2015-1

Dimensionele persoonlijkheidsdiagnostiek voor indicatiestelling en psychotherapie 1 punt

Hoofdartikel - Diagnostiek

Er is veel discussie over de DSM-IV-classificatie van persoonlijkheidsstoornissen. Bij de publicatie van de DSM-5 was deze discussie nog niet beslecht, zodat de classificatie van persoonlijkheidsstoornissen in de DSM-5 niet veel anders is dan die...

Open artikel

Diagnostiek van Zelf en Ander 1 punt

Indicatoren voor de ernst van persoonlijkheidsproblematiek

Hoofdartikel - Diagnostiek

In dit artikel worden recente ontwikkelingen op het gebied van de diagnostiek van persoonlijkheidsstoornissen beschreven, met speciale aandacht voor het niveau van persoonlijkheidsfunctioneren als operationalisatie van ernst. Het niveau van...

Open artikel

De psychopathische patiënt: ongrijpbaar of onbegrepen? 1 punt

Hoofdartikel - Behandelen

Psychopathie is een bekende, maar toch vaak slecht begrepen stoornis. Het beeld dat van psychopathie in de media geschetst wordt, is vaak niet accuraat. De kern van de stoornis bestaat uit een vervlakking van het gevoelsleven, zowel in de diepte...

Open artikel

Dialectische gedragstherapie bij jongeren met een borderline persoonlijkheidsstoornis in ontwikkeling 1 punt

Hoofdartikel - Behandelen

Dialectische gedragstherapie (DGT) is een effectieve behandeling voor mensen met een borderlinepersoonlijkheidsstoornis binnen de derde generatie cognitieve gedragstherapie. Deze stroming richt zich op acceptatie en het effectiever leren omgaan...

Open artikel

'Psychotherapie is het enige wat we hebben voor persoonlijkheidsstoornissen'

Interview met Roel Verheul

Interview

Roel Verheul (psycholoog) is voorzitter van de Raad van Bestuur van de Viersprong, landelijk instituut voor persoonlijkheidsproblematiek, en lid van het bestuur van GGZ Nederland. Van 2003 tot 2013 was hij bijzonder hoogleraar...

Open artikel

Het Alternatief DSM-5-model voor persoonlijkheidsstoornissen

Beschouwing

Fundamentele kritiek op de validiteit en klinische bruikbaarheid van de DSM-IV persoonlijkheidsstoornissen leidde ertoe dat voor de DSM-5 een geheel nieuw model voor persoonlijkheidsstoornissen werd ontwikkeld. Dit Alternatief DSM-5-model voor...

Open artikel

Somatisatie; een casus

Casus behandelen

Somatisatie is een lastig probleem in de GGZ, evenals in de rest van de gezondheidszorg. Er zijn verschillende manieren waarop het geduid kan worden: een onontdekte lichamelijke ziekte, een gevolg van stress, een cultuurspecifieke uiting,...

Open artikel

Ervaringen met psychotherapie

Mijn naam is Janna,  ik ben 36 jaar. Het gezin waarin ik groot ben geworden was geordend, gestructureerd en verzorgend. Emotioneel was het moeilijk. Mijn ouders waren wat dat betreft grotendeels niet beschikbaar. Toen ik 10 jaar was, ben ik een...

Open artikel

Geïntegreerde Richtlijnbehandeling persoonlijkheidsstoornissen I

Achtergrond, rationale en implementatie

Richtlijnbehandeling

De behandeling van mensen met een persoonlijkheidsstoornis is de afgelopen twee decennia ingrijpend verbeterd. De beroepsgroep beschikt nu over vijf bewezen effectieve psychotherapieën. Dit zijn specialistische behandelingen, die een hoog...

Open artikel

Lid worden van PsyXpert

Een abonnement geeft u toegang tot alle artikelen van het tijdschrift en de geaccrediteerde e-learning

Meer informatie

Blijf op de hoogte

Vraag nu een gratis proefexemplaar aan

Direct aanvragen