Geaccrediteerde nascholing
Menu

Over onze psychische gezondheid als zorgprofessional

‘Zet eerst uw eigen zuurstofmasker op’

Door op 29-09-2023
 • 00Inleiding
 • 01Prevalentie
 • 02
  Risicofactoren
 • 03Risicofactoren binnen de GGZ
 • 04Barrières en stigma
 • 05
  Conclusie en aanbevelingen
 • 06Reacties (0)

Samenvatting

In deze e-learning zult u meer leren over de prevalentie van psychische ziekten onder zorgprofessionals. U krijgt inzicht in verschillende risicofactoren, zoals systemische, socioculturele en interpersoonlijke factoren. Ook leert u welke barrières voor hulpzoekend gedrag er zijn, zoals stigma ten aanzien van psychische klachten. De vraag wordt gesteld of het behandelen van patiënten die zelf zorgprofessionals zijn, een voordeel of nadeel is, en of zorgprofessionals ander ziektegedrag vertonen. Daarnaast wordt de rol van zelfzorg in de gedragscode van WHO en KNMG benadrukt. De e-learning biedt inzichten vanuit relevante literatuur en ervaringen uit een GGZ-instelling gericht op zorgprofessionals.

Bent u lid? Log in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Oostindiër, A.,
Tinga, N.
Thema Nascholing diagnostiek
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 29 september 2023
Editie PsyXpert - Jaargang 9 - editie 3 - 2023-3

Leerdoelen

Na het bestuderen van dit artikel:

 • weet u meer over de prevalentie en incidentie van psychische problematiek onder zorgprofessionals;
 • bent u zich bewust van eigen - mogelijke - kwetsbaarheden en de verschillende factoren die hierin een rol spelen;
 • hebt u meer zicht op de klachtenpresentatie van de zorgprofessional;
 • hebt u kennis over de rol van (zelf)stigma.