingen;
 • kunt u de aard benoemen van de psychische klachten en post-migratiestress bij vluchtelingen;
 • kent u de inhoud van Narratieve Exposure Therapie en de wijze van toepassing;
 • kunt u een indicatie stellen voor behandeling van getraumatiseerde vluchtelingen;
 • heeft u een visie ontwikkeld over de samenhang van klachten en post-migratiestress bij vluchtelingen.