Geaccrediteerde nascholing
Menu

Over PsyXpert

PsyXpert is een onafhankelijk, ongesponsord kenniscentrum over psychotherapie. PsyXpert is bestemd voor klinisch (neuro-)psychologen, psychiaters en psychotherapeuten, alsmede voor GZ-psychologen en andere GZ-professionals die zich bezighouden met psychotherapie.

mock_up.png

PsyXpert is een nascholingstijdschrift met daaraan gekoppeld ons online kenniscentrum www.psyxpert.nl, waar o.a. onze geaccrediteerde kennistoetsen (e-learnings) en andere nuttige onderdelen, zoals vraag en antwoord, video (interviews, casus) en alle tijdschriftartikelen te vinden zijn. En onze ambitie reikt verder: wij zullen ons aanbod continu vergroten met onderdelen die er op zijn gericht om de psychotherapeut optimaal te ondersteunen.

De hoofdredacteur over PsyXpert: 

Mijn bezieling in het vak van de psychotherapie, zit ook in mijn redactiewerk. Onze stabiele redactie – die we recent hebben weten aan te vullen met twee geleerde vrouwen – richt zich specifiek op praktijkgerichte e-learning met transdiagnostische onderwerpen en methodieken. Zodat iedereen, van psychiater tot psychotherapeut, zich er goed in kan herkennen. De e-learnings bevatten bovendien interessante casuïstiek en een link naar de wetenschap; inclusief kwalitatief onderzoek.  

De meeste discussies in de redactie gaan over de werkzame factoren in de therapeutische relatie. Dan zien we de verschillende referentiekaders van iedereen ineens naar voren komen. We zijn qua kennis en kunde aan elkaar gewaagd en beschikken allemaal over een breed netwerk. En dat maakt dat we telkens weer met een editie komen waarvan de inhoud vernieuwend, hoogstaand, maar vooral praktijkgericht is. Voor eenieder die net als wij bevlogen willen zijn in het vak van de psychotherapie! 

Anne-Marie Claassen (psychotherapeut)
hoofdredacteur PsyXpert 

Hoofdredacteur PsyXpert