Geaccrediteerde nascholing
Menu

Traumabehandeling bij ouderen

Stoornisgericht en levensfase-specifiek

Door op 28-06-2023
 • 00Inleiding
 • 01
  Ontwikkelingsperspectief en cognitieve aspecten
 • 02
  Behandelmogelijkheden
 • 03
  Stoornisgericht en levensfase-specifiek
 • 04
  Toepassen, aanpassen en oppassen
 • 05
  Conclusies
 • 06Reacties (0)

Samenvatting

Achtergrond. Ondanks toenemende aanwijzingen voor de effectiviteit van traumagerichte psychotherapie voor ouderen met een posttraumatische stressstoornis (PTSS) zijn er flinke barrières op de weg naar een goede behandeling.
Doel. Lessen trekken uit recente onderzoeksresultaten, toegespitst op de bruikbaarheid ervan in de klinische praktijk.
Werkwijze. Samenvatting van recente onderzoeksresultaten met betrekking tot de behandeling van PTSS bij ouderen. Aandacht is daarbij nodig voor levensfase-specifieke kenmerken in de vorm van suggesties voor aanpassingen, in het bijzonder de toepassing van het Culturele Formulering Interview (CFI). Een vignet dient als toelichting. Aandacht voor veerkracht en de sociaalhistorische context kan traumatherapeuten helpen bij het werken met oudere volwassenen.
Conclusie. Erkende psychotherapieën en transdiagnostische instrumenten, zoals het CFI, kunnen op een flexibele en daardoor vruchtbare manier gebruikt worden in traumagerichte behandeling van oudere PTSS-patiënten. Pessimistische verwachtingen ten aanzien van psychotherapie bij oudere PTSS-patiënten zijn ongegrond.

Bent u lid? Log in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Lely, J.
Kleber, R.J.
Rohlof, Hans
Thema Nascholing behandelen
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 28 juni 2023
Editie PsyXpert - Jaargang 9 - editie 2 - 2023-2

Leerdoelen

Na het bestuderen van dit artikel:

 • kent u de barrières voor een effectieve behandeling van PTSS bij ouderen;
 • kent u verschillende opties voor effectieve traumagerichte behandeling bij ouderen;
 • weet u dat bijkomende klachten geen belemmering hoeven te zijn voor toegenomen welbevinden en zelfwaardering;
 • kunt u mogelijkheden zien om uw diagnostiek te verbreden met een cultureel interview;
 • kunt u uw behandeling verdiepen met aandachtspunten uit de ouderenpsychologie.