Geaccrediteerde nascholing
Menu

Zingeving en (ziels)verwante termen: een begripsverheldering

Door op 01-03-2023
 • 00Inleiding
 • 01Religie en spiritualiteit
 • 02Spiritualiteit en zingeving als synoniem?
 • 03Lived religion
 • 04Nogmaals zingeving
 • 05Welbevinden
 • 06Zingevingscrisis in het licht van het ‘meaning-making’-model
 • 07Betekenisvolle of heilige momenten: zin en verwondering
 • 08Samenvattend
 • 09Reacties (0)

Samenvatting

In deze bijdrage over zingeving in de geestelijke gezondheidszorg staat begripsverheldering centraal. Wat wordt bedoeld met zingeving en levensbeschouwing, spiritualiteit, religie en lived religion? Wat is de relatie met welbevinden? Zingeving kan door ervaringen in het leven ontregeld raken. Dan kan een zingevingscrisis ontstaan. Wat wordt daarmee bedoeld? 

Deze begripsverheldering is nuttig, aangezien er weinig twijfel kan bestaan over de vraag of aandacht voor zingeving in de praktijk van de geestelijke gezondheidszorg wenselijk is. Daar is veel evidentie voor. In verklaringen zoals het Position Statement spiritualiteit en religie in de psychiatrie van de World Psychiatric Association (WPA), alsook in de generieke module Zingeving in de psychische hulpverlening van Akwa GGZ, die naar verwachting in 2023 zal verschijnen, wordt er op goede gronden aandacht voor gevraagd en een handreiking gegeven om aan de bestaande handelingsverlegenheid tegemoet te komen.

Bent u lid? Log in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Braam, A.W.
Verhagen, P.J.
Thema Nascholing diagnostiek
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 1 maart 2023
Editie PsyXpert - Jaargang 9 - editie 1 - 2023-1

Leerdoelen

Na het bestuderen van dit artikel:

 • weet u wat de termen zingeving, spiritualiteit, levensbeschouwing, religie en lived religion inhouden;
 • kent u de relaties/verhouding tussen zingeving, spiritualiteit, levensbeschouwing, religie en lived religion;
 • kent u de relaties/verhouding tussen zingeving, spiritualiteit, levensbeschouwing, religie en lived religion enerzijds en welbevinden anderzijds;
 • weet u wat zingeving en wat een zingevingscrisis is.